Je vám vztah, který máte, určen pro zkušenost, nebo ke štěstí?

Jak si ověřit, zda vám byl vztah dán kvůli získání zkušenosti, nebo aby vám přinesl štěstí? Ze všeho nejdřív se musíte jakoby odpoutat od toho, co se děje, na energetické úrovni se postavit mimo situaci a nezaujatým okem se podívat na všechno, co se mezi vámi dvěma děje.

Můžete si třeba představovat, že sedíte v hledišti na dramatickém představení nebo se díváte na film o vás a vašem partnerovi. Dívejte se na ten milostný příběh objektivně, jako kdyby nebyl o vás dvou. Sledujte svůj vztah z pozice stranou stojícího pozorovatele, diváka. A odpovězte si na řadu otázek…

KONTROLNÍ SEZNAM K PROVĚŘENÍ VZTAHU.

Ve vztahu, který sledujete na jevišti nebo na obrazovce, si partneři cení a váží jeden druhého, nebo si jeden z nich dovoluje neustále urážet toho druhého, křičí na něj, říká a dělá nepříjemné a urážlivé věci?

Berou oba partneři toho druhého takového, jaký je, nebo se jeden z nich umíněně pokouší změnit druhého a předělat ho podle svého, aby mu více vyhovoval?

Vznáší v té dvojici na scéně jeden na druhého řadu požadavků a má k němu spoustu připomínek? Je v jejich hádkách často slyšet věty typu: „Ty musíš…“, „Ty bys měla…“?

Mají oba v tomto páru – jak muž, tak žena – rádi sami sebe? Uvědomuje si každý z nich svoji vlastní hodnotu, nebo se úplně rozplývají a ztrácejí v partnerovi, přizpůsobují se mu ve všem, stále se pokoušejí vyhovovat jeho požadavkům?

Nezaujímá žádný z partnerů pozici oběti nebo toho, komu se křivdí a neobviňuje neustále ze všech svých neštěstí a smůly toho druhého?

Není tomuto vztahu přikládána přehnaná významnost? Anebo nežárlí v něm někdo ustavičně, nebojí se ztráty toho druhého, nevymýšlí si bez ustání nějaké neexistující problémy?

Narušuje jeden z těch dvou osobní prostor druhého? Dochází k podobným projevům, jakými jsou slídění v esemeskách nebo kontrola emailů, prohlížení osobních věcí, zákazy něčeho, snaha bránit tomu druhému, aby volný čas trávil s přáteli a tak dále?

Důkladně se zamyslete a zapište si na papír: co jste viděli na scéně nebo na obrazovce? O čem byl tenhle milostný příběh? Odpověděli jste na některou z výše uvedených otázek kladně?

PROČ VÁM BYL DÁN TENTO VZTAH: K ZÍSKÁNÍ ZKUŠENOSTI, NEBO PRO ŠTĚSTÍ?

Teď nastala chvíle, kdy je třeba zaposlouchat se do svého nitra, naslouchat svojí duši a položit si otázku: „Proč mi byl dán tento vztah?“ Možná dokážete napravit všechny jeho chyby a udělat z něj vztah šťastný a harmonický. Možná však, že vám tento vztah byl dán k tomu, abyste získali zkušenost, kterou je třeba prožít a pak s díky nechat jít.

Tady vám mohou pomoci techniky Diváka a převedení pozornosti na svoje cíle, na to, co chcete v životě získat. Pomohou vám také meditace, které vám umožní promluvit si se svojí duší a dosáhnout vnitřní rovnováhy.

Vztah pro štěstí. Jestliže jste skutečně potkali spřízněnou duši, která je vám předurčena pro společný šťastný život, pak si vzájemně ceníte a vážíte jeden druhého. Máte svůj osobní prostor a cítíte, že jste dvě ucelené, zcela soběstačné osobnosti, přitom však je zřejmé, že přítomnost toho, koho milujete, vás ještě více naplňuje. Jeden druhému rozumíte beze slov a je vám prostě příjemné být vedle sebe a mlčet. Váš vztah je harmonický ve všech oblastech – v sexu, v běžném každodenním styku, ve snaze jít kupředu za svými cíli. Vzájemně se inspirujete a jeden druhého podporujete.

Vztah k získání zkušenosti. Jestliže vám někdo byl dán k získání zkušenosti, zakoušíte po celý čas vnitřní nepohodlí, neporozumění, pochyby anebo pocit spoluzávislosti. Vedle tohoto člověka nemáte ani pocit jistoty, ani nepociťujete duševní radost. Můžete rovněž trpět prudkými poryvy nálad – od lásky k nenávisti – a celkovou emocionální nestabilitou.

CO DĚLAT DÁL?

Pokud jste došli k názoru, že váš vztah nefunguje, že vám byl dán proto, abyste nabyli nějaké zkušenosti, zamyslete se nad touto otázkou: co vám zkušenost tohoto vztahu sděluje? Možná by bylo potřeba, abyste se stali více harmonickou osobností, abyste se naučili vážit si a cenit sami sebe. Jestliže se například nacházíte v nefungujícím vztahu, v němž nejste milováni, naopak jste uráženi a ponižováni, váš partner je tyran a vy zaujímáte pozici oběti, může to znamenat, že je nezbytné, abyste si uvědomili a začali používat svou sílu, abyste si začali vážit sami sebe a věnovat se sami sobě z pozice energeticky naplněné, zářící bytosti.

Jestliže jste si uvědomili, že tento vztah potřebujete, že vás naplňuje nebo by vás v budoucnu mohl naplňovat láskou, světlem a energií, a že je možné převést ho na kvalitativně novou úroveň, pak nastal čas řešit některé jeho problémy a měnit také svůj vnitřní stav a postoj. Vaše změny nepochybně váš partner zaznamená a pokud vám odpoví stejnou snahou, bude to oběma jenom ku prospěchu.

Z vašeho vztahu vymizí hádky a konflikty, urážky a nesouhlas. Začnete si jeden druhého vážit, budete si cenit, podporovat a milovat svého partnera a on vám s upřímností bude odpovídat stejnými city a postoji. Vztah se pro vás oba stane zdrojem radosti, lásky, péče, něžnosti, inspirace i energie. Nebude vám už odebírat síly a vyčerpávat vás, bude vás jen a jen naplňovat. Takový vztah má být normou a zcela přirozeným jevem.

=========
Být oddaný neznamená jen být věrný
Hlavní příčinou rozchodů je skutečnost, že se vzdáváme příliš rychle