Co dělat, aby si k nám štěstí pospíšilo


Nedávné výzkumy v oblasti štěstí jako součásti lidské přirozenosti provedené Kalifornskou univerzitou potvrzují, že štěstí k lidské povaze neodmyslitelně patří, přičemž zahrnuje několik různě zastoupených komponentů.

Z čeho se tedy štěstí skládá?

• Z deseti procent ze životních okolností – patří sem vzdělání nebo jeho absence, práce, lidé kolem vás, místo kde žijete atd.

• Z 50 procent ho ovlivňuje genetický „velín“, tedy to, jak jste dědičně „naprogramováni“.

• 40 procent vašeho štěstí pak záleží na tom, kolik vyvinete vlastního úsilí, abyste byli šťastni.
Tedy jak moc jste odhodláni být šťastní.

Nejsme však my sami přesvědčeni o poněkud jiném vzájemném poměru jednotlivých složek? Vyjdeme-li z výsledků komplexního výzkumu lidských reakcí, pocitů a priorit registrovaných mozkem, pak okolnosti, které člověk nemůže ovlivnit, představují v jeho životě asi 10, maximálně však 20 procent. Všechno ostatní je plodem jeho vlastního konání. Předpokládejme, že uvedené závěry jsou správné a procentní chyba není příliš velká. Pak můžeme se vší oprávněností prohlásit, že na nás závisí minimálně polovina našeho vlastního štěstí.

Dovolte mi nabídnout vám ty nejjednodušší způsoby, které bychom po právu mohli nazvat urychlovači dobré nálady a vyplavování endorfinu. Jejich prostota vás nemusí nijak znepokojovat. Právě maličkosti vytvářejí hlavní emocionální objem lidského života. Jsou-li příjemné, váš životní tonus stoupá. Čím více si naplníte život příjemnými maličkostmi, tím lépe se naučíte je rozpoznávat, radovat se z nich a být za ně vděční.

Člověk má sklon domnívat se, že štěstí je cosi velikého, nečekaného, co se na něj dozajista jedenkrát odněkud snese. Nevoďte sami sebe za nos. Pokud o to stojíme, můžeme si pocit štěstí stvořit snadno sami. Štěstí je nezměřitelné, nemá hranice, nemá začátek ani konec, ačkoli to obvykle tvrdíme. Štěstí buď je anebo není. Samozřejmě, že můžeme celý život trpělivě čekat na ono velikánské nenadálé cosi, co na nás odkudsi dopadne. Kde však je záruka, že nás ty obrovské rozměry nepřimáčknou a nezačnou dusit? Není snad lepší budovat si štěstí po malých dávkách, vršit je krok za krokem a mít tak jistotu, že nás bude doprovázet celým životem? I několik okamžiků štěstí dokáže člověka nabít na celý den dobrou náladou. Můžeme udělat hodně pro to, abychom štěstí pootevřeli dveře…

Tady je malý seznam oněch „urychlovačů“. Když se zamyslíte, najdete sami ještě spoustu dalších.

Příjemné vůně

Každý je samozřejmě jinak vnímavý, ale obecně příznivý vliv příjemných vůní na lidské emocionální pozadí byl prokázán vědecky. Vůně nám dokážou zlepšit náladu a dodat elán. Výzkum dokonce ukázal, že lidé, od nichž se nese příjemná vůně, jsou klidnější, méně úzkostní a pozitivněji naladění než ti, kteří jsou v ohledu vůně neutrální nebo nepříjemně páchnou. Stejně tak příjemná vůně v domě pozitivně působí na emocionální pozadí a někdy i na to, jak se cítí fyzicky. Každý má své priority, zaznamenán byl například rozdílný vliv stejné vůně na příslušníky různých národností. Najděte si tedy tu „svou“ a s její pomocí vytvářejte svou vlastní atmosféru.

Dejte si kávu… s paprskem slunce!

Lidé vystavení i nevelké dávce přirozeného světla, zejména v dopoledních hodinách, začínají den v lepší náladě. Vypijte si šálek ranní kávy u okna. Denní světlo hraje v naší náladě a v tom, jak se celkově cítíme, významnou roli. Snažte se s ním být v co největším kontaktu a to i když je zamračeno.

Úklid
V souvislosti se štěstím to zní podivně, kdo by miloval činnosti s úklidem spojené. Ale čistota a pořádek potěší snad každého. Sám proces uklízení a očisty je velmi příznivý pro psychiku, naplňuje nás aktivitou a harmonizuje myšlení. Navíc je to skvělá léčba různých bolístek, naštvání a podráždění, které nám přinášejí všední dny – například v zaměstnání.

Změna
Změňte něco ve svém životě. Přestavte nábytek, pořiďte si nový koberec, vyházejte staré krámy, vymalujte, pořiďte si domácího mazlíčka nebo nové pokojové rostliny. Zvolte něco takového, co spolehlivě sami zvládnete. Každý tvůrčí proces, každé vytváření něčeho nového člověku přináší radost a štěstí.

Radujte se z maličkostí a učte se je vidět kolem sebe.

=========
10 známek toho, že i sami jste šťastní
6 způsobů jak trénovat mozek, abychom se cítili šťastní