Desatero přikázání šťastného vztahu

Jistě si zasloužíte, abyste svůj život trávili s tím, kdo vás přiměje k úsměvu, kdo vás nebude brát jako něco, na co má nárok a kdo by vám nikdy neublížil.

V lásce je důležité nejenom najít toho pravého „svého“ člověka, ale také umět vytvořit harmonický vztah. Není ani tak důležité, kolik vášně bylo ve vašem vztahu na jeho počátku, jako to, kolik lásky ve vás zůstane na konci cesty. Vztah by měl být zdravý, milující, laskavý, naplněný vzájemnou péčí a radostnými a pozitivními chvílemi. Šťastné páry vždycky vyvolávají úsměv na tvářích lidí kolem, jsou příkladem hodným následování a dodávají lidskému životu zářivé a pestré barvy.

Zdravý a šťastný vztah mezi dvěma lidmi je tou největší životní radostí a štěstím. Začněte hned dnes přemýšlet nad rozvojem svého vztahu.

Nabízíme vám zamyšlení nad desaterem přikázání, která vašemu vztahu mohou pomoci, aby se stal ještě šťastnějším.

  1. Vždycky si budeme pamatovat, že každý člověk a každý vztah je jiný.

Lidé se nezamilovávají do shodných povahových rysů. Zamilovávají se do toho, kdo dokáže změnit jejich život. Staňte se sami nedokonale dokonalými. Nemůžeme být ideální pro každého, ideálními se můžeme stát pouze pro určité lidi, kteří se upřímně pokoušejí nás poznat a zamilovat si nás takové, jakými jsme beze všeho našeho předstírání a masek, které si nasazujeme. Tito lidé jsou neideálně ideální právě pro nás, protože si nás upřímně zamilovali kvůli tomu, jací jsme – se všemi našimi přednostmi a nedostatky.

  1. Vždycky budeme naslouchat a slyšet jeden druhého bez jakéhokoli odsuzování.

Nejjednodušší ze všeho je dívat se na někoho s odsudkem, aniž bychom se pokusili pochopit pravé příčiny jeho jednání. Možná, že byste byli velmi překvapeni při zjištění, kolik bolesti a slz se může ukrývat pod něčím šťastným úsměvem. To, co člověk říká a dává najevo, je jenom ta nejmenší špičička ledovce, všechno ostatní je před lidskými pohledy ukryto v hloubi „vody“.

Nikdy někoho jiného neodsuzujte. Učte se lidi respektovat a chápat. Věnujte jim více pozornosti. Buďte v jejich životě skutečně přítomni. Nepotřebujeme vždycky jenom rady, někdy potřebujeme také pomocnou ruku, otevřené srdce a možnost vyplakat se někomu v náručí. Někdy je zapotřebí času, aby se člověk vypovídal, jindy je pro něj nezbytný nějaký čas o samotě. Skutečná moudrost přichází, když začínáme vidět a uvědomovat si rozdíly. A právě ony mohou vztah buď upevnit nebo zničit.
[sklik_adv_1]

  1. Vždycky budeme říkat to, co si myslíme a přemýšlet nad tím, co říkáme.

Dělte se o vše, co máte na srdci a co naplňuje vaši duši. Sdílejte se svými blízkými svoje myšlenky, potřeby, touhy a přání, myšlenky a očekávání. Otevřené jednání a čestnost jsou základem pevného vztahu. Ať váš nejbližší ví o tom, co vás rozrušuje. Je to rozhodně lepší, než být pro partnera zavřenou knihou. Znalosti jednoho o druhém jsou palivem vzájemného styku. Nepokoušejte se číst myšlenky jiných lidí a stejně tak nechtějte po svých blízkých, aby dokázali číst ty vaše.

  1. Vždycky musíme jeden druhého podporovat, jak v dobrých, tak ve špatných časech.

S tím, kdo je vám nejbližší, buďte ve chvílích štěstí i v okamžicích velkého hoře. Není důležité, jaké jsou okolnosti, hlavní je stát mu po boku fyzicky nebo morálně. Důvěřujte lidem. Je třeba vždycky vědět, že máte někoho, komu můžete v každé situaci důvěřovat. Buďte vedle partnera ne tehdy, když vám to vyhovuje, ale tehdy, když je to skutečně nezbytně třeba.

