Imunita vůči manipulacím

Manipulátoři moc dobře vědí, jak a kde koho tnout do živého. Existují i manipulátoři, kteří se vyloženě specializují na určité způsoby zraňování jiných.

Dotaz: Mám takový pocit, že mnou všichni manipulují…

Maminka stále útočí na moji lítost, takže jsem už kolikrát odřekla rande, protože ona má nemocné srdce a raději zůstanu s ní…

Vedoucí v v zaměstnání říká, že jsem ze všech nejzodpovědnější, že jenom já dělám práci naplno a doopravdy, dává mě všem za příklad. V důsledku toho mám ale spoustu práce navíc…

Chodila jsem s jedním mužem, který náš vztah postupně nastavil tak, že jsem přijížděla k němu, uklízela celý byt, někdy i vařila, pak si se mnou užíval v posteli, načež jsem odcházela domů. Říkal, že se o něj umím postarat a mám pro něj porozumění…

Na má přání či touhy ovšem nebral žádný ohled. A když jsem se s ním chtěla rozejít, snažil se ve mně vyvolat pocit viny a dlouho tím náš vztah uměle prodlužoval…

Mám se pokládat za slabocha? Co mám dělat, abych se nenechala manipulovat?

Alena, 26 let, Brno.

Podstata manipulace

Když si člověk přečte tento dopis pozorně, musí si záhy uvědomit, že na vztahu manipulátora a jeho oběti se aktivně podílejí oba

Manipulátor nachází zranitelná místa oběti a tlačí na ně.

 • Maminka na lítost.
 • Vedoucí na hrdost a touhu být nejlepší.
 • Partner nejprve na přání být ideální ženou a později na pocit viny.

Zkuste si teď představit, že všechny tyto pocity, všechna tato vaše přání žádným zranitelným místem nejsou.

Jistě, zcela nepochybně jste schopna soucitu, dokážete však také správně vyhodnotit situaci a rozhodnout: buď teď maminka opravdu potřebuje vaši přítomnost, nebo prostě jen žárlí na váš osobní život.

Ano, bezpochyby jste velmi zodpovědná, avšak rozhodně neusilujete dostat se na vrchol za každou cenu. Takže když vás nebudou chválit a nebudou vám lichotit, nevezmete na svá bedra cizí pracovní povinnosti.

Pokud netoužíte být naprosto dokonalou partnerkou, pokud vámi necloumá vášnivá touha po vdavkách, určitě se nedáte využívat a řídit člověkem, kterému o nic jiného než o využívání ani nejde.

A netrpíte-li či si nedáte vsugerovat pocity viny, nezůstanete s mužem, se kterým se prostě necítíte dobře.

Manipulátor vždycky u své oběti tlačí na něco, co má pro ni vysokou důležitost. Bývá to velmi dobrý psycholog a moc dobře ví, na které struny vaší duše může podle své libosti brnkat.

Buď lichotí, nebo obviňuje, buď si stěžuje a fňuká, nebo vás vynáší do nebe, hraje to buď na vaši profesionální zodpovědnost nebo silnou touhu – ať už po lepším příjmu a větších penězích, dobrém partnerovi nebo čemkoli jiném.

Dokáže perfektně vycítit, že neumíte říkat ne, rozpozná váš ostych nebo obavy a jde jak se říká přes mrtvoly.

Může vám třeba poskytnout nějakou malou službu, pomoc – a na oplátku žádat neúměrně mnoho. Jestliže máte nízké sebevědomí, budete takovou oplátku pokládat za svoji povinnost a budete se cítit zavázána.

Pokud však nemáte žádná intenzivní, třeba až chorobná přání, nemá čeho se u vás chytit a bolestivě se dotknout.

Co je to vlastně za lidi, tihle manipulátoři?

Jsou to neúplné a vlastně poškozené osobnosti. Jejich vada spočívá v tom, že nevěří, že lásku, přátelství, sympatie nebo pomoc mohou získat jenom tak.

Lidem nedůvěřují. Jsou přesvědčeni, že všechno, co si přejí, musejí lidem sebrat, vzít.

Nikdy nedávají najevo své skutečné city, protože se domnívají, že také všichni ostatní jsou manipulátory a jestliže jim podají prst, budou od nich chtít celou ruku.

Manipulátor podceňuje jak sám sebe, tak všechny ostatní. K lidem se chová jako k věcem, sám se sebou však nezachází o nic lépe a neváží si sám sebe o nic více.

Jeho heslo zní: «Člověk je člověku vlkem».

Zdařilá manipulace mu může přinést i krátkodobé uspokojení, potom však v jeho duši opět zavládnou věčně přítomný strach, hněv, pocity křivdy a nespokojenost se životem jako takovým.

Toto poškození osobnosti má kořeny v dětství. Dnešním manipulátor je včerejším dítětem, obětí rodičovských manipulací.

S takovým dítětem se nejednalo a nezacházelo upřímně. Rodiče využíval jeho závislého postavení, pocitu provinění, strachu a studu a dotlačovali ho k chování, které jim vyhovovalo.

Možná také, že rodiče dítětem manipulovali, aby v rámci svého nedobrého, komplikovaného vztahu vyvíjeli vzájemně tlak jeden na druhého.

Dítě vyrostlo, dospělo a dnes už prostě neumí žít jiným způsobem. I když naučit se tomu je možné.

Jenmže manipulátorovi se nechce. Své jednání vysvětluje trpkou minulou zkušeností, těžkým dětstvím a tak podobně. Vymlouvá se a vlastně ustrne v minulosti.

A jací lidé jsou obětmi manipulátorů?

