Lidé opravdoví a lidé falešní: 8 rozdílů

O lidech kolem nás…

Abychom mohli s jistotou kráčet životem, je velmi důležité obklopit se oddanými lidmi, kteří s námi sdílejí stejné hodnoty a mají to, jak se říká, v hlavě srovnané. Občas by si každý z nás měl položit otázku: «Jsou lidé kolem mě opravdu takoví, jací se mi jeví, nebo se prostě jen chtějí takovými zdát?»

Když se rozhodujeme, zda budeme určité osobě důvěřovat, musíme být maximálně opatrní, jinak by se mohlo stát, že si nás někdo snadno a lehce omotá kolem prstu. Podstata problému tkví v tom, že rozlišit člověka, který je skutečně takový, jaký je, od někoho, kdo svoji pravou tvář skrývá pod maskou přetvářky a klamu, bývá velmi těžké. Člověk s nějakým tajným záměrem udělá všechno, co jen může, abyste jeho legendě uvěřili.

Možná pro vás bude užitečné zapamatovat si několik nápovědí, které mohou pomoci odlišit podvodníka od poctivého člověka.

Vztah zdvořilý a vztah shovívavý.

Upřímný člověk vynakládá veškeré úsilí, aby se choval ke každému zdvořile, ať je to kdokoli. Vždycky bere ohled na city jiných lidí a chová se tak, aby se s ním ten druhý cítil dobře. Mluví a jedná otevřeně.

Lidé skrývající svou pravou tvář pod maskou přetvářky si vždycky považují pouze takového člověka, který má nějakou moc. Z každé situace chtějí totiž pro sebe vyzískat určitou výhodu. A je-li třeba k získání kýženého předvést herecké schopnosti, nezaváhají ani vteřinu a rozvinou celý svůj herecký rejstřík.

Zatímco ti první se neženou za žádnou odměnou nebo protislužbou, ti druzí lační minimálně po uznání a respektu.

Jde-li o to někomu pomoci nebo udělat někoho šťastným, poctivý a upřímný člověk určitě nebude na každém rohu vykládat o všem, co pro někoho udělal. Radost mu působí sám fakt, že mohl někomu pomoci nebo ho potěšit.

Falešník se chová přesně opačně. Nejprve sice vynaloží jisté úsilí, aby vám pomohl, potom však vynaloží úsilí ještě daleko větší, aby se pokud možno všichni a do nejmenších podrobností dozvěděli, co všechno pro vás udělal. Přeje si, aby se všichni kolem dokola dozvěděli, jak zvláštní a výjimečný je. Zatímco jedněm nevadí na nějakou dobu odejít ze scény, ti druzí chtějí vždycky být v centru pozornosti jako ti největší hrdinové.

Trávit čas sám se sebou je velmi užitečné, protože člověk tak získává možnost srovnat si myšlenky a nejenom to. Upřímní, poctiví lidé v tom mají jasno. Lidé kolem nich uznávají, chápou, přijímají a váží si tohoto jejich rozhodnutí.

Lidé s nasazenou maskou přetvářky a falše touží po tom, aby byli středem pozornosti ve dne v noci. Aby byli středobodem obecné pozornosti, jsou ochotni ke všemu. Věří, ba jsou si naprosto jisti, že svět se točí kolem nich.

Jedni jsou skromní, ti druzí ješitní.

Jistěže každému člověku je příjemné, když se lidé kolem něho dozvědí o jeho úspěších. Ovšem chvastouny nemá nikdo rád. To je důvod, proč se upřímní a poctiví lidé chovají skromně a raději nepřipomínají své úspěchy. Mnohem víc je zajímají úspěchy ostatních.

Protože pro falešníky je životně důležité, aby byli vždycky středem pozornosti, ustavičně se chlubí a upozorňují na to, čeho dosáhli. Tak se stává, že jednu a tu samou historku od nich můžete slyšet opakovaně.

Zatímco jedni vám všechno řeknou přímo do očí, ti druzí vás za zády pomlouvají.

Má-li upřímný člověk něco, co by vám o vás rád pověděl, řekně vám to osobně, přímo do očí. Tito lidé nemají žádné skryté úmysly, respektují vás. Právě proto jsou vždycky přímí. Vždycky věří, že otevřenost řeší každý problém či nedorozumění.

Falešník bývá navíc zbabělec. To se zvláště projeví tehdy, jedná-li se o nějaký konflikt. Při osobním setkání se na vás bude líbezně usmívat, avšak jakmile se k němu obrátíte zády, začne vás odsuzovat a pomlouvat. Tito lidé se přímo vyžívají v drbech a pomluvách a se stejným požitkem dělají z jakékoli situace drama.

Jedni jednají, zatímco ti druzí jenom řeční.

Poctivý člověk udělá všechno pro to, aby splnil dané slovo. A pokud se mu to přes všechno úsilí nepodaří, bere veškerou odpovědnost za takto vzniklou situaci na sebe a pokouší se ji napravit.

Pokrytci a falešní lidé zpravidla velmi mnoho a výmluvně řeční, ovšem velmi vzácně splní vše, co naslibovali. Na rozdíl od poctivého člověka si neupřímný člověk dokáže najít tisíc výmluv a vysvětlení, proč neudělal to, co slíbil. Je docela možné, že si v jistém momentě uvědomíte, že výmluvy, které takoví lidé používají, jsou stále tytéž.

Jedni se rozhodně nepokládají za ideály, zatímco ti druzí jsou si jisti svojí dokonalostí.

Upřímný, poctivý člověk je stále ochoten se učit. Takoví lidé vždycky dobře vědí, že nejsou ideální. A když se něčemu od jiných naučí, nezapomenou jim poděkovat.

Falešníci velice rádi kritizují jiné. Ať jde o jakoukoli situaci, ať jsou okolnosti jakékoli, vždycky najdou důvod, aby někoho zkritizovali. Vždycky se v první řadě snaží upozornit zejména na chyby, kterých se někdo dopustil. Vždycky každého kritizují, protože se touto cestou sebeutvrzují ve své výjimečnosti a dokonalosti. Jejich kritika se nedotkne pouze toho, kdo jim může být nějak prospěšný, kdo má nějakou moc.

Jedni nemají žádné zištné cíle, ti druzí jiné než zištné ani neznají.

Upřímný, otevřený člověk vám pomůže prostě proto, že vám pomoci chce. Vůbec netouží, aby o jeho pomoci věděl kdokoli jiný nebo abyste jim za ni v jednom kuse děkovali. Chtějí vám prostě pomoci, abyste byli šťastní a v pohodě.

Pokrytecké typy žijí podle zásady: «Ty mě, já tobě». Když vám pomáhají, něco za to čekají. Jestliže je jim předem jasné, že za svoji pomoc nemohou nic očekávat, nehnou pro vás ani prstem.

=========
Neztrácejte čas s lidmi, jimž jste lhostejní
Nebojte se říkat lidem těchto 10 vět!