Problém není ve vás, ale ve vašem nízkém sebehodnocení

Pokud člověk sám sebe nehodnotí dostatečně vysoko, je nezbytné na zvýšení svého sebehodnocení pracovat. Umět si uvědomit vlastní schopnosti, možnosti i rezervy dalšího vývoje, správně hodnotit sám sebe a ve své schopnosti a možnosti také věřit, je velmi důležité. Otevřete oči a začněte se starat o své sebehodnocení. Brzy zjistíte, že jste mnohem šťastnější, než jste byli dříve.

Máte problémy s komunikací? Nevycházíte se svým okolím v dobrém? Ať chcete nebo ne, vyskytují se kolem vás lidé, kteří pro vás nejsou žádným přínosem, spíše naopak? Problém pravděpodobně tkví ve vašem nízkém sebehodnocení. Možná už nejednou jste si říkali, že jste snad prokletí…copak nejste dost dobří, abyste přitahovali také lidi, o které byste stáli a kteří by stáli o vás? Nemáte dost vůle a nedokážete lidem říkat „ne“? Pociťujete dost často zoufalou obavu, že si neporadíte s úkoly, které vás čekají?

Problémy s nízkým sebehodnocením: jak na ně?

 • Kdo může za vaše nízké sebehodnocení?
 • Někdy nemáme na výběr.
 • Sebehodnocení se upevňuje v průběhu celého života.
 • Cesta nebude snadná, ale stojí to za to.

Především přestaňte ze svých nezdarů obviňovat jen sami sebe. Vaším základním problémem je nízké sebehodnocení a s tím je třeba něco dělat.

Kdo může za vaše nízké sebehodnocení?

Základní předpoklady různých životních postojů jsou založeny už v dětství. To platí také o lidském sebehodnocení. V průběhu celého svého života se člověk setkává s různými těžkostmi. Zkušenosti, které tak naskromáždí, mu umožňují něčemu se naučit a jít dál. Někdy však je výsledek právě opačný. Člověk se postupně promění v nevýraznou a nejistou osobu bez jakékoli motivace a se zřetelným nedostatkem sebevědomí. Jindy se zas nedostatek sebevědomí projevuje přehnaným zdůrazňováním svých kvalit a arogancí.

Jedna z příčin, proč k tomu dochází, spočívá v tom, že člověk nedokáže sám sebe přijmout takového, jaký je, není schopen vidět sám sebe realisticky, chybí mu nadhled. Chce být dokonalý, ale sám shazuje své schopnosti a nepřiznává si právo na chybu. Neumí ji nahlédnout jako zdroj poučení, vnímá ji pouze jako další pokořující potvrzení vlastní neschopnosti. Přitom je velmi citlivý na kritiku nebo výtky jiných lidí. Nízké sebevědomí ho zbavuje odvahy při navazování bližších vztahů a omezuje jeho kariéru – bojí se usilovat o lepší práci, protože se domnívá, že by ji nezvládl, stejně jako si je jist, že jeho city by byly odmítnuty.

Často stále čeká na pochvalu a schválení ostatních. Srovnává se s nimi a sám sebe vedle nich vidí jako neschopného a neúspěšného outsidera. To však vede k tomu, že jeho štěstí i motivaci mají v rukou jiní lidé.

Srovnávat se s jinými lidmi je vždycky špatné – pro sebevědomí pak přímo zhoubné. Nikdy to nemůže přinést nic dobrého.

A ještě jedna velmi důležitá věc: vedete zdravý způsob života? Možná na vás tato otázka v souvislosti s tématem působí překvapivě. Ale zdravý životní způsob, především pravidelný pohyb, sport, cvičení, to všechno má na sebehodnocení přímo zázračný účinek. Nejen ve smyslu fyzické kondice a vzhledu, ale také pokud jde o vliv na způsob myšlení. Pravidelné sportování přináší nadhled, schopnost vidět a hodnotit věci z odstupu.

Někdy nemáme na výběr.

