Neztrácejte čas s lidmi, jimž jste lhostejní

lhostejni

Nikdy nepřenášejte zodpovědnost za to, co se děje ve vašem životě, na někoho jiného.

Pokušení může být jistě veliké, ale dbejte na svůj vlastní zájem! Teprve vnitřní přesvědčení, že vy jste autorem svých nezdarů a tvůrcem svých úspěchů, vám dá sílu.

Přijměte jako fakt, že minulost už skončila, nedá se změnit.

Ve své moci máme pouze svou budoucnost, která přímo závisí na tom, co děláme dnes, v každou konkrétní chvíli. Nečekejte, až se na vás budoucnost usměje. Počínejte si tak, aby se na vás nemohla neusmívat.

Zbavte se iluze, že dokážete někoho změnit.

Podvědomě tímhle naivním omylem trpíme všichni. V důsledku toho se trápíme. Lidé mohou být změněni jen okolnostmi, vše ostatní je pouhý klam. Nechte je, ať jsou jiní. V určité chvíli vám to může přinést i uspokojení.

Jiní nás potřebují silné.

Slabé, unavené, trpící a nešťastné nás nikdo nepotřebuje. Pokud se někdo tváří, že tomu tak není, klame vás. Neklesejte na mysli! Berte tohle pravidlo jako absolutní, nadechněte se zhluboka, otřepejte se a pochopíte, že není proč se zneklidňovat.

Každý náš čin má svůj důsledek.

V podstatě nerozhodujeme, co uděláme, ale co nastane v důsledku našeho jednání. Proto než se pustíte do nějaké hlouposti, moc dobře si promyslete její následky. Hloupostí ve vašem životě bude o mnoho míň.

Něžijte jako byste měli žít věčně.

Každý z nás zemře. To je nevyhnutelný fakt potvrzený medicínou. Je jistě možné se toho děsit a strádat, lepší však je přimět se tohle téma opustit. Nežijte, jako byste měli žít věčně. A nežijte ani tak, jako byste měli zemřít už zítra. Zamyslete se nad oběma krajnostmi a bude se vám žít snadněji.

Zabývejte se tím, co pokládáte za důležité.

Pokud si kladete otázky o smyslu života, nejspíš na vás působí deprese. Důležitý není nějaký konkrétní „smysl života“, ale pocit, že žijete smysluplně. Dělejte to, co pokládáte za důležité. Nezapomínejte na to. A nežeňte se za úspěchem. Jestliže děláte to, co cítíte jako důležité, úspěch vás dožene sám.

Nikdy neplýtvejte čase a silami na někoho, komu jste lhostejní, nebo ještě hůře, kdo vás nemá rád.

Na tomto světě je spousta lidí, s nimiž je radost žít. Stačí neuzavírat se a nebýt podezíravý. Věřte, že otevřeností a laskavostí nic neztratíte.

A. Kurpatov

=========
7 věcí, které bychom od lidí neměli očekávat
Proč se lidé urážejí?