Proč život nemůže probíhat nesprávně

Život je ve skutečnosti uspořádán tak, že nic se neděje s vámi, ale vše se děje pro vás — pro vaše probuzení, váš růst a inspiraci, i kdybyste všechno zažité či viděné měli snad zapomenout v případě, že byste propadli šílenství nebo zoufalství.

Když nemáte pevně zafixovaný cíl, nemůžete ho ani ztratit, takže nikdy ani nemůžete ztratit cestu. A proto nic z toho, co se ve vašem životě děje, vás nemůže z cesty svést. Vaše cesta je to, co se děje a to, co se děje, je vaší cestou. Žádná jiná není.

Vše, co se děje, je darem na této neměnné cestě, kterou nazýváte svým životem. Smích i slzy, časy velkého žalu, zkušenost tragických ztrát, bolest a zmatky, kdy jste přesvědčeni, že nemůžete nic dělat, radost i láska, která vám zlomila srdce a ztráta víry v celé tohle představení.

Avšak dokonce i naprostá ztráta víry v toto představení je jeho součástí. Součástí představení. A ani jeviště, kde, jak vám to připadá, se věci nedějí tak, jak by nejspíš měly, není důkazem, že představení neprobíhá tak, jak má. Jste proto vždycky právě tam, kde být máte, ať už tomu věříte nebo ne. Životu se dá věřit absolutně, i kdyby víře v něj byl už milion světelných let.

Život nemůže probíhat tak, jak nemá, jde vždycky správnou cestou. Život je pro všechny a je také vším. Když toto pochopíte, když se toto vědomí pevně uloží v hloubi vašeho srdce, pak také dokážete porozumět tomu, že duchovnost je vlastně jednoduchá záležitost. Obyčejná, jako je dech, přirozená jako pozorování hvězd na nočním nebi a pohroužení do mlčenlivého okouzlení.

=========
Proč rozhodně nemáme naslouchat cizím nářkům a čím je to nebezpečné
Právě v těžkých časech je nezbytné vypadat co nejlíp