Katie Byronová: všechno, co si myslíte o jiných, jste vy sami

Bývalá obchodnice v realitách a matka tří dětí Byron Kathleen Reidová vypracovala svou metodu, které říká jednoduše «Práce“, v roce 1986. Řadu let trpěla těžkými depresemi a téměř neopouštěla lůžko. Zabývala se myšlenkami na sebevraždu. Jednoho rána však si uvědomila, že její přesvědčení, její myšlenky jí přinášejí utrpení. Že nemá smysl stále dokola zkoumat realitu a trpět ve snaze ji změnit. Že změnit se musí ona, že realitu musí přijmout takovou, jaká je. Na základě toho záblesku poznání vytvořila svou metodu dotazování, která jí pomohla uvést tuto přeměnu do praxe.

Eckhart Tolle prohlásil: “Práce Byron Katie je velkým požehnáním této planety “. V časopise Time ji označil za duchovního inovátora nového tisíciletí.

Citáty z knih Byron Katie:

  • Zkoumáním se nám otevírá svět, který je laskavější, než jsme si dokázali představit.
  • Zdrojem veškeré své bolesti jsem já sama.
  • Seberealizace nemá žádnou sílu, není-li prožívána.
  • Mysl se zamiluje do sebe samé, a tenhle kouzelný román neznamená jenom konec války, je to počátek nové tvorby.
  • Když si uvědomíte, že se vám dostává všeho, co potřebujete, stává se život rájem.
  • Trpíte pouze proto, že se domníváte, že v životě něco postrádáte. Ve skutečnosti však máte vše, co potřebujete.
  • Někdy být šťastný znamená nemít pravdu.
  • Co si asi o mě myslí? Nikdo si o mě nic nemyslí! Lidé dokážou vidět pouze sami sebe, mě vidět nemohou.
  • Myšlenky jsou moje děti a já jsem dobrá matka. Buďte matkou svých myšlenek! Buďte matkou dětí ve své hlavě!
  • Pojem „nešťastný osud“ neexistuje. Prověřte si to zkoumáním!
  • Peklo: “Pomoc přijde každou chvíli”. Svoboda: “Nikdo nepřijde”.
  • Jestliže věříš, že tvůj problém vyvolalo něco jiného nebo někdo jiný, stáváš se svou vlastní obětí.
  • Když se bojíme něčeho v budoucnosti, už vlastně prožíváme to, co v ní nechceme vidět.
  • Lidská těla jsou stejně nevinná jako stromy nebo květy.
  • Děti nám říkají pravdu. Záleží jen na nás, máme-li dost odvahy ji slyšet.
  • Čím podmračenější je vědomí, tím větší je bolest.
  • V prázdnotě nejsou žádné otázky.
  • Život je láska, drazí moji. Všechno ostatní jsou jen zmatky, které si představujeme.
  • Kdybyste věděli, jak jste doopravdy hezcí, padli byste sami sobě k nohám.
  • Každý okamžik je boží dar: objevujete svůj dar právě teď…a teď…a teď?
  • Není nic, co by nešlo odpustit. Vaší pravou přirozeností je láska. S tím nic nenaděláte.
  • Všechno, co si myslíte o jiných, jste vy sami.
  • Jediná obrana, která vůbec kdy může existovat, je zdravý rozum naplno spojený s realitou.
  • Přijmete-li kritiku jako dar, nebude jí konce.
  • To, čemu právě věříte, stvoří vaše utrpení nebo štěstí.
  • Rozum se nezastavuje. Jenom už víc nevěříte myšlenkám. Ale můžete je upřímně vítat. Myšlenky nejsou nic vážného, jsou to nevinné děti, s nimiž se smějete nebo se na ně usmíváte. Rozum se uklidní, když pozná sám sebe. Vrací se domů.
  • Je nemožné, aby jasný rozum vedl nešťastný život.
  • Jestliže se nenacházím ve vašem vědomí, jak se mohu nacházet ve vašem chápání? Ne, “já ” ve vás, to nejsem já. Kdo tedy je “já”? Co je “já”?
  • Stres je signálem budíku sdělujícím, že jste připoutáni k něčemu, co pro vás není opravdové.
  • Bojíme se pouze toho, čemu nerozumíme.
  • V dřívějším světě jsme spolu mluvili a ego žilo!
  • Cokoli o sobě vyprávíte, je potravou pro ego. Žádný skutečný příběh neexistuje.
  • Přesvědčit všechny není možné. Není nikdo, koho by bylo třeba přesvědčovat.
  • Peníze jsou kouzelná metafora. Tečou z jednoho místa na druhé, přes různé země, telefonními dráty. Peníze nám ukazují, jaké má být naše myšlení. Jak může bez překážek proudit, jak mnoho forem může mít. Peníze nám ukazují, jak je snadné se stále objevovat a zase mizet. Jsou velkým učitelem. Kdybyste se pohybovali jako peníze, byli byste zamilováni do toho, co je.
  • Naši milovaní a blízcí budou tisknout kdejaký knoflík, dokud si neuvědomíme přesně to, co o sobě nechceme vědět.
  • Zklamání, hněv a smutek — tyhle pocity vás nabádají, že je čas probudit se. Právě proto existují – jsou darem! Nejsou to nepřátelé. Podobně jako myšlenky: i ty jsou darem, ne nepřítelem.
  • Nejdůležitější je vědět, že když mi někdo řekne něco, co mi zkazí náladu, znamená to, že mi řekl pravdu.
  • Ve chvíli, kdy se začnete hájit a omlouvat, zahajujete válku uvnitř sebe sama, u vás doma, ve vaší rodině.
  • Nikdy se nesetkáme tváří v tvář se svými muži, ženami, matkami, otci ani dětmi. Dokud neprozkoumáme své příběhy o nich, nemáme tušení, kým jsou. Poznáváme je jako poslední.
  • Jen ego se rodí, jen ego může zemřít.
  • Krom svých myšlenek nic nepotkáváme. Vnější svět je projekcí vnitřního života.
  • Život je prostý. Všechno v něm se děje pro vás, ne s vámi. Všechno se stane v tu správnou chvíli, ani dříve ani později
  • Víte, co se mi líbí na sebeuvědomění? Že je člověk vždycky zcela v bezpečí.
  • Chcete se setkat s láskou svého života? Podívejte se do zrcadla.
  • Lásku nemůžete dávat najevo. Můžete se v ní jen rozplynout.
  • Pravda ego děsí. A pravda je taková, že ego neexistuje.
  • Na realitě se mi líbí, že se obejde bez mojí pomoci.