Je jasné, že nikdo se dobrovolně pro nízké sebehodnocení nerozhodne. V mnoha případech ani není důsledkem nějakého našeho jednání, ale zkušenosti, jíž se nám dostalo z příčin, které na nás nezávisely.

Dětství v dysfunkční rodině, zanedbávání nebo agresivita rodičů mohou být jedním ze spouštěčů nedobrého vývoje.

Pokud děti prošly traumatem fyzického násilí, mají později velmi často problémy s důvěrou – především s důvěrou v sebe sama. Stejně tak přehnaně nároční rodiče nebo naopak rodiče přespříliš pečující mohou být příčinou budoucího nízkého sebehodnocení.

Jistě víte, že raná léta v životě dítě velmi silně ovlivňují jeho budoucnost. Dá se však jejich dopad nějak změnit? A jak je tomu v případě sebehodnocení?

Sebehodnocení se upevňuje v průběhu celého života.

Každou situaci je možné změnit a vaše sebehodnocení není v tom žádnou vájimkou. V průběhu života budete stále silnější, nabydete moudrosti, naučíte se své sebevědomí posilovat.

Abyste toho dosáhli, začněte těmito jednoduchými postupy:

 • Snažte se překonávat strachy, které vás omezují a vytvářejí překážky.
 • Přestaňte shazovat sami sebe. Největším nepřítelem svého sebevědomí je občas člověk sám.
 • Nahlížejte s odstupem své názory o vlastní neschopnosti, zpochybňujte je, neberte je jako něco daného, naučte se říci jim STOP.
 • Dávejte si raději menší cíle a nezapomeňte se pochválit za každý sebemenší úspěch.
 • Z chyb, kterých se dopustíte, se učte, berte je jako pomoc při cestě vpřed.
 • Věřte ve své schopnosti, nepodléhejte sebekritickým soudům, které vás ustavičně napadají.
 • Přijměte také svoje negativní stránky. Každý nějaké má. Ale svou pozornost zaměřte na to pozitivní.


Tyto postupy jsou jednoduché, avšak víme, že ve skutečnosti jejich realizace jednoduchá vůbec není. V některých případech bývá proto nejvhodnější obrátit se na psychologa, který vás dokáže orientovat správným směrem. Existují také kurzy zaměřené na tuto problematiku a vychází mnoho užitečné literatury.

Cesta nebude snadná, ale stojí to za to.

Vycházet dobře s lidmi a poradit si s problémy není nikdy snadné a první, co může utrpět, je sebehodnocení. To však určitě neznamená, že byste nemohli dosáhnout úspěchu na cestě k jeho posílení.

Nízké sebevědomí někdy člověku poskytne možnost lépe poznat sám sebe, přijmout to, co cítí a nacházet v tom posilu.

Zamyslete se nad skutečností, že někdy člověk musí dojít až dolů, aby pak mohl vystoupat na vrchol. Přesně totéž se děje s vaším sebehodnocením. Je to vlastně zkouška vaší odolnosti: dokážete se stát lepší verzí sebe sama?

Reálné řešení všech problémů spočívá nicméně v tom, že se musíte naučit mít rádi sami sebe takové, jací jste a také se naučit umět se obhájit a prosadit svůj zájem. I přesto, že se někdy stává, že se domníváme, že nás někdo má rád a má na mysli naše dobro, načež vyjde najevo, že jsme se krutě mýlili.

Je to běh na dlouhou trať. Rozhodně záležitost spíše měsíců než týdnů. Zbavit se negativního přesvědčení o vlastní osobě, potlačovat sebekritické soudy, naučit se odstupu a realistickému pohledu na sebe sama, to dá práci. Avšak pokud vytrváte, budete se s každým dnem cítit lépe. Kvalita vašeho života se úplně změní. Až se pak ohlédnete zpátky, uvědomíte si, že to úsilí stálo za to.

=========
Mentální triky k nalezení sebejistoty
Bezstarostný týden: čistíme svou mysl