„Chytré myšlenky přicházejí teprve tehdy, když už jsme udělali všechny hlouposti“ — moudrá slova k zapamatování pro všední den.

Než si budete vylévat duši, přesvědčte se, že nádoba, do které ji vyléváte, neteče.

Život každého člověka bývá v přiměřené míře těžký a také přiměřeně dobrý. To hlavní v něm je umět získat zkušenost, kterou nám přinášejí různé životní situace, aby se v budoucnu neopakovaly anebo naopak, aby se opakovaly, pakliže šlo o situace příjemné nebo užitečné.

Dali jsme dohromady některé moudré výroky, které se vám mohou hodit v těch nejrůznějších životních situacích.

Važte si lidí, kteří ve vás dokáží rozpoznat tři věci: smutek, skrývající se za úsměvem, lásku, která se maskuje jako hněv a příčinu, pro kterou mlčíte.

Naučte se nevšímat si lidí, kterým se nelíbíte. Důvod je prostý – lidé, kterým se nelíbíte, bývají dvojího druhu – buď jsou to hlupáci anebo závistivci. Hlupáci si vás za rok zamilují a závistivci pojdou závistí, aniž by poznali důvod vaší převahy nad nimi.

Važte si nade všechno na světě každé vteřiny svého života. Když milujete, milujte doopravdy, když se nudíte, řekněte to, když nenávidíte, zapomeňte na nenávist, neutrácejte nenávistí čas, vždyť na život je času tak málo…

Můj život je doslova jako vlak. V těch nejlepších chvílích se mi zdálo, že ten vlak řídím. V nejhorší okamžiky si sám sebe představuji jako cestujícího. A někdy mám docela pocit, že ležím na kolejích

Vaše úvahy a rozmýšlení, zda máte s nějakým člověkem jít dál nebo nemáte, mu poskytují dostatek času na to, aby si řekl, že s vámi vlastně nikam jít nechce…

Silní lidé všechno říkají do očí. Slabí lidé otevírají svá špinavá ústa lidem za zády.

Když přání žít je náhle někde v dálce… A život den za dnem nás tvrdě proškolí… Lhostejné srdce šlape jen s bídou na půl válce…Neztraťte víru – všechno přebolí.

Nebojte se ztratit ty, kdo se nebáli ztratit vás.

Co je to bohatství? Bohatství je matčino zdraví, otcova úcta, věrnost přátel a láska člověka, který je nám drahý.

Osud není otázkou náhody, ale otázkou volby. Na osud nemusíme čekat, ten musíme tvořit.

Když člověka napadne chytrá myšlenka a on hledá, kam by si ji zapsal, je to aforismus. Pokud přemýšlí, jak ji uvést do života, je to skutečně chytrá myšlenka.

Nikoho neposlouchejte, mějte vlastní názor, vlastní hlavu, své myšlenky, své nápady a životní plány. Nikdy se za nikým nehoňte, abyste ho následovali. Jděte svojí cestou a nedbejte na to, co kdo za vašimi zády říká. Lidé vždycky mluvili a vždycky budou mluvit. To vás nemusí vzrušovat. Milujte. Tvořte. Sněte a co nejčastěji se usmívejte.

Muž, který své ženě daruje křídla, nebude nikdy nosit parohy.

Nemusíte mít z ničeho strach. Riskujte, i když se třeba zmýlíte. Takový je život.

Než si budete vylévat duši, přesvědčte se, že nádoba, do které ji vyléváte, neteče.

Nikoli nutně musí být člověk, který vychoval syna, postavil dům a zasadil strom, opravdový muž. Velmi často je to docela obyčejná žena.

Chytré myšlenky přicházejí teprve tehdy, když všechny hlouposti jsme už udělali.

Po pětadvaceti letech potkáš toho, kterého jsi ve svých osmnácti měla za prince… a uvědomíš si, jaké to bylo štěstí, že tehdy tě na tom svém bílém koni minul.

Nebojte se rozdávat laskavá slova. A dělat dobré věci. Čím více dřeva přikládáte na oheň, tím více tepla se vám vrátí. © Omar Chajjám

Nikdo neví, jak se bude utvářet osud. Žijte svobodně a nebojte se změn. Když vám Bůh něco vezme, nepropaste to, co vám dává náhradou.

Existují lidé, kteří vás bez ohledu na vaši náročnou povahu budou mít rádi vždycky. Považujte si jich.

Jakkoli silná je žena, vždycky čeká na muže silnějšího než je sama… ne proto, aby omezoval její svobodu, ale proto, aby jí poskytl právo být slabá.

A/N/A

=========
8 příznaků, které vám říkají, že nastal čas pohnout se dál
Jak se naučit porozumět vlastním emocím?