Bert Hellinger: Kdo nedokázal přijmout své rodiče, nedokáže přijmout ani partnera

Vztahům partnerským cosi předchází – vztahy v dětství. Právě v dětství se člověk partnerským vztahům učí. Lásce nezbytné pro partnerský vztah se učíme poměrně záhy. Učíme se jí především od matky. Pouze ve zdařilém vztahu s matkou, kdy od ní celým srdcem přebíráme to, co nám poskytuje, se připravujeme na partnerský vztah. Totéž platí o našem vztahu k otci.

Naučit se lásce od rodičů

Mnohé problémy partnerských vztahů vznikají kvůli tomu, že jeden z partnerů, nebo případně i oba, neměli harmonický vztah se svými rodiči ve smyslu hluboké vazby na ně, zahrnující úctu a schopnost «brát» s vděčností.

Celé dětství a mládí nejsou nic jiného než přijímání ve smyslu «braní si» od rodičů s láskou. Bereme, bereme, bereme a bereme. Někteří lidé braní odmítají a dělají to z různých příčin. Například někteří z nás mohou trpět představou, že to, co nám rodiče poskytují,je natolik veliké a je toho tolik, že jim to nikdy nedokážeme nahradit, že naše vděčnost nebude nikdy dost velká, aby to vyvážila.

Brát s láskou

Člověk má velmi hlubokou vnitřní potřebu vyvážení toho, co «dává» a toho, co si «bere». Proto si některé děti neberou, protože se bojí, že to nedokáží vyvážit. A někdy, aby si od rodičů nebraly, začínají jim vyčítat a obviňovat je. Tímto způsobem si redy berou velmi málo, a protože si málo berou, málo co také mají. Zpravidla to bývá málo také pro partnerské vztahy. Partnerský vztah začíná tím, co si bereme, co jsme si vzali od svých rodičů.

Často máme zmatky v citech právě pro pocit, že nikdy nedokážeme vyvážit, co nám dali rodiče.Ale my přece můžeme vyvážit to, co nám dali, jiným způsobem. Tím, že to, co nám poskytli, předáme dál, například partnerovi – a především vlastním dětem. Pokud jsme tohle schopni si uvědomit, nemusíme se už dál znepokojovat pro pocit, že nikdy nedokážeme vrátit rodičům, co oni dali nám. Bereme, bereme a bereme a víme, že jednoho dne nás to naplní natolik, že tím obohatíme zase své partnery a děti.

Je tedy schopnost «brát si» od rodičů předpokladem partnerských vztahů. Láska, která umožňuje partnerům bok po boku růst, začíná už v dětství.

=========
Jste připraveny ke vztahu? 10 důležitých otázek.
Existuje celkem 6 typů vztahu. Jaký je ten váš?