Mentální triky k nalezení sebejistoty

Sebejistota je úhelným kamenem líderství. A nejen líderství, pomáhá člověku v celkovém pohybu vpřed, pomáhá mu věřit v sebe i v obdobích, kdy mu nic nevychází a nic se mu nedaří. Není důležité, jaké oblasti se to týká, sebejistotu potřebuje každý, kdo touží po úspěchu. Přinášíme vám několik mentálních triků, které vám s rozvojem sebejistoty pomohou.

Zbavte se omezujících přesvědčení

Dokud jsme byli dětmi, ležel nám u nohou celý svět. Později se však nadšené dětské odhodlání svět dobýt kamsi vytratilo. V neposlední řadě proto, že rodiče i učitelé nám začali vštěpovat vnímání reality s jejími omezeními a rámci.

Najděte je. Zjistěte, co se za nimi skrývá. Nebojte se nepohodlí a překážek. Až se vám podaří získat sebejistotu, budete sami ohromeni tím, co všechno dokážete.

Nepleťte si paměť s fakty

Lidská paměť neuchovává informace tak, jak se domníváme. Nepamatujeme si ani tak přesné podrobnosti, jako spíš zkušenost a podstatu toho, co se stalo. Uchováváme si je pak v takové podobě, která nám dává největší smysl. To je důvod, proč různí lidé pozorující stejnou událost ji často vykládají různě.

Myšlení může být zkreslené. Mozek uchovává informaci, která je v souladu s našimi vlastními přesvědčeními, hodnotami a sebehodnoceními. Takový systém selektivní paměti chrání mozek před zahlcením příliš velkým množstvím informací.

Uvědomte si tedy, že paměť vám nepodává přesnou informaci – spíše vaši interpretaci událostí. To není jedno a to samé. A máte-li o sobě nízké mínění a podceňujete se, budete si lépe pamatovat a častěji vzpomínat na ty případy, kdy jste se zmýlili, utrpěli nezdar nebo se cítili trapně. I když nemusejí tvořit ani pět procent ze všeho, co se vám kdy stalo.

Zamyslete se nad všemi těmi «skutečnostmi», které vám připomínají vaše trapné vzpomínky. Pokuste se je vyhodnotit objektivně a přesně. Zkuste si o nich promluvit třeba i s někým jiným. To vám umožní nahlédnout situaci také z jiného úhlu.

Promluvte si sami se sebou

Možná vám to zní divně, ale tohle skutečně funguje. Rozhovor se sebou samým přináší rozumné myšlenky, zlepšuje paměť, pomáhá s koncentrací a dokonce má příznivý vliv na sportovní výsledky. Dokumentární film «Lidský mozek» (The Human Brain) tvrdí, že člověk se sebou vede dialog o třech stech až tisíci slovech za minutu.

Když si promluvíte sami se sebou ve chvílích stresu, úzkosti a nejistoty, dokážete tím podstatně zlepšit situaci.

Buďte přitom pozitivní, protože to, jak rozmlouváte se sebou samým, ovlivní vaši neurobiologickou odpověď. Když si říkáte «Vím, jak na to», soustřeďujete se na řešení problému, ne na problém samotný.

Myslete pozitivně, abyste nebyli ovlivněni negativním očekáváním

Od počátků své existence se lidé museli učit, jak najít potravu a sami se přitom potravou nestát. Přirozená negativní zaujatost vůči světu chránila člověka před nebezpečím tisíce a tisíce let. Dnes naše přežití není vystaveno tolika nebezpečím. Musíme se tedy s vědomím této skutečnosti hlídat, abychom se vyhnuli negativní předpojatosti.

  • Na jednu negativní myšlenku najděte pět pozitivních jako protiváhu.
  • Podržte každou z oněch pěti pozitivních myšlenek v mysli po dobu 20 vteřin.
  • Přiznávejte si dobré i špatné emoce.
  • Nezkoušejte špatné emoce potlačovat.
  • Pojmenujte emoce jejich pravými jmény a jděte dál. Nezapojujte do svého vnitřního dialogu negativní emoce, protože to situaci jenom zhoršuje.

Zvyšujte úroveň své zvídavosti

Zvídavost je důležitým rysem lidí, kteří si chtějí být jisti svým úspěchem. Je základem celoživotního růstu. Dokud jsme zvídaví, dotud se mozek učí a rozvíjí. S pomocí zvídavosti si můžeme uchovat myšlení nováčka a zůstat otevření novým informacím.

Ptejte se a buďte zvídaví, protože:

  • to vaši mysl zbavuje pasivity a dodává jí to aktivitu
  • vás to podněcuje k větší pozornosti vůči novým myšlenkám
  • to otevírá nové světy a nové možnosti
  • tak získáváte vzrušující odpovědi, které vás povedou novým směremPřekonávejte pochyby o sobě

Pokud nebudete mít dost sebedůvěry, budete se vždycky cítit ovládáni jinými lidmi. Jestliže člověk přijme smýšlení oběti, nedokáže být pružný a odolný vůči životním překážkám.

V cestě za tím, čeho chcete dosáhnout, vám nebrání nikdo jiný než vy sami. Nastal čas ujasnit si, v čem o sobě nejvíc pochybujete a a těchto zábran se zbavit.

Postavte se svým obavám

Když člověk cítí, že má věci pod kontrolou, je sebejistý a nemá strach. Je v relativní pohodě a nebojí se. Když má pocit, že věci nezvládá, přestává myslet jasně a emoce mají navrch.

Pamatujte: nemá žádný smysl strach popírat nebo ignorovat. Profesor Ronald Siegel, klinický psycholog na Harvardské lékařské škole, doporučuje tento postup: «Pomyslete na svůj největší strach. Věnujte mu nějaký čas. Snažte se ho ještě zesílit, přibližte se mu. Představujte si to vůbec nejhorší, co by se mohlo stát. A pak se soustřeďte na dýchání. Všímejte si, jak se vaše tělo uvolňuje. Neumřeli jste, že ne? Jste na cestě k překonání strachu».

=========
Katie Byronová: všechno, co si myslíte o jiných, jste vy sami
10 pravidel prosperity. Rady nejdražší britské koučky.