8 zlatých životních pravidel podle psychoterapeuta


Možná, že mnozí lidé by byli rádi, kdyby hned při narození člověk dostával návod s pravidly, která by mu pomohla žít šťastně a bezstarostně. Bohužel však teprve vlastní zkušenost nám ukáže, zda jsme schopni řídit se moudrými radami těch, kdo už leccos prožili.

Nikdy nepřenášejte na někoho jiného odpovědnost za to, co se děje ve vašem životě.

Pokušení je to veliké, ale slitujte se sami nad sebou. Teprve ve chvíli, kdy se vnitřně rozhodnete, že to vy sami jste autorem svých nezdarů a tvůrcem svých úspěchů, stanete se doopravdy silnými.

Přijměte jako fakt, že minulost nezměníte, už skončila.

Ve své moci máme pouze budoucnost, která je přímo závislá na tom, co děláme teď, v každé konkrétní minutě. Nečekejte, že se na vás budoucnost usměje. Jednejte tak, aby se na vás zkrátka nemohla neusmívat.

Zanechte iluzí, že můžete změnit někoho jiného

My všichni podvědomě trpíme nejprve tímto naivním omylem a v důsledku pak trpíme v pravém smyslu toho slova. Lidi změní pouze okolnosti, všechno ostatní je chiméra. Nechte je, ať si jsou jiní. Nakonec se vám to začne líbit.

Ostatní nás potřebují silné

Jako slabí, unavení, trpící a nešťastní nikomu k ničemu nejsme. Pokud se snad někdo tváří, že to je jinak, klame vás. Nevěřte tomu. Přijměte tohle pravidlo jako absolutní, zhluboka se nadechněte, otřepejte a dojde vám, že není proč ztrácet náladu.

Každý náš skutek bude mít svůj konkrétní výsledek

V podstatě se nerozhodujeme, co budeme dělat, ale rozhodujeme se pro výsledek toho, co budeme dělat. Proto než se pustíte do nějaké hlouposti, dobře si promyslete, jaké bude mít následky. Uděláte tak v životě hloupostí daleko míň.

Nežijte, jako byste měli žít věčně

Každý z nás jednou zemře.. Je to nevyhnutelný, lékařsky potvrzený fakt. Můžeme se kvůli tomu trápit a můžeme se také přinutit toto téma jednou provždy opustit. Nežijte tak, jako byste tu měli být navždy. A nežijte ani tak, jako byste zemřít měli už zítra. Zamyslete se nad oběma těmito krajnostmi a nepochybně dokážete najít svůj vlastní recept na šťastný život.

Dělejte to, co vnitřně pokládáte za důležité

Pokud si kladete otázky o smyslu života, je to nejspíš projev deprese. Význam nemá nějaký konkrétní „životní smysl“, ale pocit, že žijete smysluplně. Dělejte to, co vnitřně pokládáte za důležité. Nezapomínejte si to opakovat. A nehoňte se za úspěchem. Pokud děláte to, co pokládáte za důležité, úspěch vás dohoní sám.

Nikdy neplýtvejte časem a silami na ty, jimž jste lhostejní, nebo – což je ještě horší – vás nemají rádi

Na světě je mnoho lidí, s nimiž žít je prostě radost. Nebuďte uzavření a podezřívaví. Věřte, že budete-li otevření a laskaví, rozhodně nic neztratíte.

Max Duste

=========
4 rozdíly mezi spřízněnou duší a životním partnerem
3 situace, v nichž člověka nejlépe poznáme