Ten nejdůležitější vztah v životě je váš vztah k sobě samým

Uvědomte si jednu důležitou věc. Jiní lidé se ve vašem životě mohou objevovat a zase z něj mizet, avšak sami se sebou zůstanete až do konce svých dní. Do poslední chvíle.

Veškeré naše vztahy v průběhu celého života – vztah k partnerovi, k přátelům, k rodině, k lidem sdílejícím naše názory, ke kolegům i ke společnosti jako celku závisejí konec konců na jediném člověku. Na nás.

Jsme společným jmenovatelem veškerého vzájemného působení s lidmi kolem nás, ať jsou to lidé dobří nebo špatní. To, jak smýšlíme, mluvíme, reagujeme, odpovídáme, komunikujeme, přeme se, nasloucháme, milujeme, dáváme, dostáváme, jak vynášíme soudy, jak pracujeme a tak dále a tak dále…to všechno závisí na vztahu, který máme sami se sebou. A stejně jako všechny ostatní vztahy s jinými lidmi od nás vyžadují vynaložení času, sil a energie, vyžaduje to i vztah, který máme se sebou samými.

Připomeňte si lidi, které opravdu milujete, o které máte doopravdy starost. Je v lidské přirozenosti chtít o takové lidi pečovat, chránit je, pomáhat jim, trávit s nimi čas a snažit se je dělat šťastnými… Až příliš často jsme tímhle vším zaujati natolik, že sami sebe ve vlastním životě odstrkujeme až na poslední místo a dokonce vůbec ani nepomyslíme na to, že přesně totéž bychom měli dělat také pro sebe.

Jestliže však někdy o samotě najdeme čas a sebereme odvahu nahlédnout do vlastní duše a porozumět tomu, kdo vlastně jsme, můžeme tím sami sobě prokázat neocenitelnou službu. A to přesto, že většina lidí mylně pokládá něco podobného za věc nedůležitou, ne-li přímo za ztrátu času.

Žijeme ve světě digitálního občanství a sociálního spolupůsobení dostupného čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Bez zastávky. Bez odpočinku. A vypnout své elektronické spoje se světem alespoň na pár chvil se kvůli možnému nedoručení nějaké důležité informace bojíme natolik, že už jsme začali zapomínat, jak vlastně vypadal náš svět, když jsme na něj nebyli ustavičně napojeni a nemohli jsme se spojit s jinými lidmi pouhým dotykem prstu.

Dále najdete pět rad, které vám mohou pomoci zlepšit a ozdravit vztah k nejdůležitějšímu člověku vašeho života – k sobě samému.

1. Důvěřujte si.

Důvěra v sebe je velmi důležitá. Musíte umět sami sebe podepřít a věřit si i tehdy, když se mýlíte nebo když se špatně rozhodnete. Důvěra musí vyplývat z pevné jistoty, že ať se vám kvůli vašim rozhodnutím přihodí cokoliv, vždycky z toho budete umět získat všechna možná životní poučení, zvládnete napravit to, co se napravit dá, a dokážete pokračovat v cestě vpřed.

Důvěřovat sobě samému také znamená umění důvěřovat vlastní intuici a vědomí, že větší část odpovědí, které hledáme, je skryta v našem vlastním nitru.

2. Mějte se rádi.

Mít sám sebe rád… co to vlastně znamená? Stále slyšíme a čteme, že máme sami sebe milovat, ale víme vůbec, jak to uskutečnit? Můžeme směle přijmout tvrzení, že mít se rád znamená mít rád všechny své zvláštnosti i slabá místa, vědět, kým vlastně jsem, jaké jsou moje klíčové hodnoty a pamatovat, že dokážu opravdu velmi mnoho právě proto, že je mi dáno umět milovat, cítit, věřit a být tím, kým být chci.

3. Pečujte o sebe.

Pečujte a starejte se o sebe tak, jak si to zasloužíte. Mějte se rádi a také si sami sebe važte. Buďte k sobě laskavější a shovívavější. Hodnoťte sami sebe podle toho, jak si to zasloužíte. Mějte se sebou trpělivost.

Řekněte poctivě, ceníte si sami sebe tak, jak si to zasloužíte? Vážíte si svého času, pozornosti, úsilí, svých citů a smyslů, zvláště pak smyslu pro humor, svých zvláštností a všeho, co z vás dělá jedinečnou osobnost? Jdete příkladem všem lidem ve svém okolí? Abyste jiným ukázali, jak o vás mají pečovat, začněte o sebe především pečovat sami.

Snažte se tedy mít k sobě vztah co nejlepší, abyste jiným ukázali, že si sami sebe vážíte a že váš pocit vlastní důstojnosti je na patřičné výši.

4. Dávejte si laťku vysoko.

Pokud chce člověk mít s partnerem vztah plnohodnotný a bohatý, musejí si oba jeho účastníci vzájemně pomáhat stát se lepší verzí sebe sama. Přesně totéž platí o vztahu k sobě samému. Musíte se naučit být sami sobě právě tím, kdo zvedá laťku dost vysoko, abyste mohli realizovat veškerý svůj potenciál.

Pokud nechcete, aby vám život otrávovala období strnulosti, a aby vás každá další krize nerozhodnosti dostala až na samé dno, musíte v sobě rozvíjet sílu vůle, trpělivost, skromnost i sebejistotu a všechno ostatní, co vás dělá právě tím, kým jste a kým se pouze a jedině můžete stát. Budete-li na tom pracovat pravidelně a důsledně, bude pro vás daleko snazší pochopit, kdo vlastně jste a a k čemu skutečně máte schopnosti.

5. Podívejte se na sebe objektivně.

Uvědomte si jednu důležitou věc. Jiní lidé se ve vašem životě mohou objevovat a zase z něj mizet, avšak sami se sebou zůstanete až do konce svých dní. Člověk musí žít se všemi svými podivnostmi, zvláštnostmi, vzlety a pád, triumfy i omyly…

Nejčastěji ze všeho dochází k tomu, že člověk se sám sobě stává tím nejtvrdším kritikem. Je dobré nahlédnout sám sebe jaksi zvnějšku, proto se snažte obklopit lidmi, kteří jsou laskaví, upřímní a přímí, kteří jsou opravdovými lidmi. Ať totiž o tom víte nebo ne, existují lidé, kteří si vás doopravdy cení, i když vám třeba teď nejsou nablízku.

=========
Jak přestat porušovat sliby, které jsme dali sami sobě
25 vět k sobě samým – abyste budoucnost viděli optimisticky.