Tajemství řeči těla

rec-tela-big

Porozumět signálům, které lidé vysílají řečí vlastního těla, je docela užitečná věc. Někomu je takové porozumění vrozeno, jiní lidé nejsou dostatečně vnímaví a řeči těla nerozumí.

Autor knihy „Řeč těla. Zapůsobte, přesvědčte a dosáhněte úspěchu s její pomocí.“ Max Eggert sestavil seznam 75 znaků řeči těla, jejichž znalost podle něj usnadňuje lepší vzájemné porozumění. S jistým nevelkým úsilím se lze snadno naučit tyto neverbální signály chápat.

tab1
 
tab2
tab3

=========
Nejnebezpečnější jed na Zemi
27 myšlenek Sigmunda Freuda o nás samých