40 vět, které vám pomohou uspořádat si myšlenky

Najít soulad s prostředím, se světem, to nutně neznamená být někde na tichém místě vzdáleném problémům a usilovné pracovní činnosti. Naopak to může znamenat být uprostřed toho všeho a zachovat si přitom klid a mír v duši.

Když si potřebujete promyslet něco důležitého, nejspíš ztlumujete nebo vypínáte televizor nebo rádio… Totéž je třeba i v životě. Potřebujete eliminovat hluk, abyste se soustředili? Stejný hluk máte v hlavě. Vzrušené myšlenky nebo obavy, které vám brání uvažovat.

Vypojení zvuku přijímače přenese pozornost mozku jinam a vnese do mysli jasnost, když je jí zapotřebí. Nevíte, proč k tomu dochází, proč to má tak velký význam. Prostě to tak je.

Uplatněte tedy stejnou taktiku vůči všem jiným zvukům a hlukům v životě, počínaje hlukem ve vlastní hlavě. I když to snad není tak snadné jako stisknout ovládací tlačítko, je skutečně zcela možné vlastní mozek zklidnit a naučit ho uvažovat víc racionálně. Chce to jenom každodenní trénink.

Někdo tomu říká afirmace, jiný mantry a další modlitby. V každém případě však tohle každodenní cvičení vám pomůže, zklidní vás a svede myšlenky do toho správného řečiště, směrem k produktivní činnosti, jakkoli život kolem může kypět zvláště hlučně.

Tady je 40 vět, které můžete používat jako afirmační cvičení, abyste popohnali myšlenky a přitom zároveň zklidnili svou neklidnou mysl:

1. Všechno se opakuje dvakrát. Nejprve v mysli, potom ve skutečnosti. Zacházejte tedy se svými myšlenkami obezřetně. Mají schopnost zhmotnění.

2. Neexistují žádné okolností bránící dosažení úspěchu, pěkně krok za krokem.

3. Přemýšlejte a získáte to, po čem toužíte. Pracujte a budete mít to, kvůli čemu pracujete. Někdy je to opravdu tak jednoduché.

4. Nepřipusťte, aby jedna špatná chvíle zkazila spoustu těch pěkných. Nedovolte, aby vám hloupá malá dramata kazila život.

5. Lepší je litovat toho, co jsme udělali, než toho, co jsme neudělali. Nemyslete na to, co by bylo bývalo, kdyby…

6. Zklamání a stres se rodí z vaší reakce na nezdar. Změňte přístup a zklamání i stres zmizí.

7. Buďte pozitivní. Hned teď se začněte usmívat – ne proto, že všechno by bylo tak dobré, ale proto, že dokážete něco dobrého vidět na všem.

8. Lež existuje pouze když jí věříte. Pravda vás nakonec osvobodí. Když se vám do hlavy vkrádají negativní myšlenky, ptejte se sami sebe: «Je to všechno vůbec pravda? Jsem si tím jist na sto procent?» A pak nechte lež, AŤ SI JDE.

9. Žádná kniha nemá jen jednu jedinou kapitolu. Jediná kapitola nesdělí celý příběh. Jediná chyba nepředurčuje celý váš život. Obracejte další stránky, které je obrátit třeba.

10. Pamatujte, že odvaha netkví v tom nechat minulost být, ale vzít si z ní ponaučení.

11. Co uplynulo, nemá žádnou moc nad tím, co se děje teď.

12. Žádná lítost minulost nevrátí. Žádné obavy nezmění budoucnost. Vděčnost však dokáže přinášet plody.

13. Větu «Já chci» nahraďte větou «Usiluju o», kdykoli se přichytíte u myšlenek zavánějících stížnostmi. Existuje spousta věcí, na které si stěžujeme, ačkoli jsme měli možnost je změnit.

14. Čím přitažlivější vám připadá cizí cesta, tím méně ji srovnávejte se svou vlastní.

15. Pocit, že jste uvízli v bažině, je pocit, nikoli skutečnost. Nepopadejte myšlence, že trčíte na jednom místě. Život se ustavičně mění!

