Když o někom smýšlíte nebo mluvíte špatně…

Když na někoho myslíte, vytváří se mezi vámi a jím energo-informační kanál. Jestliže o něm smýšlíte nebo mluvíte špatně, vytváříte vibrační pole negativity, která může dotyčného poškodit. Sami pro sebe pak nevyhnutelně spouštíte program sebezničení.

V Bibli se v Matoušově evangeliu dočteme: «Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno.».

Pomluvy a osočování chodí ruku v ruce s odsuzováním. Každý může mít svůj názor, každý má právo na soud o někom. Stejně však onen člověk má právo být takový, jaký je.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni

Odsouzení je plodem pýchy a egoismu. Odsouzení vždycky směřuje shora dolů, stavíme se tedy výš, než ten druhý. Jakým právem? Chcete, aby byl lepší? To je pěkný záměr, avšak způsob jeho vyjádření nikoli. Čím výše se člověk vznese ve svém mínění o sobě samém, tím bolestivěji dopadne. Zvláště je-li to člověk mravný a svědomitý. Jednáte proti vlastnímu vysoce duchovnímu programu, porušujete ho a rozbíjíte a jeho střepiny těžce zraní něčí duši. Jak s tím budete žít? Budete teď odsuzovat sami sebe? To je názorný příklad bumerangového účinku.

Každá myšlenka na nás působí. Pozitivní nám dává křídla, ta negativní nás zbavuje sil. Odsudek na podvědomé úrovni působí pomalu, ale jistě. A podporuje vznik nevyléčitelných onemocnění.

Neodsuzujte lidi, kteří žijí nespořádaným životem. Neznáte důvody, které je k tomu přivedly a krom toho má stát k jejich odsouzení vytvořeny příslušné orgány.

Je-li nám něco dáno, jinému je dáno něco jiného. Někomu je dán rozum, jinému krása nebo laskavost. Využívejte toho, co vám bylo dáno, ve prospěch jiných a sobě pro radost.
Přicházíme na čas na tento svět, každý se svým předurčeným úkolem. Jestliže odsuzujte roli, kterou plní někdo jiný, odsuzujete úrodek Vesmíru. Za to se vám dostane nezdarů a neúspěchů, zranění a nemocí; to vše je způsobem zablokování ničivého programu, který vytváříte.

Nepokoušejte se změnit celý svět. Pracujte raději na tom svém: na svých myšlenkách a pocitech. Vesmír je spravedlivý a harmonický. Jestliže projevujete agresi formou kritiky, nemáte ve své duši ani spravedlnost, ani harmonii. Zamyslete se, co vás k tomu nutí, co vás tak zneklidňuje, že vám to brání radovat se ze života.

Člověk, který je nespolehlivým obchodním partnerem, se mi současně může stát skvělým učitelem v oblasti osobního rozvoje:

• jeho neorganizovanost rozvíjí moji pozornost k detailům;

• jeho nespolehlivost stimuluje moji náročnost;

• jeho nesvědomitost zpřísňuje moji kontrolu;

• jeho podrazy mě učí lépe poznávat lidi.

Všechno mu odpustím, ale rozhodně se s ním rozloučím. Odpustím mu proto, že mi pomohl stát se soběstačnou a posílil mou vnitřní bezpečnostní službu. A rozloučím se s ním proto, že selský rozum a pud sebezáchovy mi nedovolují donekonečna zahřívat na svých prsou hada. Po takovém partnerovi se už nebudu bát žádného konkurenta!

Mstít se mu však nebudu. Neboť jak bylo řečeno: «Má je pomsta, já odplatím». Lidové pořekadlo k tomu říká: „Pánbůh peče oplatky“. My dnes nahlížíme tyto věci tak, že takový člověk vytváří svou činností vibrační pole nespolehlivosti a klamu, a tím k sobě přitahuje podobné šejdíře a podvodníky. Kdo nad kým bude mít vrch nás už nemusí zajímat. Možná se někdo z nich stane novým skvělým učitelem nějakému jinému lehkověrnému partnerovi… kdo ví? Cesty Páně jsou, jak známo, nevyzpytatelné. Vesmír je spravedlivý a harmonický.

Mila Alexandrová

=========
Jak mazat negativní programy
Spolehlivý postup, jak se zbavit negativity