10 pravidel prosperity. Rady nejdražší britské koučky.

Ve Velké Británii je velmi in tak zvaný životní koučink. Jde o individuální formu koučování, zaměřenou na osobní život. Kouč svému klientovi pomáhá získat nový pohled na životní situace, a upřesňuje tak jeho vnímání reality. Jednou z nejvíce žádaných životních kouček v Británii je londýnská koučka a hypnoterapeutka Sloan Sheridan-Williamsová. Jejími klienty jsou vrcholoví byznysmeni i politici z celého světa.

Seznamte se s deseti osvěžujícími pravidly prosperity podle nejdražší koučky Velké Británii Sloan Sheridan-Williamsové:

1. KLAĎTE SI KONKRÉTNÍ CÍLE, ZACHOVEJTE SI VŠAK PRUŽNOST

Snít je velmi důležité a potřebné. Ještě důležitější však je být vnitřně pružný. Nelpěte na svých cílech. Život je na to moc složitý. Jistě, je důležité pamatovat si dětské sny, ale jak moc jsou pro vás dnes významné? Naslouchali byste dnes vůbec svým desetiletým radám? Řekněme, že už dávno sníte o bohatství. Zeptejte se poctivě sami sebe: proč ho vlastně tolik chci? Jakou svoji skrytou potřebu se jím budu snažit uspokojit — snahu o pocit bezpečí a jistoty zítřka? Nebo snad chcete posílit svou vlastní důležitost? Pokud jde o to poslední, radím k větší opatrnosti.

Jestliže je k dosažení cíle přilepeno vaše Ego a pýcha, jde často všechno do kytek, protože je to nekonstruktivní. Začnete vydávat velkou energii a pravděpodobně se v tom ztratíte. A pokud i dosáhnete svého, budete se vší pravděpodobností zklamáni. Klientů se při analýze jejich cílů vždycky ptám, co vlastně je motivuje – je to touha po uspokojení nebo pokus utéct před nějakou bolestí, něco si kompenzovat? Na tom je třeba pracovat: aby za touhou něčeho dosáhnout vždycky stála pozitivní silná emoce, nikoli útěk před bolestí. Váš drajv vás bude posilovat pouze tehdy, má-li kladné znaménko.

2. NEUSILUJTE O ŠTĚSTÍ, ALE O HARMONII

Co je to štěstí? Emocionální výtrysk, který zpravidla nemá dlouhé trvání. Lidský mozek a tělo čistě fyziologicky nejsou schopny permanentně se nacházet ve stavu tak zvaného štěstí, protože je to energeticky nesmírně náročné. Existuje také jiný stav – spokojenost. Vybízím klienty, aby v prvé řadě usilovali o ni. Je to stav klidnější, pokojnější, stav více při zemi. Nacházet se v něm setrvale je zcela reálné. Život je vždycky různorodý. V práci může být všechno super, zatímco doma to momentálně je o něco složitější. Přitom vám však nic nebrání žít ve stavu spokojenosti, důvěry ke světu i ve vlastní intuici a snahy co možná nejvíc dát vesmíru najevo vděčnost za všechno, co máte.

3. JESTLIŽE CHCETE DLOUHO ŽÍT, NAUČTE SE DOMLOUVAT S VLASTNÍM EGEM

Za téměř dvacet let praxe jsem pracovala s tisícovkami lidí. Podle mého pozorování lidé, kteří žijí dlouho a úspěšně, vládnou řadou psychologických dovedností, návyků a pravidel. Uvedu ty nejdůležitější.

  • Snaží se nebrat si nic moc k srdci.
  • Neberou život ani sami sebe příliš vážně.
  • Umějí odhlížet od negativity a poradit si se stresem.
  • Jsou komunikativní. Umějí a neváhají okolí sdělit své myšlenky, potřeby a výhrady. Proto se málokdy urážejí nebo cítí křivdu, protože si věci rádi vyjasní a dají všechny tečky nad správná „i“.

Také mají víru. Ne snad v náboženském slova smyslu. Mnozí úspěšní lidé jdou životem s pocitem, že nejsou sami, že jsou součástí něčeho většího.

Nejsou reaktivní, ale aktivní. Raději nejsou oběťmi okolností a vezmou na sebe odpovědnost.

Samozřejmě, důležitý je také způsob života, v první řadě výživa.

