Lidé naladění na chudobu. 10 příznaků.

lide-naladeni-na-chudobu

1. Sebelítost

Lidé naladění na chudobu litují sami sebe a jsou přesvědčeni, že být bohatí jim není dáno osudem. Ženy se litují, protože muži mají více příležitostí. Jiní pociťují nad sebou lítost pro svoji tloušťku, protože ti štíhlí dostávají lepší práci, další oplakávají svou výšku, národnost, barvu pleti nebo náboženství. Jsou tací, co litují, že ještě nemají partnera, zatímco někdo lituje, že už má nejen partnera, ale i snubní prstýnek. Mladí se trápí pro nedostatek zkušeností a staří pro svůj věk.

Sebelítost je spolehlivým způsobem získání jakési monotónní kotvy, která vás brzdí na cestě osobního rozvoje a zaručí vám věčnou chudobu. Povede vás jen ke hledání nějaké mizerně placené práce a zajištění ubohého přežívání.

2. Věčné hledání slev a výprodejů, neochota zaplatit dětem kvalitní vzdělání (vám taky nikdo nepomáhal), úsilí přimět zaměstnance, aby dělali co nejvíc za co nejméně peněz. Snaha totálně šetřit není známkou moudrosti, ale ukazatelem nerovnováhy mezi příjmy a výdaji, k jejímuž řešení přistupujete ze špatné strany.

Pakliže se člověk orientuje na bohatství, je ochoten zaplatit za věci jejich reálnou cenu a svým pomocníkům za odvedenou práci. Totéž očekává od jiných.

3. Zaměstnání, které nesnášíte

Ivana nesnáší mytí nádobí, jenomže jí nikdo nechce pomoci. Huga strašně otravuje venčení psa, ale je líný vybudovat pro něj výběh. Pan Hivris zuří nad výroční zprávou, ale co se dá dělat, nikdo z jeho zástupců není schopen dát ji dohromady. Heleně se její práce auditorky dávno znechutila, ale bez ní by nedokázala splácet půjčku na auto. Všichni tito lidé jsou přímo předurčeni být neúspěšní a nedosáhnout bohatství kvůli pocitům, které v nich vyvolává jejich zaměstnání.

Klíčem k záchraně před třetím příznakem člověka nasměrovaného k chudobě je nedělat to, co je třeba, ale to, co vám přináší největší uspokojení. Jen v takové oblasti můžete dosáhnout skvělých výsledků.

4. Měření úspěchu penězi

Chudý člověk je přesvědčen, že pouze určitá suma peněz by mu přinesla radost. Jen nějaká částka na bankovním účtu mu dá možnost být šťastný, krásně se oblékat, mít velkou vilu, cestovat, nezáviset na partnerovi, rodičích nebo práci. Praxe však ukazuje, že ani v takovém případě štěstí nepřichází.

Úspěšný člověk své štěstí neměří v penězích, ale věcmi daleko hodnotnějšími a důležitějšími. Každý sám ví, které to pro něj jsou.

5. Utrácení nad poměry

Kreditky a usměvaví zaměstnanci v bankách vám s radostí a ochotou pomohou spadnout do dluhové pasti. Člověk, který neusiluje o úspěch, nevidí rozdíl mezi půjčkou užitečnou, podporující například rozvoj vlastního podniku, a nesmyslným dluhem kvůli pořízení drahého auta nebo zařízení.

6. Volba okamžité výhody

Mít naráz co nejvíc. Příznačná touha na chudobu orientovaných lidí. Nechtějí chápat, že na průměrné pozici a s průměrným platem u solidní firmy mohou mít během několika let mnohem více, než budou-li preferovat výhradně to, aby každý měsíc dostali co nejvíc. Studenti naladění na neúspěch si stěžují, že studium jim jen užírá čas, po který by mohli vydělávat.

7. Fňukání

Život je těžký? Prostě hrozný? Kolem samá diskriminace, korupce, hulvátství a šlendrián, slušný člověk jako vy nemá šanci na úspěch? S tím vším bude potenciální smolař vřele souhlasit.

Nejlepší lék na tenhle zlozvyk je kreativita. Najděte svou unikátní metodu jak čelit všem těmto vadám na kráse světa okolo. Ze situace, která pro vás vypadala nevýhodně, můžete vyjít jako vítěz.

8. Srovnávání s jinými

Petr se cítí být lepší než spolužáci, protože měl jediný ve třídě samé jedničky. Vojta má mindrák, že není jako ostatní, kteří pracují na letní brigádě. Hanka ohrnuje nos nad Romanem, protože nemá tak dobrý auťák jako její bratr. Monika by ráda uškrtila kamarádku, protože má víc ctitelů. Ti všichni trpí typickým neduhem na nezdar a chudobu naladěných lidí: srovnávají se s ostatními.

Zamyslete se, zda máte tohle zapotřebí. Není snad lepší nepřipustit, aby váš vnější svět kontroloval ten vnitřní?

9. Vyjadřování majetku v penězích

Lidé opravdu bohatí nejenom neuznávají souvislost mezi penězi a svým štěstím, ale nekladou také rovnítko mezi sumou na účtu a bohatstvím. Skutečné bohatství spočívá v umění vydělat peníze a zakládat nové a nové druhy podnikání, rozvíjet dál svůj byznys a hledat cesty jeho zdokonalení. Pak se nemusíte bát ani daní, ani krádeže. Skutečně úspěšný člověk není na svém měšci zlata závislý.

10. Izolace od vlastní rodiny

Skutečně velkolepí smolaři se rodí z těch, kdo se vzdálí vlastní rodině a zdůvodňují to neochotou jejích členů je podpořit, půjčit jim peníze, sdílet stejné názory atp. Nechápou, že rodina je zdrojem skvělé vnitřní podpory, na který je možné obrátit se vždycky, a to i v situacích, kdy už všechno selhalo. Jen láska blízkých pomůže člověku znovu vstát, i když už nezbývá naděje. Tak se dosahuje skutečné velikosti.

=========
Emoce jsou ukazatelem vibrační rovnováhy
Energie bohatství a energie chudoby