7 vět aneb jak zdvořile stopnout pesimistu

Proud stížností a nářků, kritických poznámek a ničím neodůvodněného skuhrání… Styk s lidmi, kteří na všem vidí jenom to špatné, je neobyčejně vysilující. Novinářka Aya Frost píše na svém blogu, jak zavést konstruktivní rozhovor s pesimisticky naladěným člověkem.

Do nedávná jsem teoreticky znala jenom dva způsoby, jak si počínat s lidmi negativního založení, pravdou ovšem je, že ani jeden z nich v praxi nikdy neúčinkoval.

Snažila jsem například držet se rady «vyhýbejte se chronickým nespokojencům». Nebyla jsem hrubá, ale pokud někdo v mé blízkosti začal chrlit záplavu stížností, vyhýbala jsem se dalšímu kontaktu. Brzy to vedlo k tomu, že jsem své vztahy s ne vždy příjemnými, ale důležitými lidmi přivedla vniveč.

Později jsem se pokoušela dát pesimisticky laděným jedincům najevo soucit a přitakávat jim, když na mě začali hrnout fůru svých problémů. Své vlastní fňukání jsem přidávala k jejich i tak dost neradostnému obrazu světa. Jenomže z toho jsem já sama propadala sklíčenosti a dotyčné jedince to provokovalo k tomu, že kdykoli se ocitli v mé blízkosti, spustili své žalobné tirády.

Nakonec jsem tedy objevila třetí způsob: odpovídat na malomyslné hlášky tak, že pesimismus se z hovoru vypaří a zůstane pouze živá, konstruktivní rozmluva. Při kontaktech s lidmi, kteří si vždycky najdou nějaké negativní téma, o které se rádi podělí, používám následujících sedm vět.

1. TO JE MI LÍTO – A JAK SE TO NAKONEC OBRÁTILO K DOBRÉMU?

Touhle hláškou ukazujete, že soucítíte a zároveň dotyčného orientujete na pozitivní vlnu: na všem špatném je něco dobrého. Pokud snad ten druhý odmítne, že by se věc obrátila k lepšímu, můžete soucitně pokývat hlavou a zavést řeč jinam.

2. HRŮZA, ALE JE VIDĚT, ŽE SIS S TÍM DOBŘE PORADIL/A

Víte, jak zkušený vedoucí převychová líného pracovníka? Ustavičně ho chválí za pracovitost. Motivuje to k píli a snaze skutečně si zasloužit titul pracanta.

Jestliže tedy partnera v rozhovoru chválíte za «obdivuhodnou psychickou pevnost», naladí ho to na pozitivnější pohled na věc.

3. TO JE DOBRÉ! – ŘEKNI, JAK TO DOKÁŽEŠ?

Když se vyptáváte na způsob překonání těžkostí, automaticky toho druhého převádíte do režimu hledání řešení problému. Protože opravdu jenom málokomu se chce před někým jiným přiznat, že nemá ponětí, jak se vybabrá z nějaké šlamastiky. Odpověď, kterou dostanete, bude s největší pravděpodobností v kladném a perspektivním tónu.

4. KDYBY TAK MĚL TAKOVÉ ZKUŠENOSTI (ZNALOSTI, KVALIFIKACI), JAKO MÁŠ TY!

Tohle používám, když si kolegové stěžují na nějakého dalšího spolupracovníka. Partnera v rozhovoru tato věta uklidní; zdůrazňuje jeho přednosti a přiměje zamyslet se nad důvody jednání jiných lidí. Taková kombinace povzbuzení a reflexe je tak účinná, že nadlouho zastaví negativní soudy.

5. ROZUMÍM SPRÁVNĚ, ŽE JSI NAŠTVANÝ/Á KVŮLI…

Někteří lidé vás opravdu nenechají na pokoji, dokud je nevyslechnete. Takovému typu lidí opakuju jejich stížnosti nahlas, aby je znovu slyšeli. Tak se jim dostane potvrzení, že byli vyslechnuti. A protože pouze opakuju jejich slova, brzy je to omrzí.

6. NO TO JE HROZNÉ, URČITĚ SI ALE CHCEŠ POPOVÍDAT O NĚČEM VESELEJŠÍM, CO MÁŠ JEŠTĚ ZA NOVINKY?

Tahle odpověď přiměje toho druhého změnit téma hovoru na něco méně chmurného. Obvykle to opravdu udělá, protože se najde jen málo lidí, kteří by vám řekli: „Ne vůbec nechci mluvit o něčem veselejším.“

7. MŮŽU NĚJAK POMOCT?

Samozřejmě, že pomoc nabízíme jenom tehdy, když opravdu pomoci můžeme. Obvykle však lidé, kteří si notoricky stěžují na život, pomoc nepřijmou. Většinou prohlásí: „Ale ne, nic nechci“ nebo „Myslím, že mi nikdo pomoct nemůže“. Tehdy můžete říci: „Kdyby něco, ozvi se“. A můžete řeč převést jinam.

Kontakty s negativně naladěnými lidmi a chronickými pesimisty nejsou nic příjemného. Teď snad už nebudete muset při hrozbě setkání s takovým typem prchat zadním schodištěm nebo bleskově zahýbat do výtahu. Můžete se směle pustit do hovoru a vyzkoušet tyto jednoduché zbraně.

=========
Co by všichni měli přestat dělat
Než se zamilujete, mějte rádi sami sebe