 • To není vaše věc, milovat mě, to je moje věc.
 • Abyste dosáhli stavu požehnání, zapochybujte o myšlence, kterou hájíte právě teď, TEĎ…
 • Všimněte si: myslíte vy, nebo někdo myslí vámi?
 • Myslet si, že víte, co je pro druhého lepší, znamená nehledět si svého.
 • Říkáme druhým jenom to, co potřebujeme slyšet.
 • Vězení existuje jen v mysli, žádné jiné vězení neexistuje.
 • Hrajte si na pánaboha a pocítíte bolest.
 • Mým náboženstvím je být přítomná v přítomnosti. Toť vše.
 • Jediný vztah, který má význam kdykoli, je vztah k sobě samému. Když milujete sebe sama, milujete někoho, s kým jste stále pospolu. Dokud nebudete milovat sami sebe, nebude vám dobře, protože lidé ohrožují váš hodnotový systém; dokud na to nepřijdete, budete ve válečném stavu kvůli obraně svého hodnotového systému. Takové jsou mezilidské vztahy.
 • Nemám cíl. Proč bych měla klamat sama sebe? Proč bych měla uvažovat tak úzce?
 • Nedospíváme. Naše těla dospívají, my však ne. Jsme jenom více nezachytitelní v tom, jak reagujeme, když věříme myšlenkám.
 • Naše utrpení trvá jen do okamžiku, kdy si uvědomíme, že ve skutečnosti nic nevíme.
 • Chcete znát tajemství štěstí? Dobro a vděčnost. Nic víc není třeba.
 • Když na vás zaútočí a vy si uvědomíte, že je z celého srdce máte rádi, je vaše Práce hotová.
 • Svět, který mám uvnitř je tak krásný! Nic se mu nevyrovná.
 • Jistěže tuhle chvíli nevyměním za nic na světě. Nemohu.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
10 pravidel prosperity. Rady nejdražší britské koučky.
9 kroků k novému životu