Pořádek ve svém životě – na co zaměřit svou pozornost

Když slyší o pořádku, má mnoho lidí sklon se ušklíbnout. A to prosím nemluvíme o dospívající mládeži operující většinou heslem, že pořádek je pro blbečky a inteligent zmatek zvládne. Dost lidí má v sobě tak nějak zakódováno, že ve lpění na pořádku je cosi negativního a automaticky si ho spojují s určitými ženskými typy šůrujícími od rána do večera. Nemáme na mysli klinicky čistý domov, který postrádá jakékoli individuální rysy svých majitelů a přímo člověka vybízí, aby si nazul gumové přezutí vhodné na operační sál, ani na nástěnce vyvěšený celotýdenní program pro každého člena domácnosti, ani po americkém vzoru pořízení kouče, který nás udržení pořádku naučí. Myslíme obyčejný pořádek. Čistotu. Uklizenost. Přehled, kde co je. Ale také životní řád, plánovitost, pravidelnost.

Zdaleka ne všichni lidé věnují pořádku uvnitř sebe a kolem sebe náležitou pozornost. Stačí se však trochu zamyslet, aby člověk dospěl k poznání, že pokud si ponechá pouze to, co doopravdy potřebuje a co mu přináší užitek, nebude zbytečně ztrácet čas a rozptylovat svou pozornost věcmi, které mu k ničemu nejsou. Jejich přesunováním a odkládáním. Hledáním toho, co potřebuje, mezi tím, co se někde jen tak hromadí a leží. Co je lapačem prachu a zabírá pouze místo. A co by třeba jinému ještě dobře posloužilo. V zaměstnání nás nepořádek někdy vyloženě zdržuje.

Kde už nastal čas udělat si pořádek:

1. Pracovní místo.

Odstraňte ze svého pracovního prostoru všechny předměty, které nepoužíváte, které nemají žádný vztah k vašim cílům a nejsou pro vás zdrojem inspirace nebo povzbuzení. Nebude vás tak rozptylovat spousta věcí kolem a dokážete se daleko lépe soustředit na práci. Místo, kde pracujete, by mělo být prostorné, pohodlné a vyhovující vašim potřebám. Vytvořte si zkrátka podmínky, ve kterých se vám bude dobře pracovat. Pokud k nim patří fotka rodiny nebo samolepka medvídka na podstavci monitoru, nechte je tam:).

2. Pošta.

Ve světě kolem nás existují milióny informací. Těch užitečných je drtivá menšina. Mail nám však často zaplevelují naprosto neužitečné, někdy negativní, jindy i pro bezpečí počítače nebezpečné zprávy. A bohužel i velké množství takových mailů, které jsme ani neotevřeli. Prohlížet a nemilosrdně třídit poštu byste měli každý den, jinak se vám z té záplavy může začít točit hlava a co hůř – přehlédnete něco opravdu důležitého.

3. Stůl s počítačem.

Také prostor na pracovním stole je třeba udržet v přehledném stavu, odstranit nepotřebná lejstra, ta potřebná založit do příslušných šanonů. Počítač nebo notebook jsou pracovními nástroji, s nimiž nejspíš dost často komunikujete. Udělejte si také v nich pořádek, ať na vás z monitorů neblikají staré ikony, o kterých už ani nevíte, co se pod nimi skrývá a které zbytečně zabírají paměť. Pro inspiraci si nastavte v počítači tapetu symbolizující cíl vašich snah – například mořskou pláž v Karibiku nebo pohodlný rodinný dům.

4. Vaše myšlenky.

Pokud nebudete se svou myslí pravidelně pracovat a věnovat myšlenky svým cílům a snům, budete velmi snadno podléhat atakům negativního myšlení všeho druhu. Vaše mysl se snadno může z nabručeného otravy proměnit ve skutečně mocného pomocníka, musíte jenom věnovat náležitý čas jejímu trénování. Využívejte afirmací, věnujte se meditaci, programům utváření mysli, veďte si deník úspěchů atp. Vyberte si takové metody a postupy, které budou vyhovovat právě vám. Nabídka je víc než dostatečná – různá školení, kurzy, ať už naživo nebo přes internet. Výtečným pomocníkem je pravidelné sportování a fyzická aktivita vůbec. Pomohou vám zbavit se negativity, „vyčistit si hlavu“, zvyknout si na pravidelnost a navíc podpoří i vaše tělesné zdraví. Udělejte si pořádek v myšlenkách a začne se měnit a uspořádá se i vaše realita.

5. Okolí.

Lidé, s nimiž jsme v častém vzájemném styku, na nás samozřejmě dost silně působí. Někdy si jejich vliv ani nemusíme naplno uvědomovat. Kdybychom se však nad tím zamysleli hlouběji, došli bychom k závěru, že po nějakém čase se člověk dost logicky začíná svému okolí podobat – myslí podobným způsobem, podobně jedná a reaguje. Takže se opravdu důkladně zamyslete: chcete se podobat lidem, se kterými jste nejčastěji ve styku? Jestliže dojdete k názoru, že to byste nechtěli, nastal čas své okolí změnit – rozšířit okruh známostí o takové lidi, se kterými sdílíte stejné hodnoty a podobné cíle, od kterých se můžete něčemu naučit, kteří vás mohou něčím inspirovat, stát se vám vzorem nebo příkladem hodným následování.

=========
3 způsoby jak si v životě udělat pořádek
Neuzavřené cykly: kudy uniká energie