4. UJASNĚTE SI SVÁ PRAVIDLA

V rámci koučinkových sezení se snažím co nejdříve se dopídit podstaty problému, tedy emoce, která vás blokuje. Často není jenom jedna, je jich více. Jsou základem vašich podvědomých pravidel, která se časem mění v životní program. Obavy a další negativní emoce blokují energii potřebnou ke změně a pohybu vpřed.

Slyším například větu: «Mám strach ze změny». To je však tak říkajíc balení, to není problém sám. Proto kladu další otázky. Čeho se to doopravdy bojíte? Pokud například velmi lpíte na stabilitě, co nejhoršího by vás mohlo potkat v případě, že byste ji ztratili? Samota, pocit prázdnoty…?

Užitečné rovněž je ujasnit si přesvědčení, která jsou základem vašich představ o sobě a o světě. Velmi rozšířené je kupříkladu přesvědčení «mě žádný úspěch nekyne». Pro začátek je třeba si ujasnit, co úspěch, úspěšnost, znamenají konkrétně pro vás. Co ve skutečnosti od života chcete? Co je pro vás skutečně důležité? Jestliže jsou to peníze, pak znovu – co osobně pro vás peníze znamenají: prostředek dosažení pohodlí nebo významu, známosti, vysokého postavení v očích společnosti? Nakolik sami sobě vnitřně dovolujete tohle všechno mít? Tady musím poznamenat, že jednotlivá přesvědčení mohou být navzájem v konfliktu.

Chcete kupříkladu udělat úspěšnou kariéu, jste si jisti vlastními schopnostmi i tím, že svět je na vaší straně. Avšak v dětství vám vštípili, že bohatství je nemorální. Nebo že spojovat kariéru a rodinu není možné ani správné. V podobných případech vyhrává vždycky to negativní přesvědčení. Bolest a strach jsou silnější a životnější emoce nežli radost. Mohu jen doporučit, aby lidé častěji sami zjišťovali a uvědomovali si svá přesvědčení, svá ustálená pravidla a v případě potřeby je filtrovali a vědomě se zbavili nebo radikálně přeformulovali taková, která je omezují.

5. NAJDĚTE SI PRŮVODCE

Ve Velké Británii je dnes velmi módní obracet se na kouče. Právě na kouče, ne na psychology. Zvláště žádáni jsou wellness konzultanti a takzvaní poradci strategie úspěchu – kariérní poradci, dále byznys trenéři, kteří učí, jak udělat dojem, jak získat charisma a působit na jiné.

Ať je to jak chce, osobně jsem přesvědčena, že k růstu – osobnímu i profesionálnímu – potřebujeme průvodce. Nemusí to být zrovna kouč nebo nějaký guru, může to být kdokoli, komu naprosto důvěřujete. A kdo vám pomůže objektivně se podívat sami na sebe a najít cestu ke změně. Je-li člověk sám, na jedno posezení je něco takového velmi obtížné. Například můj základní kurs představuje šest dvouhodinových sezení. Chápu, že v mnoha kulturách není zvykem s něčím podobným se obracet na odborníka. Mám mnoho klientů v Dubaji, ale většina z nich buď tají, že si najali kouče, nebo tajně přijíždí na konzultace do Londýna.

6. PŘI POHOVORECH BUĎTE AUTENTIČTÍ

Co tím mám na mysli? Chovejte se přirozeně. Nelžete. Náboráři jsou chytří a podobné pokusy bleskově odhalí. Je důležité, aby zaměstnavatel pochopil, že víte, co chcete. Přitom je však důležité dát najevo, že v případě potřeby dokážete být pružní a jste schopni adaptovat se na nové podmínky. Chovejte se s jistotou, v žádném případě však povýšeně. A nebojte se klást otázky.

Pohovor není jednosměrná záležitost. Vy ve stejné míře zpovídáte možného zaměstnavatele, jako on zpovídá vás. Vaším cílem je shromáždit co možná nejvíce informací o potenciální pracovní pozici. Zejména pak takové, které jsou pro vás zásadní. Pro někoho je to pružná pracovní doba, pro jiného pohodlné místo výkonu práce. Mnozí lidé se neptají, protože se už předem bojí, že místo nedostanou. Pokud však kladete otázky, ukazuje to na vaši zainteresovanost i schopnost pracovat v týmu. Navíc to situaci zbavuje napětí a nervozity – výslech se mění ve víceméně přátelský rozhovor.

