Otto Kernberg: 9 znaků zralé lásky

Otto F. Kernberg ( nar. 1928) je americký psychoanalytik zabývající se poruchami osobnosti. Je jedním z tvůrců moderní psychoanalytické teorie osobnosti a autorem vlastní psychoanalytické metody. Navrhl zcela nový přístup k terapii hraničních poruch osobnosti a přišel s novým pohledem na narcismus. Poté změnil své výzkumné zaměření a ohromil odborné kruhy knihou věnovanou lásce a sexualitě: „Normální a patologická láska“ (česky Portál, 2011). Jeho porozumění nejjemnějším nuancím těchto delikátních vztahů by mu mohli závidět nejen jeho kolegové z psychologické branže, ale klidně i básníci.

Devět charakteristických rysů zralé lásky podle Otto Kernberga:

  1. Zájem o partnerovy životní plány (bez zničující závisti).
  2. kladní důvěra: oboustranná schopnost k otevřenosti a poctivosti i pokud jde o vlastní nedostatky.
  3. Schopnost opravdového odpuštění, narozdíl od masochistické podrobenosti a popírání agrese.
  4. Skromnost a vděčnost.
  5. Společné ideály jako základ společného života.
  6. Zralá závislost; schopnost přijmout pomoc (beze studu, obav nebo pocitů viny) a poskytnout pomoc; spravedlivé rozdělení úkolů a povinností – narozdíl od boje o moc, vzájemného obviňování a hledání viníka, vedoucích k oboustrannému rozčarování.
  7. Stálost sexuální přitažlivosti. Láska k partnerovi bez ohledu na tělesné změny a fyzické nedostatky.
  8. Uznání nevyhnutelnosti ztrát, žárlivosti a nezbytnosti hájit své meze.Porozumění, že ten druhý nás nemůže milovat přesně tak, jako my milujeme jej.
  9. Láska a oplakávání: v případě partnerova skonu nebo odchodu nám ztráta umožňuje v plné míře si uvědomit, jaké místo v našem životě zaujímal. Toto poznání nám dovolí přijmout novou lásku bez provinilých pocitů.

=========
Bert Hellinger: Kdo nedokázal přijmout své rodiče, nedokáže přijmout ani partnera
Jste připraveny ke vztahu? 10 důležitých otázek.