Mluvte s láskou, protože slova dokáží váš mozek doslova přeprogramovat

Pečlivým výběrem slov, která pronášíte, můžete změnit vlastní život.

Pečlivým výběrem slov, která se chystáte říci, můžete změnit svou vlastní mysl. Už jedno jediné jednoduché slovo má dostatečný potenciál k ovlivnění genového vyjádření, regulujícího lidskou emocionální a fyzickou zátěž. Takový je názor neurobiologa doktora Andrewa Newberga z University Thomase Jeffersona a odborníka na komunikaci Marka Roberta Waldmana, kteří jsou autory knihy „Slova mohou změnit váš mozek“ („Words Can Change Your Brain“) .

Když používáme slova s pozitivním nádechem, jako jsou „láska“ nebo „mír“, přispíváme tím k posilování kognitivních funkcí mozku a logických center jeho čelních (frontálních) laloků.

Kromě toho jestliže budete tato slova používat častěji než slova negativní, poslouží to jako pozitivní impuls k práci motivačních mozkových center. A naopak – používání negativních slov brání uvolňování neurochemických látek zodpovědných za boj proti stresu.

Každý člověk je od počátku naprogramován na neklid – primitivní lidé se tímto způsobem chránili před život ohrožujícími situacemi. Pokud necháte negativní pojmy a slova proniknout do své mysli, okamžitě je aktivováno centrum strachu, které stimuluje vyplavování hormonů zodpovědných za stres.

Tyto hormony a neurotransmitery brání procesům logického myšlení a potlačují přirozený průběh mozkových dějů. Podle Waldmanovy a Newbergovy teorie slova, která nesou zlý a negativní kontext, vysílají mozku poplašné signály, které částečně blokují činnost jeho logických center.

Naopak optimistická a pozitivní řeč stimuluje činnost čelního mozkového laloku. Jedná se o oblast, kde jsou soustředěna řečová centra, přímo spojená s motorickou kůrou, která má na starosti činnost celého pohybového aparátu člověka.

Kromě toho má orientace na pozitivní a správná slova vliv také na další oblasti mozku. Například na temenní (parietální) lalok – a v důsledku toho se mění nejenom vnímání sebe sama, ale také vnímání osob, s nimiž je člověk v kontaktu. Pozitivní pohled na svět člověku pomáhá vidět v lidech kolem sebe dobro, zatímco negativní vidění světa vede ke vzniku pochybností a podezíravosti.

Postupem času se pod vlivem vědomě volených myšlenek, slov a pocitů mění také forma thalamu a v důsledku toho se mění naše vnímání reality.

V rámci jednoho z výzkumů dopadu pozitivních slov na lidský život vědci požádali skupinu sledovaných osob ve věku 35 až 54 let, aby si každý večer zapisovaly tři nejdůležitější události, které se jim přihodily předešlého dne, a při tom aby vysvětlily, v čem spočívala jejich důležitost.

Během tří měsíců experimentu se u zkoumaných osob významně zvýšila úroveň radosti a štěstí a byly potlačeny projevy úzkosti a deprese.

Sebeanalýza, stejně jako zaměřenost na konkrétní kladné emoce, má příznivý dopad na celkový zdravotní stav člověka, a posiluje tak výkon jeho mozku.

=========
3 věci, které bychom si měli opakovat každý den
Zanechte těchto 12 věcí a bohatství si vám určitě najde cestu