16. Téměř v každé situaci byste měli být schopni připustit, že existuje něco, o čem nevíte a co může všechno změnit. Podívejte se na věc z jiné strany a otevřou se vám nové možnosti. Udělejte něco jinak než obvykle a uvidíte, jak se všechno změní. Udržte mozek v klidu a rovnováze a zachovejte si otevřenost novým věcem.

17. Zacházejte šetrně s tím, komu jste ve svém životě přisoudili důležitou roli. Neposlouchejte hlas nejhlasitější, ale nejpravdivější.

18. Nejnešťastnější na světě jsou ti, kdo se trápí myšlenkou, co si o nich myslí ostatní.

19. Štěstí a klidu dosáhneme, když se zbavíme lidí a věcí, které nám působí bolest. Mějte dostatek moudrosti, abyste dokázali ignorovat negativitu kolem sebe.

20. Když vám lidé haní vaše sny, předpovídají vám krach anebo vás kritizují, uvědomte si, že vám vyprávějí svůj vlastní příběh, nikoli váš.

21. Člověk, který se vám líbil, kterého jste v minulosti milovali nebo si ho vážili, který však s vámi opakovaně zachází jako s blátem, vám nemůže nabídnout nic než bolest hlavy i srdce.

22. Jednou z hlavních věcí, které musíme v životě pochopit, je fakt, že nejsme povinni s každým souhlasit, stejně jako každý nemusí souhlasit s námi. To je naprosto normální.

23. Umějte odejít… Učte se zbavit se toho, co je pro vás špatné.

24. Musíte připustit, že některé životní kapitoly je třeba uzavřít. Nemá žádný smysl vyčerpávat se pokusy slepit něco, co má zůstat rozbité.

25. Každý, koho potkáte, vás může naučit něco důležitého. A lidé, s nimiž je těžké vyjít, mohou být ve skutečnosti těmi nejlepšími učiteli.

26. Některé životní změny bolí a jsou nepříjemné. Brzy však poznáte, že otevírají cestu něčemu novému a krásnému.

27. Budete-li si stále jen myslet, že někde to je lepší než tady a někdo je lepší než vy, nedokážete se nikdy uvolnit a být sami sebou.

28. Životní paradox: pouze když se bereme takoví, jací jsme, dokážeme se měnit a růst.

29. Ke konstruktivní kritice přistupujte vážně, ale neberte si ji zas moc k srdci. Vyslechněte ji a pak se řiďte vlastní intuicí a moudrostí.

30. Mozek někdy potřebuje víc času, aby přijal něco, co srdce už dávno ví. Dýchejte. Buďte svědkem, nikoli soudcem

31. Neutíkejte před věcmi, ale řiďte je. To je nejlepší způsob, jak se vyhnout špatnému a jít za tím dobrým.

32. Pokud se ženete do různých stran, budete potřebovat nějaký čas, abyste pochopili, co vlastně doopravdy potřebujete. Co je pro vás důležité a co ne? Nic vás nedokáže zlomit, když to nedovolíte.

33. Pravý cíl není časově nijak omezen. Pravý cíl nemá žádný termín. Nezneklidňujte se a netrapte. Dělejte to, co právě teď dělat můžete.

34. Trpělivost není čekání, je to schopnost uchovávat si dobrý vztah k tomu, co děláte a pracovat na tom, v co věříte.

35. Uvědomte si, že věta «Nemám čas» není nic jiného než měkčí, zdvořilejší a možná i naivnější způsob jak říci «To pro mě není důležité».

36. Nečekejte na nějakou vhodnější chvíli. Žádná nepřijde. Seberte odvahu a udělejte to teď.

37. Nebojte se svých strachů. Nemusejí vás nijak lekat. Dávají vám najevo, že něco stojí za váš čas.

38. Nedovolte, aby vám neznalost bránila se do něčeho pustit. Nejistota člověka trápí, ale kouzlo, které na něj v životě čeká, je jisté.

39. Podívejte se, jak daleko jste došli, čeho jste dosáhli. A představte si, čeho ještě dosáhnout můžete!

40. A nakonec… Přestaňte se každou chvíli nervovat. Pokud děláte něco potřebného, nakonec se to vyplatí.

=========
Pravidla, která vám navždy změní život
10 pravidel prosperity. Rady nejdražší britské koučky.