Musíme umět včas «pouštět» i ty, koho máme rádi


Naučte se včas «pouštět» i ty, koho máte rádi. Existuje jakýsi «zákon o odtržení», který je velice důležitý. Pokud se někoho pevně držíme z obavy, že ztratíme jeho lásku, můžeme tím ztratit daleko více. Zhluboka se nadechněte a dovolte každému, aby si sám odpovídal za svůj vlastní život.

Každý patří pouze sám sobě.

Nikdy se nepokoušejte jiného člověka «předělat». Berte ho takového, jaký je. Každý z nás je jiný. A právě to má své kouzlo.

To, díky čemu si lidé jsou blízcí, není jejich podobnost, lživé kompromisy a dokonce ani jejich společná minulost. To, co lidi sbližuje, je potěšení, které jim přináší právě jejich rozdílnost. Není vhodné pokoušet se někoho předělat, přesvědčit jej o něčem jiném než je to, co si sám myslí nebo mu vnucovat příliš mnoho «moudrých a dobře míněných rad». Pokud se s člověkem prostě sblížíme, je to v něčem podobné, jako kdybychom četli knihu. Zpravidla v něčem souhlasíme a v něčem nesouhlasíme. Ovšem čtení je natolik zajímavé, že se i v případě, že s některými věcmi nesouhlasíme, jsme jím zaujati natolik, že se od něho prostě neodtrhneme.

Bohužel to v životě funguje tak, že abychom tyto základní věci pochopili, musíme za to mnohdy zaplatit i dosti vysokou cenu. Můžeme totiž dokonce ztratit přízeň člověka, který je nám drahý.

Buďte proto moudří…

=========
3 situace, v nichž člověka nejlépe poznáme
Proč se doopravdy zlobíme?