13 slov, která odpuzují štěstí


Většina slov, která v běžném životě pronášíme, ovlivňuje naši budoucnost. Jsou slova, která Fortunu přitahují a jsou taková, která ji odpuzují.

Pokud nedbale volíte slova, problémy na sebe nedají dlouho čekat. Slova, jejichž pronášení přináší neštěstí, se nedělí do žádných kategorií nebo podtypů. Je zkrátka třeba je ze slovníku kompletně vyřadit. Lidé s mimosmyslovými schopnostmi stejně jako odborníci na bioenergetiku jsou v tom zajedno. Liší se snad ve výběru konkrétních škodlivých slov, u většiny z nich však i zde panuje shoda.

Proč některá slova odhánějí štěstí?

Prvopříčinou všeho jsou energetické vlny pronikající prostor okolo nás. Spojují nás s vesmírným centrem hojnosti, které nám může darovat štěstí a cokoli si přejeme, stejně jako nám to může v jediném okamžiku vzít.

Jeden z hlavním zákonů univerza nám říká, že myšlenky jsou materiální. Slova jsou myšlenky vyslovené nahlas, říkáme to, co si myslíme. Slova jsou mnohem silnější, protože jsou to ukončené myšlenky.

Abyste k sobě přitahovali jenom kladnou energii Vesmíru, používejte slova přitahující štěstí. Pomohou vám rychleji dosahovat cílů a životní spokojenosti.

Slova zbavující vás kladné energie

Slova odpuzující štěstí je třeba si zapamatovat. Čím méně je budete vyslovovat, tím lépe pro vás. Blokuji energetické proudy nezbytné ke spojení s vesmírným centrem hojnosti.

První slovo: ne. Úhlavní protivník štěstí. Naučte se své myšlenky formulovat tak, abyste toto slovo nepoužívali příliš často. Ideální by samozřejmě bylo nevyslovovat je nikdy, to však není možné. Snažte se tedy snížit frekventování slova „ne“ ve svém slovníku na minimum. Je to hlavní zápor, který nejsilněji porušuje vaše kladné bio pole.

Druhé slovo: nenávidím. Nenávist je nejstrašnější zlo, které se může ve vnitřním světě člověka zrodit. Není pro ni žádná omluva. Toto slovo nelze pronášet za žádných okolností, ani žertem ne. Zbavit se ho je velmi jednoduché, protože i když se člověk propadne do deprese, když je úplně zničený, když mu někdo provede nějakou nepříjemnost, není hned třeba říkat „nenávidím“. Svou nespokojenost můžeme vyjádřit mnoha jinými slovy.

Třetí slovo: kletba. Nepřejte nikomu něco zlého za pomoci kletby. Existuje reálná šance, že tím něčí život změníte v peklo. Ale neradujte se, že jste dosáhli něčího potrestání. Prokletí se vrací k tomu, kdo je vyslovil, jen co se vypořádá s objektem kletby. Velmi před tím varují lidé s extrasenzorickými schopnostmi, kteří velmi dobře vědí, jak obrovskou temnou silou vládnou kletby a všechny jejich odvozeniny.

Čtvrté slovo: problém. Na první pohled vypadá neškodně, avšak až skutečně nějaké problémy budete mít, snažte se tohle slovo nepronášet, protože má dost negativní energii. Z celého seznamu je toto slovo nejméně nebezpečné. Snažte se ale nazývat problémem to, co skutečně problémem je.

Páté slovo: chudoba. «Chudoba» zbavuje energie nejenom vás, ale také místnost, v níž toto slovo pronesete. Pokud nechcete sami sebe zbavit peněžního štěstí, najděte pro tohle slovo vhodné synonymum.

Šesté slovo: smrt. Pokud si přejete, aby nic neohrožovalo vaše zdraví, nevyslovujte toto slovo nahlas. Nejen že vás zbavuje energie – doslova z vás vysává životní sílu. Když je vyslovíte, okolní svět pohasíná, ztrácí barvy a stává se chladným a cizím.

Sedmé slovo: čert. Nejenom věřící vědí, že každé „k čertu“ přitahuje temné síly. Senzibilové vám potvrdí, že „čert“ a všechny odvozeniny jsou magnetem pro negativitu. Pokud nechcete, aby veškeré vaše záležitosti končily krachem a z kamarádů se stávali nepřátelé, nevyslovujte toto slovo nikdy.

Osmé slovo: nikdy. Nikdy neříkej „nikdy“ – tohle úsloví má hluboký smysl. Dokonce i v jinak příjemném kontextu vás toto slovo zbavuje životní energie. Ničíte jím svou vnitřní pozitivitu. Je jako červená, která se náhle rozzáří na semaforu, když automobil příliš rychle jede – už nedokážete zastavit a řítíte se do rušné křižovatky.

Deváté slovo: neúspěch. Tady je aktivní hlavně předpona „ne“, která sama o sobě má dosti nepříjemný náboj, avšak mnohem silněji působí ve spojení s „úspěchem“. Jestliže to vyslovíte v souvislosti s někým jiným, nikoli o sobě, nemáte snad tolik důvodů ke znepokojení, pokud však mluvíte o sobě, úspěch pak rozhodně nečekejte. I v té nejsklíčenější náladě se ovládněte a tomuto slovu se vyhněte.

Desáté slovo: unavený, únava. Jistěže můžete být unavení, není však důvod o tom mluvit. Jsou v tom jisté psychologické jemnosti. Když si říkáte, jak jste unavení, zaměřujete svou pozornost na vlastní únavu a cítíte se ještě unavenější, přičemž snadno zapomenete, že přece jen ještě nějakou tu rezervu máte.

Jedenácté slovo: hlupák. Slovo s bohatou historií. Někdy skutečně výborně popisuje výsledky činnosti toho či onoho člověka, přesto to však není důvod, abyste ho pronášeli. Možná si říkáte, že na „hlupákovi“ není nic zlého, ale velice byste se mýlili. Ať tak pojmenujete někoho jiného nebo označíte za hlupáka sebe, škodu působíte jen a jen sobě.

Dvanácté slovo: nedokážu. Opět předpona „ne“. Dokážete všechno, protože jste člověk. Jste rozumná bytost, která má všechny šance na vítězství. Když řeknete, že něco nedokážete udělat, stává se to pravdou. Musíte naopak říkat, že dokážete všechno.

Třinácté slovo: beznadějně. Nic není beznadějné. Řídíte svůj osud, svou budoucnost i svou přítomnost. Pokud něco budete chtít, nikdy to nebude beznadějné.

Jistě uznáte, že třináct slov zase není tolik, abyste si je nezapamatovali. Některých se můžete zkrátka zbavit, jiná jsou dobře nahraditelná synonymy. Štěstí bude vždycky s vámi, pokud se dokážete zbavit slov, která vám brání přijímat kladné vlny z Vesmíru.

Žijte podle zákonů univerza a věnujte náležitou pozornost všemu, co říkáte, děláte, i tomu, co si myslíte.

=========
7 způsobů jak přestat být nešťastný
Jak jsme se naučili zbavovat smůly