Tři vesmírné zákony peněz: klíče k bohatství


Mnozí lidé kategoricky odmítají věřit v možnost vědomého zacházení s astrálními energiemi. Na tom není nic divného. Nikdo nás přece nakládání s podobnými substancemi neučil. Bohužel. Právě v oblasti astrální energie jsou totiž ukryty klíče k bohatství.

Když mluvím o astrální nebo také éterické energii, mám na mysli neviditelnou sílu, která nás obklopuje. Indové jí říkají prána, Číňané čchi. Díky této síle je na Zemi život a a díky ní došlo k uspořádání universa.

Vše, co vidíme kolem sebe – lidé, zvířata, rostliny, kameny, řeky, oblaka – není nic jiného než materiální projevy této energie. Peníze nejsou žádnou výjimkou, je to druh universální energie čchi. Mince, bankovky, drahocennosti, to vše je jejím viditelným ztělesněním.

Svou podstatou energie – a platí to i o energii peněz – není ani kladná ani záporná – je neutrální. Teprve když ji začínáme využívat pro své záměry, když ji aktivujeme pomocí svých myšlenek a citů, nabývá těch či oněch vlastností.

Energie dokáže léčit a obohacovat, může však i ničit. To říkám pro ty, kteří považují peníze za něco špinavého a nekalého a usilování o ně za něco nízkého, hanebného, ne-li dokonce „hříšného“. Peníze mohou škodit, stejně jako to může dělat jakákoli jiná věc nebo kterýkoli lék, pokud nedodržujeme zákony morálky.

Peníze zatemní duši toho člověka, který je postaví nejvýš ze všeho na celém světě a usiluje o ně za každou cenu a jakýmkoli způsobem. Mohou však lidskou duši také obohatit, pomáhat jí tvořit dobro, odhalovat a realizovat vlastní schopnosti a svět kolem dělat lepším.

Není snad jedním z ideálních renesančních typů bohatý velmož nebo měšťan s humanistickým vzděláním a ideály, který má dobrý vkus a je patronem a mecenášem umělců a učenců své doby?

Už samo slovo „bohatství“ je slovo zvláštní. Pochází ze stejného kořene jako slovo „Bůh“. Ve staré slovanštině ovšem „bohatý“ znamenalo „štědrý“. Možná, že proto jsou dnes majetní lidé označováni za oligarchy a byznysmeny, nikoli za „bohaté“?

K dosažení majetku je třeba si uvědomit dvě věci. Jednak že peníze jsou v podstatě energií, která člověku přináší různé možnosti: možnost získávat, řídit lidi, radovat se, získat si úctu, mít autoritu… Čím více energie, tím širší jsou i možnosti. To neplatí jenom o energii peněz, ale i o energii člověka jako takového. Nejvíce energie má Bůh – odtud také pramení jeho nekonečné možnosti.

A za druhé, energie peněz se dá ovládat. Je proto třeba dosáhnout s ní souladu a především znát zákony, jimiž se řídí.

1. PRVNÍ ZÁKON ENERGIE PENĚZ:

ENERGIE PENĚZ SE PODŘIZUJE POZORNOSTI

První zákon energie peněz říká: „Energie bohatství se řídí pozorností“. Hlásají to jak čínští, tak třeba havajští Učitelé. Pozornost má pro energii obecně velký význam. Na naší pozornosti, na našem soustředění záleží, jakou energií „nabijeme“ svůj život – buď energií chudoby nebo energií bohatství.

Pozornost je vlastně kontrola myšlenek a přání. Řídit pozornost je svého druhu výchovou psychiky. Vychovávat vlastní pozornost je velmi důležitá, dalo by se říci přímo klíčová záležitost ve věci přitažení peněz.

Neostýchejte se myslet na peníze a snít o nich, soustřeďujte pozornost na peněžní energii. Bohužel žádný z jevů okolního světa není spojen s tak obrovským množství negativních mýtů a z nich vyplývajících pověr a předsudků jako peníze.

Dokonce i na sex lidé myslí otevřeněji a poctivěji než na peníze. Myslete na energii bohatství bez zábran a beze studu! Právě chybný vztah k penězům plodí chamtivost, zlodějství, bídu a ubohost a neradostnou existenci plnou starostí.

2. DRUHÝ ZÁKON ENERGIE PENĚZ:

KAŽDÉ NAŠE POSELSTVÍ SE NÁM VRÁTÍ

Druhý zákon peněz doslova znamená: Cokoli odešlu, vrátí se mi zpět. V praxi to znamená, že aktivuji objekt, na který soustředím svou pozornost a daný druh energie doslova jako magnet přitahuje odvetnou pozornost. Pozornost funguje podobně jako lupa – soustřeďuje paprsky do jednoho bodu.

Takže abychom získali peníze, musíme se pro ně stát čímsi jako magnetem; musíme na sebe strhnout jejich „pozornost“.

3. TŘETÍ ZÁKON ENERGIE PENĚZ:

DÁVEJ S RADOSTÍ, ABYS PRO RADOST DOSTAL

Tento zákon peněžní energie v podstatě říká: „Nesmíš zůstat dlužen“. A pokud už jste si peníze půjčili, vracet je musíte s radostí. Kdo splácí dluh s radostí (a platí své účty – nájemné, telekomunikace, energie apod.), stane se určitě bohatším – energie radosti k němu přitáhne energii peněz. Zásada „Dávej s radostí, abys pro radost dostal“ je principem práce s energií peněz.

VAŠE SMÝŠLENÍ

Každý člověk má svůj individuální, jenom jemu vlastní důvod zablokování přísunu peněz. Může to být z generace na generaci rodinou předávaný tradiční postoj, stejně jako postoj získaný v současném životě, vytvořený na základě vlastní negativní zkušenosti.

Co jste v dětství slýchali o penězích od svých rodičů? Možná že «bez práce nejsou koláče» a aby si na ně člověk vydělal, musí «se dřít v potu tváře»? Či snad že „peníze nerostou na stromech“?

Možná však, že vaše dětství probíhalo v bezoblačné atmosféře lásky těch nejbližších, kteří vás drželi stranou všedních problémů a nezatěžovali účastí na řešení rodinných finančních otázek. Teprve se vstupem do samostatného života jste si začali všímat, že peníze mají podivnou tendenci se vám vyhýbat, protékají vám mezi prsty a nikdy se u vás dlouho nezdrží.

Všechna tato přesvědčení, zformovaná pod vlivem a působením rodiny, známých, společnosti, různých kolektivních her a programů – všechny tyto názory zakořenily ve vašem podvědomí a ovlivňují váš život a představy o tom, co můžete a co je pro vás bezpečné.

Můžete snít, přát si a dávat najevo co vás napadne, avšak vaše negativní názory budou bránit příchodu bohatství a finančního dostatku.

=========
Bohatství přichází jenom k těm, kdo už ho mají
ZRCADLOVÝ EFEKT: svět zobrazuje jenom to, co si sami myslíme