Zákon přitažení peněz

Jděte za svým štěstím a Vesmír vám otevře brány tam, kde dříve byly jenom zdi. Joseph Campbell

Pamatujete na hlavní Vesmírný zákon? Je jím Zákon přitažlivosti. Člověk k sobě přitahuje to, nač myslí. Jeho myšlenky jsou zprávy, jimiž dává Vesmíru vědět o svých přáních. Vesmír splní každé přání doslova tak, jak se v lidských myšlenkách objeví. Musíme se tedy vyjadřovat přesně a také svá přání formulovat pozitivně. Nemyslet na to, co nechceme, ale naopak na to, co je naším přáním. Magnetická energie myšlenek dokáže splnit přání každého člověka.

Zákon přitažení peněz

Peníze nepřinášejí štěstí, to štěstí přináší peníze.

Nemáme ani tušení, jak moc se mýlíme, když říkáme: Kdybych měl peníze, to bych byl doopravdy šťastný“. Zákon přitažlivosti funguje přesně naopak: bohatství, úspěch a další plusy se začínají objevovat teprve tehdy, když se člověk cítí doopravdy šťastný. Jinak řečeno pocit štěstí může člověka změnit v někoho výkonnějšího, cílevědomějšího, vytrvalejšího a sebejistějšího – a na tom všem přímo závisí zvýšení materiálních příjmů.

S pokleslým duchem se zbohatnout zkrátka nedá. Je tedy třeba nejprve se zaměřit na zjištění příčin poklesu nálady a elánu a vzniku sklíčené mysli. Teprve když je odstraníme, začne pohyb k bohatství a hojnosti.

Bohatství a blahobyt začínají velkým snem. Snem otevřeným, jasným, nespoutaným pochybami a strachem. Sněním nic neriskujeme, takže si můžeme dovolit i ty nejneuvěřitelnější věci. Bohužel však většina lidí se omezuje dokonce i ve snění, protože nevidí a nedokáže si představit, jak by se fantazie mohly změnit ve skutečnost. Odborníci k tomu dodávají: Nikdo není schopen vypočítat si cestu k úspěchu. Je třeba v něj prostě věřit. Víra jako magnet úspěch přitáhne. A my ještě můžeme přidat výrok Martina Luthera Kinga: „Udělejte první krok a věřte. I když na konec cesty ani nedohlédnete, udělejte první krok“.

10 zlatých pravidel přitažení bohatství

1. Změňte své představy o bohatství. Pokud vám v dětství bylo vštěpováno, že velké peníze nejde vydělat poctivě, mohlo se právě tohle přesvědčení stát fatálním a zablokovat vaši cestu k budoucímu blahobytu. Blokující roli sehrává také tvrzení, že peníze je třeba vydělávat potem a krví nebo že šetřit je třeba od halíře. S podobným smýšlením bohatství nedosáhnete. Vezměte si za své jiné pravidlo: peníze se objevují snadno a pravidelně. Takový přístup zbaví vaše vědomí zbytečných obav a otevře vám cestu k novým začátkům.

2. Nedělejte z peněz cíl sám o sobě. Myslete na to, že znamenají především svobodu, která vám pomůže realizovat zamýšlené plány a stát se šťastným člověkem.

3. Zabývejte se pouze prací, kterou máte rádi. Nemůžete udělat kariéru a zbohatnout na něčem, co se vám příčí. Za prvé, budete ustavičně pociťovat vnitřní odpor a za druhé, kolem vás se najde spousta zaujatých profesionálů, takže dříve nebo později se ocitnete na pozici outsidera. Proto nelitujte sil a času a hledejte takovou práci, pro kterou jste právě vy stvořeni. Nebo ona je stvořena pro vás. Staňte se v ní nejlepšími a vaše snahy budou náležitě odměněny.

4. Buďte zdrženliví a trpěliví. Velmi mnoho lidí ztratí na půl cesty k bohatství trpělivost. Vynakládají veliké úsilí a chtějí dosáhnout okamžitého výsledku. Když se ho nedočkají, prohlásí, že „to nefunguje“. Sami sebe tak zastaví a sami zabrzdí proces, který už se rozjel.

5. Uvědomte si, že peníze jsou energie, a potřebují proto ustavičný pohyb. Naučte se je tedy správně vydávat. Osvojte si k tomu tento postup: při placení účtů nebo za nákup v obchodě upřímně popřejte mnoho dobrého člověku, který vaši platbu přijal. Představujte si, že ta částka půjde na nákup nového zboží nebo na úhradu výplat personálu, který vás obsluhoval. Budete se tak cítit součástí rozsáhlého finančního procesu, v němž příjmy neustále rostou.

6. Nebuďte chamtiví. Nezapomínejte, že lakomec platí vždycky dvakrát. Jedno z hlavních pravidel zákona o přitažení peněz říká, že čím větší výdaje, tím rychlejší peněžní zisky.
7. Po všechen čas hledejte nové, doplňující zdroje příjmů. Rozšíří to váš potenciál a možnost hledat tu nejlepší sféru profesionálních zájmů.

8. Myslete v kategoriích nadbytku. Chovejte se jako bohatý člověk. I když momentálně nemáte dostatek prostředků, zaměřujte se výhradně na dobré, drahé věci. Představujte si v nich sami sebe. Vstřebávejte atmosféru bohatství a bohatství se určitě do vašeho života dostaví.

9. Vizualizujte si peníze. Zcela přesně si představujte, jakou částku potřebujete ke štěstí. Myslete na ni. K jedničce na bankovce dokreslete tolik nul, které onu sumu dotvoří. Noste ji v peněžence nebo si ji vystavte na viditelném místě. Myšlenky jsou materiální.

10. Nezapomínejte životu děkovat za všechno dobré, co v něm je. Vděčnost je mocná síla znásobující úspěch. Změňte se a okolní svět se změní spolu s vámi.

3 hlavní NIKDY:

1. Nikdy neříkejte nikdy. Navždycky se zbavte věty: “Já se dluhů nikdy nezbavím”. Podobná prohlášení jsou mohutným blokem bohatství a blahobytu.

2. Nikdy si neodkládejte peníze „pro případ nějakého maléru“ , nebo se ho záhy dočkáte. Přijměte lepší opatření, ukládejte peníze “na příjemná překvapení”.

3. Nikdy se nehubujte za neplánované výdaje a spontánní nákupy. Představují přece porci kladných emocí, bez nichž proces vydělávání peněz ztrácí veškerý smysl. Světová organizace pro sociologii World Values Survey provedla mezinárodní průzkum úrovně štěstí. Ne, ne, nečekejte, že na prvním místě byli Američané. Byli až patnáctí. Největšími šťastlivci se stali Portoriko a Mexiko a o moc pozadu nebyla ani Indie. To nejsou státy, které si představíme, mluví-li se o bohatství… Ostatně lidé, kterým se poštěstilo pobývat nějaký čas právě v Indii, si vždycky všimnou zvláštního, do očí bijícího kontrastu. Strašlivá, otřesná bída a ubohý způsob života ve spojení s otevřenými, rozzářenými tvářemi Indů.

Všechny podobné výzkumy potvrzují věky prověřenou pravdu: materiální blahobyt naprosto není zárukou štěstí. Člověk může být bohatý a zároveň hluboce nešťastný. A jak ukazuje praxe, může se radovat ze života i bez viditelných příčin.

=========
Nesnáším svoje fotky!
Nevyžádané rady a jiné věci, které je líp nechat si pro sebe