7. NAJMĚTE SI VIRTUÁLNÍHO ASISTENTA

Sociální sítě nejsou nic jiného než byznys. Vztah k nim musí být racionální a pragmatický. Je známo, že až 70 procent stoupenců celebrit jako jsou Obama, Lady Gaga či jiní na sociálních sítích, je falešných. Buď je koupili, nebo jsou to falešné účty. Profesionálně pracovat se sociálními sítěmi, zejména je-li jich několik najednou (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, YouTube, Pinterest, Snapchat), je zodpovědná práce. Na plný úvazek. Jestliže se domníváte, že viditelná přítomnost v těchto médiích je pro vaši kariéru přínosem a pomůže vám se prosadit, raději tuhle záležitost outsourcujte.

Najměte si virtuálního asistenta, který vám účty na sítích bude spravovat. Není to zas tak drahé a virtuálním asistentem může být někdo, kdo je na volné noze někde na druhém konci světa. V každém případě vám takový outsourcing ušetří čas i peníze. Stejně tak si dnes můžete najmout osobního PR pracovníka, účetního nebo programátora.

8SOUTĚŽTE JEN SAMI SE SEBOU

Konkurence je věc přirozená, často však neproduktivní. Jestliže někomu závidíme nebo se s ním pokoušíme soutěžit, zpravidla neinteragujeme s reálným člověkem, ale se svou představou o něm. A ta je nejčastěji velice subjektivní a krajně vzdálená realitě. Zvláště pokud závidíme někomu na sociální síti. Zato soutěžíme-li sami se sebou, máme vždycky zaručen pohyb vpřed.

Radím najít a pojmenovat si tři svoje silné stránky, kterých si okolí musí hned všimnout a zapamatovat si je po setkání s vámi – ať už virtuálním nebo osobním. Nejlépe, aby to bylo něco, co skutečně ovládáte, co nemusíte teprve uměle nahánět a tvořit. Příkladem tří takových vlastností mohou být: kreativita, komunikativnost a charisma. Mohou být vašimi hlavními trumfy, využijte jich při pohovorech, na sociálních sítích atd.

9. VIZUALIZUJTE SI ŠTĚSTÍ

Že tenhle postup funguje, bylo už dávno dokázáno. Čím častěji se ocitáte ve stavu, kdy to, o čem sníte, už jako by máte, tím vyšší je šance, že to skutečně mít budete. Pomoci přitom mohou všechny možné symboly, vizuální obrazy, talismany, s nimiž si spojujete to, oč usilujete. Je to čistá fyziologie – tyhle věci působí na retikulární formaci, nejstarší, reptilní součást mozku, která řídí vegetativní orgány a krom jiného zodpovídá za soustředění na cíl.

Co bych například dělala já, kdybych snila o vyšším, prestižním postavení? Objednala bych si sérii nových fotografií,na kterých bych vystupovala v novém, vítězném světle, s napřímenými rameny a úsměvem vítězky na tváři. Určitě bych si na to pořídila nové oblečení, nalíčení i účes. Jeden z mých klientů, bankéř, který sní o slávě, si koupil kopii sošky «Oscara». Od věci nejsou ani různé tak zvané mood boardy, jakési koláže obrazů či symbolů cíle, snu, po kterém toužíte a za kterým jdete. Doopravdy fungují. Pokud ve vás takové věci vyvolávají vnitřní odpor, je dobré ujasnit si, proč. Možná jsou za tím právě nějaká omezující přesvědčení.

10. NEPOSLOUCHEJTE KARIÉRNÍ ODBORNÍKY

Poslouchejte v první řadě sami sebe. Existuje například názor, že je dobré každých pět let změnit pracovní místo. To však je věc velice individuální. Každá situace je jedinečná. Pokud se cítíte žádaní a potřební, pokud máte stále dost invence a cítíte se dostatečně inspirováni a jestliže to, co děláte, vám přináší uspokojení, proč byste měli z takového zaměstnání odcházet? Samozřejmě, ani v této věci určitě není na závadu upřímně si promluvit sám se sebou.

Odpovězte si na otázky: kdybych byl náborářem, najal bych si sám sebe na tu práci, co dělám? Přináším na této pozici skutečný užitek? Stagnuji, nebo se dál rozvíjím? Když se rozhodnu tu zůstat, uzavírám tím nějaký kompromis sám se sebou? Jaké jsou teď nabídky na trhu? Co bych mohl udělat ke zvýšení své kvalifikace? Jestliže se bojím změny, proč? Musíte vědět, že změny jsou nevyhnutelné a nutné. Všechno je v životě procesu ustavičné změny. Změna je život sám.

==========
Manipulační věty, kterým se nemá věřit
9 kroků k novému životu