Proč muži přestávají milovat. Co by měla vědět každá žena

Vztahy jsou věc velmi křehká, to je známý fakt. Musí se na nich usilovně pracovat.

Některé ženy velmi uklidní, když vztah nabyde jisté stability a tendence k delšímu trvání. Začínají muže brát jako něco daného, jsou si jisty, že ho nic nemůže přimět k odchodu, a vystavují tak vztah těžké hrozbě.

Jistěže to, o čem budeme mluvit, nejde uplatnit generálně na všechny muže, nebudeme zobecňovat. Přesto však jsou to dosti rozšířené důvody, shromážděné na základě osobního pozorování i sdělení mužů, kteří jsou mými kamarády.

Přestat mít rád, to se neodehraje během jednoho dne. Je to proces.

Dost často muži říkají, že jim ženy většinou nevěří. Jsou přesvědčené, že muž jimi chce manipulovat. Mají hlavy zamotané romantickými filmy a skutečnost jim připadá moc nepravděpodobná. Vážně pak začnou muže brát teprve tehdy, když postřehnou, že muž začíná ztrácet zájem nebo už přímo stojí na prahu a hodlá odejít.

Ve skutečnosti však jsou muži velmi jednoduchá stvoření. Ženy jsou mnohem složitější. Navíc se vzájemně se velmi liší. Ženská složitost však neznamená, že jsou ženy špatné. Znamená to naopak, že ženský mozek je nastaven tak, aby rozluštil chování a analyzoval prakticky všechno. Na rozdíl od mozku mužů.

Problém však není v mužích. Problémy mezi muži a ženami vznikají jako důsledek faktu, že ženy a muži nevědí, jak spolu vzájemně jednat. Muži jsou uzavřenější, a my se proto domníváme, že jsou příliš složití a všechno s nimi je problém. Jakmile pochopíme, co muž opravdu chce, je všechno mnohem snazší.

Co tedy může přimět muže k odchodu?

Když jste moc neodbytná

Neodbytná, vtíravá žena chce být muži stále nablízku. Když ho zrovna nemá vedle sebe, ustavičně mu esemeskuje a telefonuje. Všude ho chce doprovázet, mění kvůli tomu i své vlastní plány a očekává, že on bude dělat to samé. A navíc k tomu ke všemu je netrpělivá.

Kromě toho, že ho to štve a dráždí, to muži signalizuje, že žena není dost sebejistá. Vidí, že veškerý její život je on sám. To se mu ve skutečnosti vůbec nezamlouvá. Ženě snad může takové chování připadat dokonce velmi romantické, avšak muže to odpuzuje. Osobní prostor má rozhodující význam. Žena musí mít svůj vlastní život, své plány a osobní nezávislost, které by neměly být nijak spojeny s mužem.

Když vytváříte dramata

Muž si vybírá ženu, se kterou je mu veselo a s níž se cítí šťastný. Pokud má žena sklon k přehánění, zveličování a domýšlení a dělá z komára velblouda, stává se pro muže problémem. Začne ji vyzývat, aby přestala dělat scény, žena však nevěří a dále vztah tímto jednáním sabotuje.

Jestliže se žena takhle chová, muž si ji asociuje s něčím negativním. Emotivnost není sama o sobě špatná věc, musí však být zaměřena pozitivně. Muži zkrátka a dobře nevědí, jak se v takových situacích chovat. Vztah představuje pro muže i tak dost velkou odpovědnost. Když mu věčně děláte scény, pociťuje trojnásobnou zátěž odpovědnosti – za sebe, za váš vztah a za vaše štěstí.

Když se muž cítí nedoceněný

Mužské sebevědomí je, ať už si o něm ženy myslí cokoli, dost křehká záležitost. Muži to nepřiznají, ale mají z lásky strach i proto, že se bojí odmítnutí. Jsou také pod silným tlakem obecného mínění: čeho má správný muž dosáhnout a co všechno má nezbytně mít – práci, peníze, úspěch a schopnost zajistit rodinu.

To je příliš mnoho odpovědnosti. Pokud pak muž nemá pocit, že jeho úsilí je alespoň nějak oceňováno, že si ho alespoň někdo považuje, ztrácí elán. Největší ženskou chybou ve vztahu je nutit muže k pocitu viny, obviňovat ho z nešťastného soužití. Žena by si měla vážit i té nejmenší mužské snahy a měla by mu o tom říkat. Jenom tak se muž bude snažit ještě víc.

Když žena zapomíná na mužovy potřeby

Muži rádi pociťují lásku. Obvykle ženy nedoceňují důležitost mužových citů. Muži jsou prostě zdrženliví, nemají však méně citů než ženy. To nejdůležitější pro ně je: sexuální uspokojení, podpora a nadšení, které mu žena dává najevo.

Když chce žena muže uvázat

Právě z toho důvodu dává mnoho mužů najevo obavy ze sňatku nebo společného života vůbec. Bojí se, že se nebudou moci setkávat s kamarády, dívat se s nimi na fotbal a chodit na pivo. Když muž ztrácí svůj osobní prostor, žena ztrácí muže.

Jde tedy o to, aby ženy poslouchaly, co jim muži říkají. Muži jsou prostí. Pokud muž prohlásí, že se mu něco nelíbí, není třeba jeho slova kdovíjak analyzovat a hledat v nich podtext. Nejspíš se mu to něco doopravdy nelíbí a všechno, co je třeba, je vyvinout snahu to něco změnit. Muži jsou přímočaří. Na rozdíl od žen nehovoří v hádankách a náznacích. Respektujte prostě jejich potřeby.

=========
5 stádií lásky. Pětka je v tomto případě spíš vzácný úspěch.
11 mýtů, ve které začínáme věřit, když se rozhodujeme pro návrat ke svým bývalým