8 věcí, kterým se lidé obdaření emoční inteligencí vyhýbají

Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou schopni přijímat, kontrolovat a hodnotit vlastní emoce a také emoce jiných lidí. Emoční inteligence sehrává důležitou roli v sociálních vztazích. Často je posuzována otázka, zda je emoční inteligence člověku vrozena nebo je třeba se jí učit. Čemu se lidé obdaření emoční inteligencí vyhýbají? Uvádíme osm takových věcí.

1. Neignorují cizí pocity

Projevují soucit. Snaží se pochopit, jak se lidé cítí. Nikdy se nechovají, jako by city jiných lidí neexistovaly.

2. Nedělají ze sebe oběť

Emočně bystrý člověk má to, co cítí, pod kontrolou. Když má špatný den, neviní z toho jiné a nedělá ze sebe oběť. Své negativní emoce zaměřuje do produktivnějšího směru.

3. Zachovávají klid

Lidé vybavení emoční inteligencí udržují stálý kontakt s vlastními pocity, zároveň však vědí, kdy je třeba přepnout a soustředit se na okolí. Nedovolí, aby je vlastní emoce ovládly.

4. Nedovolují jiným vměšovat se do svých citů

Své citové prožívání kontrolují a také střeží. Nedovolí nikomu, aby jim zkazil den nebo jim srazil náladu. Rychle se vyrovnají s každou negativitou.

5. Vyhýbají se zbytečným konfliktům

Je-li to třeba, nevyhýbají se srážce, avšak v případě zbytečného konfliktu si raději uchovají energii na důležitější věci.

6. Nepomlouvají

Člověk obdařený emoční inteligencí ví dobře, jak ničivé mohou být klepy. Vyhledává rozhovor na vyšší úrovni a v pozitivním tónu. Povrchní kontakty a pomluvy ho nezajímají a vyhýbá se jim.

7. Nebojí se říci NE

Emočně inteligentní člověk je si vědom svých možností, váží si sám sebe a dokáže vymezit a obhájit své hranice. Proto mu nečiní problém odmítnout, je-li to třeba.

8. Nečeká na schválení jiných

Tito lidé vědí, že rozhodnout se mohou sami, nepotřebují ničí dovolení. Mají dostatek sebedůvěry a pokud něco chtějí, jdou za tím. S respektem vyslechnou jiný názor, avšak jednají podle svého uvážení.

=========
Na co máme myslet před spaním
Jak si chránit hlavu před „smetím“ a „jedy“