Jak vydržet úder: metody psychologické obrany

psychologicka-obrana

Pokud vás štípne jedna nebo dvě včely, může to být dokonce prospěšné vašemu zdraví. Ovšem pokud na vás zaútočí vosí roj nebo rovnou jedovatý had, následky budou hrozivé. Konkurenti, každý, kdo vám nepřeje nic dobrého, nebo vyložení nepřátelé jsou schopni způsobit vám škody o nic menší. Jako psychologickou zbraň přitom použijí slova zraňující vaši duši. Čím déle se pro ně budete trápit, tím větší je pravděpodobnost, že se ocitnete v poli poražených.

“Je-li pokaždé zřejmé, že je člověk podrážděný a neschopen ovládat své city, měl by se věnovat něčemu jinému než práci s lidmi“, prohlásil veleúspěšný francouzský byznysmen Michel Fadoul.

Psychologická zaštítěnost je známkou zralé osobnosti. Spočívá v celém komplexu vlastností, od úrovně intelektu, světového názoru a schopnosti analýzy a reflexe, přes pozornost a kritičnost myšlení k emocionální pevnosti.

Klaďte častěji sobě i jiným magické otázky: kdo, kde, kdy, jak a proč. Snažte se představovat si celou dynamiku události, vidět její obraz jako celek, všimnout si rozporů, nesouladu a bílých míst. Věnujte pečlivou pozornost detailům. Právě ony bývají nezbytné k posouzení důvěryhodnosti informace.

Nabízím vám několik propracovaných, v praxi ověřených postupů psychologické obrany.

Postup “Větrák”

Zamyslete se, na co reagujete nejcitlivěji. Co vás podráždí? Co vás rozzuří, nebo naopak uvrhne do sklíčenosti? Vybavte si konkrétní slova, intonaci a gesta svých oponentů nebo těch, kdo vás urazili.

Zavřete oči. Znovu si připomeňte všechna ta urážlivá, jízlivá a palčivá slova, která ve vás probudila pocity bezradnosti a neužitečnosti, nebo naopak mocný nával agresivity.

A teď si představte, že sedíte proti člověku, který vám tyhle psychologické rány zasazuje. To on vám říká ta krutá, urážlivá slova. A vy cítíte, jak pomalu „startujete“. Vyvolejte si pocit úderu. Která část vašeho těla na něj reaguje? A co se děje – cítíte v celém těle horkost, nebo se uvnitř něco svírá, možná se vám také těžce dýchá? Co konkrétně se vám děje?

Použijte postup ventilace emocí. Představte si, že mezi vámi a agresorem stojí veliký větrák, který jeho slova okamžitě odnáší stranou, takže k vám nemohou doletět.

A navíc. Vložte palec pravé ruky mezi prostředníček a ukazováček a zakryjte ho dlaní levé ruky. Myšlenkově ho namiřte na toho, kdo vás hodlá vyvést z duševní rovnováhy.

Otevřete oči a určitě zjistíte, že teď už jste schopni tomuto psychologickému úderu odolat.

Postup “Akvárium”

Pokud při styku s vůči vám nepřátelsky naladěnými lidmi i nadále bolavě reagujete na jejich útoky, použijte tento postup. Představte si, že mezi vámi a dotyčným je silné sklo akvária. Ten za sklem vám říká něco nepříjemného, vy ho ale neslyšíte, slova jsou pohlcována vodou a projevují se jenom pěnou na hladině. Proto na vás nemají žádný účinek. Nepůsobí na vás. Neztrácíte sebevládu, zůstáváte klidní, nenecháte se vyprovokovat, na urážky nereagujete. A tak zvrátíte situaci ve svůj prospěch.

Postup “Disneyland”

Bolestivost psychologického úderu je možné zmírnit, nebo vůbec eliminovat, budeme-li s lidmi jednat jako s malými dětmi.

Nebudete se přece zlobit na nerozumné děti…?

Představte si, že jste se ocitli tváří v tvář celé skupině nepřátelsky naladěných lidí. Jsou v převaze. Máte jen jednu možnost, jak zvrátit situaci: představte si, že jste na hřišti a ti proti vám jsou skupinka dětí. Zlobí, vyvádějí, křičí a mávají rukama, házejí na zem hračky a dupou po nich. Prostě se vás snaží za každou cenu vyvést z míry.

Jako dopělý, moudrý člověk však jejich projevy berete jako dětské vylomeniny a zachováváte klid do té doby, dokud jim nedojde dech. Nevnímáte jejich slova jako urážky, nereagujete na jejich útoky. Jako dospělému je vám to všechno k smíchu…

Postup “Liška a hrozny”

Pokud se vám v minulosti stalo, že vám někdo zasadil takovou ránu, že pocit porážky ve vás přežívá až do dneška, zkuste techniku racionalizace, uvolnění negativní „kotvy“. Vzpomeňte si na bajku o lišce a hroznech. Když na ně liška nedosáhla, prohlásila, že o ně vlastně ani moc nestála, protože jsou kyselé a zelené.

Postup “Oceán klidu”

Představte si, že to vy jste hrdinou známého rčení: „Do oceánu teče mnoho dravých řek, oceánem však nepohnou. Řítí-li se někomu myslí záplava myšlenek a emocí, musí zůstat stejně klidný jako oceán.“

Postup “Absurdní divadlo”

Jedním z typů psychologické obrany je přivedení situace do absurdity. Je to v zásadě totéž, jako udělat z komára velblouda. Nahlas hyperbolizovat něco, na co ten druhý jenom naráží, dovést to až do absurdních rozměrů, a tímto způsobem oponentovi nebo nepříteli vyrazit zbraň z ruky.

Vaším cílem musí být, aby jakýkoli výpad druhé strany nebudil nadále nic jiného, než smích.

Postup “Loutkové divadlo”

Pokud je pro vás těžké vůbec být v kontaktu s lidmi, kteří vás tak či tak emocionálně zasahují, využijte postup loutkového divadla. Představte si, že zúčastnění jsou pouhé nápodoby skutečných lidí, obyčejné loutky. Ať si říkají, co chtějí, jsou to hlouposti, které si vyměňují mezi sebou. Vy se jen díváte, pozorujete a v duchu hodnotíte. Támhleten chytrolín by ze sebe rád udělal supermana, tenhle zase předstírá, že je skutečný profesionál, ale jen blufuje, ve skutečnosti nestojí za nic. Hrajte v duchu loutkové představení tak dlouho, dokud se nerozesmějete. Váš smích bude důkazem, že „loutkové divadlo“ u vás zabírá a pomáhá vám.

=========
Jak se naučit správně se hádat
Metody energetické obrany