9 hlavních příčin, proč nemáte peníze, které mít chcete


Nejspíš každý z nás cítí zcela přirozené přání žít v dostatku, většina z nás však dostatek nemá. Mnozí žijí od výplaty k výplatě a počítají každou korunu. Jiní si snad mohou dovolit levné zábavy a snadno dostupný odpočinek, přesto však nežijí tak, jak by si přáli.

Existuje však i část lidí, kteří nemají finanční problémy, mají dost peněz a mohou si dovolit, co si jejich srdce žádá. Zatím co jedni si ustavičně stěžují na nedostatek peněz, ti druzí si je prostě berou, nakládají s nimi a dosahují finančních cílů, které si stanovili. Proč to tak je? Má to devět hlavních příčin.

1. Nic pro to nedělám

Zeptejte se sami sebe, co děláte pro to, abyste zásadně změnili svoji finanční situaci. Každý den chodíte do stejné práce, čekáte, až vám tam zvednou plat a oni ho pořád nezvedají. Jste se vším spokojeni a zároveň nespokojeni. Zdá se, že práci máte, ale peníze jaksi… ne. Takže to vypadá, že přání něco změnit by tu bylo, jenomže pro to nic neděláte.

2. Nemáte dost motivace

Když není motivace, věci ztrácejí smysl a vnucuje se otázka: «Proč mám něco dělat, když tak jako tak stejně nejsem spokojený?». Velmi často je pro muže motivací k práci jeho žena, děti, nemoc. Nedostatečná motivace nebo vůbec její absence člověku dovoluje neopouštět komfortní zónu. Motivace je velmi důležitá, máme-li se pohybovat vpřed, směrem ke kýženému výsledku.

3. Neefektivní jednání

Dělám, ale nic z toho není. Chci vydělat spoustu peněz, ale pracuju tam, kde nejsou. V důsledku toho ať dělám cokoli a sebevíc, peníze mi to nepřinese.

4. Obavy

Strach má jednu výraznou vlastnost – zdržuje, spoutává, brání akci a všem životním změnám. Mnoho lidí se mít hodně peněz bojí, protože v jejich vědomí znamená hodně peněz hodně problémů. A co hůř, kdyby měli hodně peněz, mohli by o ně také přijít! Z čehož plyne, že se bojí, a proto nejdou dál, nerozvíjejí se.

5. Omezující jistoty

«Peníze člověka kazí». «Já nemůžu nikdy být bohatý». «Peníze mě stojí tvrdou práci». Tohle všechno jsou omezující jistoty, dávná, pevně uložená přesvědčení, že takhle to je a jinak být nemůže. Podepisují se na našem jednání a jsou závažnou překážkou na cestě k penězům. Takovýchto jistot je docela dost. Zamyslete se nad tím, jaký je váš názor na peníze a na bohatství a zjistíte, že i vy máte spoustu limitujících předsudků.

6. Sekundární výhody

Proč je pro vás výhodné mít to, co máte? Proč je pro vás výhodné nemít velké peníze? Proč je pro vás výhodné se nerozvíjet? Ve většině případů je pro člověka výhodou nacházet se právě v té situaci, v níž se nachází a nic na tom neměnit. Položte si otázku, v čem ta výhoda spočívá. Možná, že najdete sami pro sebe velmi neočekávanou odpověď, která vám dovolí podívat se na situaci ze zcela jiného úhlu.

7. Rodové scénáře

Člověk je součástí svého rodového systému. V jeho genech jsou uloženy informace o všech historiích s penězi, které se v jeho rodu udály. Často to ani tak nejsou historky o velkých penězích, jako spíš příběhy o ztrátě peněz. Potomci často prožívají podobné příběhy jako předkové. V rámci systemických konstelací se tomu říká proplétání.

8. Osud

Duše přichází do tohoto života s určitou nahromaděnou zkušeností, získávanou během jiných období. Informace o těchto zkušenostech máme v genech a v hloubi své psychiky. Velmi často je právě tato zkušenost důležitou příčinou toho, že nemáme peníze a nežijeme v dostatku. Projevuje se tak zákon příčiny a následku, působící na peněžní tok. S tím vším se dá pracovat a měnit své materiální zajištění, důležité je podívat se tímto směrem.

9. Finanční negramotnost

Neznalost zákonů peněz a trhu. Máte peníze, ale ty nepracují. Nevydělávají. Máte je schované pro případ nenadálé pohromy, ve spořitelně nebo doma. Místo abyste kapitál zvětšovali, zůstává na stejné úrovni.

Co máte dělat?

1. Změnit jak svoje myšlení, tak vztah k penězům.

2. Začít projevovat aktivitu.

3. Stát se finančně gramotným.

Cvičení

List papíru rozdělte do dvou sloupců. Nalevo napište vše, co děláte, abyste změnili svoji finanční situaci. Napravo napište to, co neděláte. Který sloupec bude více zaplněn? Pokud ten levý, zeptejte se sami sebe, co neděláte správně.

Pokud vynakládáte velké úsilí, abyste finanční situaci změnili a výsledky to stejně nemá žádné, musíte se podívat, jaká omezení se týkají vašeho rodu a která karmické zkušenosti vaší duše.

Je-li víc zaplněn pravý sloupec, změňte svou peněžní strategii a určitě vám to vyjde.
Osmdesát procent všech problémů je obvykle v člověku samém, pouze dvacet mívá hluboké rodové nebo karmické příčiny.

=========
Zákon přitažení peněz
9 věcí, které se nikomu nechce dělat, které nás ale pozvednou na novou úroveň