Řeč těla a tváře pomáhá v kariéře: deset tajemství

career-big

Způsob, kterým držíme tělo a ruce i náš výraz zásadně ovlivňují naši každodenní nonverbální komunikaci s lidmi. Jak se ukázat z té lepší stránky na pohovorech, poradách a jednáních, nebo každý den v zaměstnání?

1. Seďte zpříma 

Správná sedící pozice neovlivní jenom to, jak vás vidí ostatní lidé, působí také na vaše vnímání sebe sama. Průzkumy prováděné universitou Ohio ukázaly, že lidé sedící zpříma s daleko větší silou věří kladným slovům, která o sobě napsali do žádosti o místo.

2. Šálkem kávy k posílení důvěry 

Jak ukázal výzkum university Yale, lidé, kteří drželi v rukou horkou kávu častěji oceňovali partnera v krátkém rozhovoru jako důvěryhodného, než ti, kteří drželi v ruce nápoj studený. Jednoduše řečeno, pokud držíte v ruce teplý předmět, chováte se o něco vlídněji a jste štědřejší. Takže chcete-li na jednání zaujmout tvrdší pozici, vemte si s sebou sklenici studené vody nebo ledové kávy ( a doufejte, že protistrana se rozhodla dát si horký čaj).

3. Synchronizací k produktivitě 

Čas k nápodobě… Stanfordská universita svým výzkumem zjistila, že lidé, kteří společně dělají na nějakém projektu, byli kreativnější, když všichni unisono pohybovali hlavou a tělem. Byli více otevření spolupráci a pokud jde o nové myšlenky, také více produktivní.

4. Chcete-li dobře pracovat pod tlakem, tiskněte v levé ruce míček 

Když se zkušeným sportovcům nedaří, bývá to proto, že se příliš koncentrují na své pohyby (u pravorukých lidí za ně odpovídá levá hemisféra) a nespoléhají na automatickou motoriku, kterou si vypracovali za roky praxe (spojovanou s prací levé hemisféry). Co s tím? Praktický výzkum ukázal, že když sportovci tiskli v levé ruce míček, jejich vystoupení bylo zdařilejší.

5. Uvolněte mimické svaly 

Není třeba se aktivně snažit o určitý výraz tváře. Snažte se ji uvolnit, zejména při čtení pošty. Lidem se zdá, že zprávy, které dostali, jsou psány zlým a podrážděným tónem, pokud je požádáte, aby je četli s nachmuřeným obočím. Tolik výsledky práce university v Kalifornii.

6. Tiskněte ruku častěji 

Obyčejné podání ruky budí dojem srdečnosti a spolupráce. Na Harvardské obchodní škole se zabývali výzkumem, který prokázal, že lidé, kteří si plácnou rukama ještě před schůzkou, dosahovali výhodnějších smluv než ti, kdo se bez prodlení pustili do jednání. Navíc ti, kteří si ruce stiskli, se po uzavření smlouvy méně snažili jeden druhého přechytračit.

7. Zvýšit plat – snížit tón 

Vědci z university Duke v Jižní Karolíně zjistili, že optimální, lidskému sluchu příjemná frekvence zvuku je kolem 125Hz a čím nižší je poloha hlasu, tím autoritativněji zní. Zkoumali 792 vedoucích pracovníků z veřejných společností v USA a při zohlednění zkušenosti, vzdělání a dalších důležitých faktorů zjistili, že snížení frekvence hlasu o 22 Hz koreluje s růstem ročního platu o 187 tisíc dolarů. To není marné!

8. Vcházejte už připraveni 

Pokud jste někdy hráli ve školním divadle, dobře víte, o čem je řeč. Není dobré vejít na scénu a „nebýt v roli“. Teprve když dostanete svou narážku, najednou se snažíte se do role dostat. To je špatně. Musíte vcházet a přitom už hrát, postupně se s rolí sžívat, ještě než vaše narážka přijde. Stejně se máte chovat v zaměstnání, i když třeba máte trému. Centrum kognitivní vizualizace university v Glasgow prokázalo, že mozku stačí pouhých 200 milisekund, aby vyhodnotil většinu informací o emocionálním stavu člověka, vyjádřených lidskou tváří. Krátce řečeno, „rozehřát“ se musíte ještě před tím, než usednete za jednací stůl – třeba na toaletě nebo na svém pracovním místě.

9. Nepatrný dotek dělá zázraky 

Cornell University v New Yorku při svém výzkumu zjistila, že lehký dotek zvýší úroveň spropitného, které lidé nechávají číšníkům, a to podstatně: ti, koho se nedotkli, nechávali v průměru spropitné 12 procent, koho se číšník dotkl na rameni mu nechal obvykle 14 procent a dvojí dotek ruky zvýšil spropitné na 17 procent. Funguje to také v mnoha obchodních situacích – je známo, že jestliže se personál obchodu zcela nevýznamně dotkne nakupujícího, setrvá v obchodě déle, více nakoupí a také se lépe vyjádří o čase v obchodě stráveném.

10. Napněte se 

Výzkumy Národní university v Singapuru a práce Chicagské university vedly k závěru, že lidé propínající svaly – dlaně, prsty, kotníky, bicepsy – jsou schopni se lépe kontrolovat.Napnutí svalů také posílí vaši vůli.

=========
Jednoduchý způsob, jak skoncovat s leností
Tajemství řeči těla