Behavioristická psychologie pracuje s termínem «haló efekt». Často při pohledu na nějakého neznámého člověka máme na základě nějakých úplně drobných postřehů dojem, že známe celou jeho povahu. Laicky bychom řekli, že dáme na první dojem. Někdy nám k takovému odhadu stačí úplné střípečky prvotní informace, prvního dojmu. Hned odhadneme, že tento člověk je silný a nejspíš také tvrdý, zatímco tamten romantický a ostýchavý a tenhleten je pracovitý a sebevědomý. Pod vlivem prvního dojmu často zpětně posuzujeme jednání a chování konkrétního člověka.

Někdy se můžeme i trefit, jindy je to tak napůl a někdy jsme se svým odhadem úplně vedle.

Manipulátor však velice dobře rozpozná aureolu, která vyhlédnutý objekt jeho manipulace obklopuje, rychle postřehne typické vyzařování oběti, vycítí marnivou záři ješitnosti, lakotu i chamtivost. S velkou bravurou odhadne slabé místo, na které má tlačit. Pokud se specializuje na jistý druh manipulací, záhy najde vhodnou oběť. Například takový «profesionální smolař» nebo «nemocný» mistrně využije něčí soucit a touhu pomáhat, často kořeněné i pocitem vlastní důležitosti.

Manipulátor, který je «všeznalcem», vám naslibuje nesmírné bohatství a nikdy nekončící úspěch v každém podnikání, jenom «musíte dělat, co vám říká».

Existují také manipulátoři v lásce – sukničkáři, gigolové, vydržované ženy, ženy takzvaně osudové a jiní, kteří zneužívají lidskou touhu po lásce a štěstí ve vztahu.

A konečně – najdou se i univerzálové, kteří s přehledem zvládnou prakticky každou roli.


Otestujte se. Odpovídejte «ano» nebo «ne»

 • Jste člověk velmi zodpovědný a snažíte se všechno udělat perfektně?
 • Styděli byste se, kdybyste někomu, kdo to potřebuje, nepomohli?
 • Toužíte po zajištěné existenci?
 • Toužebně si přejete být milováni?
 • Když vás někdo označí za špatného odborníka, rozčílíte se a budete se živou mocí snažit dokázat opak?
 • Když vám někdo dá najevo pozornost, skládá komplimenty nebo vám prokáže nějakou nevelkou službu, cítíte se mu tím být zavázáni?
 • Když se setkáte se sebevědomým typem osoby, která mnohé zná a umí, provokuje vás to, abyste se tvářili jako člověk se znalostmi a rozhledem?
 • Cítíte silnou touhu všem ostatním «předvést, co ve vás je»?

Čím více kladných odpovědí jste uvedli, tím snazším pro manipulátora bude dosáhnout u vás svého.

Pokud je vašich «ano» čtyři a více, jste nejspíš setrvale hračkou v rukách různých manipulátorů, i když si to ani nemusíte uvědomovat.

Manipulátoři někdy jednají tak mazaně a s takovou šikovností, že si na to jejich oběť zvykne a nepociťuje žádný diskomfort. Přesto však ztrácí sama sebe, protože «tančí jak jiný píská».

Jak získat imunitu?

Omezte všechny silné city a vášnivé touhy.

Kupříkladu když se často silně stydíte, máte pocity viny, cítíte silnou zodpovědnost, hrdost, sebelásku, něčím se silně «užíráte» – to všechno je pro manipulátory doslova lákadlem.

Neznamená to, že byste snad měli všechny tyto city a pocity úplně potlačit, dodejte jim však klidu a uberte na vzrušivosti.

Nechce se povás, abyste se stali nějakými drsňáky nebo lidmi zcela lhostejnými – ostatně, šikovný manipulátor dokáže využít i tohle.

Prostě nikomu nic nedokazujte.

Nepředvádějte svoji zodpovědnost ani ochotu či touhu pomáhat jako nějaké vyvolené vlastnosti.

Pokud jde o vášnivé touhy, to je zcela osobitá záležitost. Jestliže přání dosahuje dostatečné intenzity, vyplní se. Má-li sílu přehnanou, ničí vám život.

Samozřejmě, že všichni lidé si přejí vést život v dostatku a mít štěstí v lásce, většina se snaží být opravdu dobrými profesionály a každý touží po uznání společnosti.

Jsou-li však tato přání přehnaná, vytvářejí váš haló efekt – a to je zaručené lákadlo pro manipulátory všeho druhu.

Krom toho taková hypertrofovaná přání vedou ke značné nevybíravosti, impulzivnosti a konfliktnosti, oslabují intuici a schopnost obyčejného zdravého úsudku. V důsledku toho člověk sám sobě působí nepříjemnosti.

Existuje několik způsobů oslabení síly svých přání.

 • První – nacházejte si radosti dnes, tady a teď a nežijte stále jen budoucností, tím, co bude.
 • Druhý – podnikejte něco úplně jednoduchého a obyčejného, co vás nicméně přibližuje k cíli; praktické kroky bouřlivost toužebných přání zklidňují.
 • Třetí – nevsázejte nikdy všechno na jednu kartu, nevynakládejte veškeré síly kupříkladu na hledání lásky. Vytyčte si ještě jeden paralelní cíl a přibližujte se také k němu.

Na závěr jen pár čísel:

Kdo námi obvykle manipuluje?

 • Partner- 25%
 • Nadřízení, kolegové – 22%
 • Rodiče nebo děti – 16%
 • Prodejci nejrůznějších služeb, distributoři atp. – 12%
 • Nikdo – 15%
 • Každý – 8%.

=========
Manipulační věty, kterým se nemá věřit
5 manipulujících vět, které nás mají zmást