9 psychologických pozitivních vlastností okouzlujících lidí

 

Jeden z nejvlivnějších a nejpopulárnějších lidí na LinkedIn, autor 30 knih z oblasti obchodu a komunikace, pan Jeff Haden přednášel o tom, proč někteří lidé dokáží vybojovat dobrou náladu a vyvolat pozitivní emoce u jiných a jak to dělají.

Nyní se pokusíme vymezit 9 vlastností, které musí člověk mít na to, aby se stal okouzlujícím.

Nebát se prohrávat

Okouzlující lidé se nesnaží být vždy, za všech okolností a ve všem nutně první. Naopak usilují o to co nejvíce dávat druhým, aniž by za to očekávali jakoukoliv kompenzaci. Za jistých okolností nemají problém s přiznáním vlastní viny, neúspěchu a bez problémů hovoří i o svých slabých stránkách. Přitom platí, že zdaleka ne každý je toho schopen.

Dokáží například otevřeně vyslovit větu: «Já ti tolik závidím» nebo «Tak tohle neumím, mohli byste mě to naučit?»… Uvědomují si totiž, že jejich okolí právě upřímné emoce oceňuje.

Dají vám najevo, že jsou velice rádi, že se s vámi mohli setkat

Udržovat živý zrakový kontakt je během rozhovoru krajní nutností. Lidé s okouzlujícími vlastnostmi toto dobře vědí. Usmívají se tehdy, když se vy usmíváte. Mračí se nebo pokyvují hlavou přesně ve stejnou dobu, kdy to děláte vy. Dělají to nikoliv z toho důvodu, že vás chtějí napodobovat, nýbrž proto, že je jejich pozornost silně soustředěna na to, co právě říkáte. Pozorně vám naslouchají a intenzívně vnímají vaše emoce i vaše slova.

Zpětná vazba v této podobě pomáhá nalézt společnou řeč prakticky s kýmkoliv a dosáhnout u toho, s kým právě hovoříme, pozitivní naladění.

Hledají styčné body

Značná část lidí nevědomky hledá rozporné prvky a odlišnosti. To však vede spíše ke vzniku sporů než k vzájemné přátelské besedě. Okouzlující a charismatičtí lidé ovšem naopak vždy hledají momenty shody různých názorů. Hleďte najít něco, co je společné vám i tomu, s kým besedujete. To pomáhá, abyste navázali zajímavý dialog a ze vzájemné komunikace pak získali pozitivní emoce.

Využívají potenciálu vzájemného dotyku

Vzájemný dotyk představuje významný nástroj pro předávání emocí. V rámci jednoho z experimentů se jeho účastníci pokoušeli předat 12 různých druhů emocí těm, s nimiž besedovali, prostřednictvím vzájemných dotyků, tedy nepoužívali slova. Z daného experimentu vyplynulo, že v 50-83% z celkového počtu případů byly dané emoce přeneseny věrně.
Proto pokud se například chcete s někým pozdravit, je třeba si promyslet, jak to udělat co nejlépe — zda stiskem ruky, poklepáním po rameni apod. Vše závisí na dané situaci. Je to nástroj, jenž vám pomůže zdůraznit upřímnost svých slov, předat dotyčnou emoci a toho, s kým hovoříte, pozitivně naladit.

Je třeba zvládat používání mimiky a gest

Okouzlující lidé prostě mistrným způsobem předávají své emoce a využívají k tomu nejrůznější způsoby. Mají schopnost změnit dokonce historku průměrnou co do obsahu na zajímavé vyprávění. Aktivně gestikulují, mění výraz ve tváři (když je to vhodné), všemi silami se snaží předat náladu spojenou s historkou, již vyprávějí a tím vzbuzují intenzívní zájem ze strany toho, s kým právě hovoří.

Nemají obavy z toho, že budou vypadat «hloupě»

Je možné, že bruslení nebo hraní hry «twiste» nepatří právě k jejich silným stránkám, ovšem nebojí se to přiznat.

A kupodivu, lidé v jejich okolí mají tendence si jich právě proto ještě více vážit.
Pokud jste vskutku připraveni dát najevo své slabé stránky a neobáváte se, že proto budete vypadat «hloupě», lidé se vám vysmívat nebudou. Budou se smát s vámi. Každý totiž chápe, že je to naprosto normální.

Jsou mistry v kladení dotazů

Mistři okouzlování svého okolí bez jakýchkoliv zábran dokážou hovořit i sami o sobě. Nemají zábrany klást dotazy a hovořit naprosto otevřeně. Mají totiž upřímný zájem dozvědět se, co si myslíte. A pokud to vědí, přináší jim to další pozitiva.

Je dobré, pokud se o jiném člověku něco dozvíte, položit mu na toto téma doplňující otázky a vyprávět něco podobného, co se týká vás. Vyjde tak najevo, že máte cosi společného, o co se pak můžete navzájem dělit.

Vždy si pamatují jména

Lidé, kteří mají své kouzlo, se mimo vyznačují také tím, že si až s udivující přesností dokážou zapamatovat jména lidí, se kterými se setkali a také další, mnohdy bezvýznamné informace, které se o nich dozvěděli. Skutečnost, že někdo vyslovil vaše jméno, třebaže jste se znali poměrně krátkou dobu nebo jste se viděli pouze jedenkrát, vede k tomu, že se pak během hovoru cítíte být jaksi důležitý.

Člověka, se kterým hovoříte, oslovujte jeho jménem a také si pamatujte, jak se jmenují jeho přátelé, členové jeho rodiny i jeho domácí mazlíček. Vzbuzuje to v něm — ve vztahu k vám — výhradně pozitivní emoce.

Okouzlující lidé zpravidla více naslouchají a méně hovoří

Je pravdou, že spousta lidí prakticky nedovede naslouchat druhým. Každý z nás se chce o něco podělit s ostatními; je mnohdy příjemné, když povyprávíte nějakou svoji vlastní historku a přitom vidíte, že vám okolní lidé pozorně naslouchají a na jejich tvářích poznáte, že prožívají emoce odpovídající tomu, o čem vyprávíte. Okouzlující lidé rádi více naslouchají než sami hovoří — a dovedou to. Umožňuje jim to získat o člověku, s nímž hovoří, více zajímavých informací a mnohdy to vede až ke zjištění, že s ním vlastně mají i mnoho společného.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

==========
12 známek ženy vysoké kvality
Jak se přestat spokojovat s málem