  1. Je nezbytné být vždycky jeden druhému věrný.

Skutečná láska a pevné přátelství jsou dva neoddělitelné pojmy. Takový vztah je typický pro lidi, kteří jeden druhému důvěřují bez ohledu na vzdálenost, která je rozděluje. V pevném vztahu je věrnost prioritou. Ve věrnosti a důvěře je celá podstata vztahu.

  1. Vždycky budeme žít podle pravdy a v pravdě.

Váš vnitřní svět může v noci pokojně odpočívat s vědomím, že jste nikdy nikoho nevyužili k dosažení svého nynějšího postavení. Všechno jste zvládli sami, nic jste nikomu nepředstírali a nikoho jste neoklamali. Lež má vždycky krátké nohy, pravda však vždycky trvá po celý život. Žijte tak, aby si váš nejbližší slova jako „spolehlivý“, „věrný“ a „poctivý“ vždycky spojoval jenom s vámi.

  1. Bezpodmínečně budeme dostatek času trávit společně.

Najděte si vždycky čas jeden pro druhého. Dnešní doba na nás tlačí tvrdým rozpisem povinností a my stále hůř nacházíme čas na odpočinek a pro své blízké. Ve vztahu se vzdálenost neměří v kilometrech, ale v citech. A tak dva lidé mohou být vedle sebe a zároveň být jeden od druhého vzdáleni tisíce kilometrů. Nesmíte na své blízké zapomínat, protože nedostatek pozornosti je daleko víc zraňující nežli zlá slova. Alespoň jednou týdně si najděte čas jen pro svého partnera. Bavte se spolu. Povídejte si, jděte spolu na rande, usmívejte se na sebe. Smích je výtečný lékař. I pouhá výměna úsměvů může být počátkem pevného vztahu. Živte vzájemnou lásku.

  1. Určitě se budeme navzájem podporovat, inspirovat a napomáhat svému osobnímu růstu.

Jestliže jeden druhého povzbuzujete a podporujete, jdete správným směrem ke skvělému finále – k místu, kde všem bude dobře, kde všichni budou spokojení a šťastní. Proto mějte velkou radost z každého projevu osobního růstu svých blízkých, z každého formálního potvrzení jejich osobního pokroku. Podporujte je v jejich cílech, v jejich snažení a vítězstvích. Pomáhejte jim, aby se mohli stát lepšími. Buďte s nimi vždycky a všude, kde to budou potřebovat.

  1. Všechny konflikty budeme urovnávat v klidu.

Na světě neexistuje nic, kvůli čemu by bylo třeba si nadávat. Planoucí spory nejsou nic jiného než zbytečně ztracený čas. A pokud už se něčemu podobnému nedokážete vyhnout, nebojujte za svoji pravdu. Nehádejte se s tím, koho milujete.

Jestliže se vám v průběhu nějaké hádky chce svého partnera nějak urazit, raději se zhluboka nadechněte a deset vteřin počkejte. Neurážejte ty, koho máte rádi. Nedovolte svým vlastním kypícím emocím, aby ovlivnily váš vztah. A není přitom důležité, zda pravdu máte, nebo ne. Lepší je být šťastný, než mít vždycky pravdu. Uklidněte se a s chladnou hlavou a střízlivým rozumem pak své problémy vyřešte.

  1. Vždycky si budeme vzájemně cenit a respektovat u toho druhého jeho individualitu.

Naší první a poslední láskou je láska k sobě samým. Neklaďte zodpovědnost za své vlastní štěstí na jiné lidi. Veškerá zodpovědnost leží pouze na vás samotných. Pokud se nebudete mít rádi a nebudete si sami sebe vážit, nebude to dělat ani nikdo jiný.

Nepřizpůsobujte se mínění jiných lidí, dělejte to, co se vám osobně líbí a jednejte podle svého. Pokud se rozhodnete změnit, pak nikoli kvůli ostatním, ale kvůli sobě.

Angel Chernoff

=========
10 účinných způsobů jak nechat jít někoho, s kým nemůžete být
Je vám vztah, který máte, určen pro zkušenost, nebo ke štěstí?