Formulace přání — metoda plnící vaše sny


Někdy se zdá, že ať se člověk snaží sebevíc, to, co si přeje, se stejně nesplní. Pomoci vám může metoda „Formulace přání“. Umožní vám změnit sen ve skutečnost.

Na plnění svých přání je třeba zapracovat. Jste-li k tomu ochotni, může vám metoda formulace přání pomoci.

Proč se sny neplní?

Aby se vám splnilo po čem toužíte, musíte si nejprve ujasnit, proč se vaše sny neplní, ačkoli si to přejete celým srdcem. Musíte si připomenout nejčastější příčiny, způsobující, že vaše spojení s Vesmírem se zkrátka zasekne.

Vaše přání není zformulováno. Nebo je zformulováno neurčitě. Vesmír prostě neví, co se po něm žádá. Toužíte-li například po lásce konkrétního člověka, musí být vaše přání konkrétně vyjádřeno. Přejete-li si najít citově podložený vztah, musíte si podrobně představovat typ člověka, který se vám líbí, jeho zevnějšek, detaily známosti. A pokud si přejete vztah, který už máte, zlepšit, pak si v podrobnostech představujte, jak k tomu dojde.

To, co si přejete, škodí někomu jinému. Když své přání formulujete, berte v úvahu, že se má týkat vás. Nemá opravdu smysl žádat po Vesmíru, aby zničil vaši sokyni, nebo připravil obchodnímu konkurentovi sérii nezdařilých smluv. Soustřeďte se na to, co si od Vesmíru přejete získat právě vy. A co v tom můžete podniknout.

Nevěříte v uskutečnění toho, co si přejete. Skepse splnění vašeho snu nepomůže. Vadim Zéland, autor knih o měnění reality, k tomu napsal:

Realita existuje nezávisle na vás. Do té doby, dokud s tím souhlasíte.

Když se rozhodnete situaci změnit, musíte uvěřit, že to skutečně dokážete provést. Budoucnost pak bude ve vašich rukách.

Jak správně zformulovat své přání

Pokud zkoušíte tuto metodu poprvé, bude lepší, vezmete-li si k tomu papír a tužku. Můžete se také uchýlit k jednodušší metodě vizualizace přání. Je názornější a její provedení je snazší. Jestliže jste nicméně rozhodnuti zkusit své přání zformulovat, řiďte se následujícím:

Jak bychom formulaci svého přání měli vytvořit?

• Být si jisti vlastními silami;

• Být odhodláni;

• Mít obraz svého přání před očima;

• Soustředit se na něj;

• Zafixovat si ho.

Pro větší jistotu v sobě samém si můžete vytvořit vlastní afirmaci ke splnění přání. Odhodlanost předpokládá vaše naladění na sen a cíl, stejně jako klidnou situaci, ve které vás nikdo a nic nebude rozptylovat. K lepšímu soustředění můžete využít i meditaci.

Soustředěním na obraz vytváříte jeho matrici, tvoříte obraz, který ukazujete Vesmíru. Zafixovat ho můžete krátkou, obsažnou formulací. Můžete si ji zapsat a číst si ji ráno nebo večer před spaním, podle toho, jaký čas jste si k nacvičování metody formulací přání zvolili.

Pokud metodu procvičíte, bude vaše přání jasné a zřetelné a Vesmír je nepochybně uslyší.

=========
Naučte se domlouvat s vlastním podvědomím
Alfa stav, kouzelný nástroj ke splnění vašich přání