Citoví upíři. Od koho se radši držet stranou.

Citoví upíři jsou všude kolem vás. Maskují se jako obyčejní lidé až do okamžiku, kdy je jejich vnitřní potřeba promění v dravce. Neživí se však vaší krví, ale vaší citovou energií.

Jedná se o skutečná stvoření temnot, schopná vám nejenom škodit, ale také vás hypnotizovat a poplést vám rozum falešnými sliby, abyste se nakonec stali obětí jejich čar. Citoví upíři vás nalákají do svých sítí a živí se vaší energií.

Jsou to lidé, kteří se k vám chovají mile a srdečně, avšak za vašimi zády šíří pomluvy.

Zpočátku citoví upíři působí dokonce ještě příjemněji než obyčejní lidé. Cítíte k nim sympatie, důvěřujete jim; očekáváte od nich víc než od jiných lidí, až se nakonec ocitnete v jejich zajetí.

Z knihy Alberta Bernsteina «Citoví upíři»

Emocionální vztah se proměňuje podle toho, čím ho živíme. Sytíme-li ho smutkem, závistí, stížnostmi, nadávkami, spory nebo ustavičným latentním hněvem, je to vztah jednoznačně nezdravý.

Citoví upíři

Takový vztah vás dostane do stavu sklíčenosti, vyčerpání a přetíženosti, věčné nazlobenosti a pocitu, že jste na dně se silami. Většinou tam opravdu také jste.

Nitro citových upírů je je kompletně přizpůsobeno schopnosti získat si vás a především získat vaši energii, ze které jsou živi. Umějí být přímo okouzlující, jsou bystří a vtipní a dokáží si snadno získat důvěru. Ze všeho nejvíc jim vyhovuje přímý osobní kontakt, fyzická blízkost, dotek, pohled do očí.

V jejich přítomnosti cítíte vždycky únavu. Každý váš emoční projev, jakými jsou křik, pláč, naštvanost, boouchání do stolu nebo prásknutí dveřmi, je pro ně pravou hostinou. Řada z nich dokonce kvůli tomu neváhá záměrně vyvolávat spory, provokovat a rozhádat více lidí navzájem. To všechno je pro ně manou nebeskou. Bez účinné obrany budete takovému manipulátorovi čelit velmi nesnadno. Vaše podrážděnost mu jen a jen prospívá a dodává sil. Vy sami se však ocitáte v zajetí nebezpečné spirály, na jejímž konci jsou psychické problémy, přejídání, náladovost, citová izolace.

V úvodu jste si mohli přečíst, co o těchto lidech říká klinický psycholog a publicista Albert Bernstein, který problematiku jejich škodlivého a někdy přímo zničujícího působení oživil a popsal ve svých knihách. Setkat se můžeme s různým označením těchto osob: toxičtí lidé, citoví upíři, emoční dravci, paraziti. Jakkoli tato klasifikace nemá žádný vědecký základ, je fakt, že tito lidé nás přivádějí do stavu plného emocionálního kolapsu, který je neobyčejně těžké překonat. Z psychologického hlediska jsou upíři podle Bernsteina lidmi trpícími poruchou osobnosti.

Citové vydírání – pláč, křik, nadávky – to je oblíbená zbraň citových upírů. Přesto to ve své podstatě nejsou špatní lidé, jenom jim jejich nezralost nedovoluje hodnotit své vlastní činy, nikdy se nezamýšlejí nad tím, jsou-li dobří nebo špatní, hodní nebo zlí. Otázky podobného druhu naprosto nechápou. Často si vůbec neuvědomují, co svým jednáním způsobují. Nic to však nemění na tom, že svým obětem berou chuť do života a vystavují je zdrcujícímu citovému násilí. Jak podobnému nátlaku vzdorovat? A ještě lépe – jak tyto lidi rozpoznat a včas se jim vyhnout?

Dnes si povíme o pěti typech osob otravujících lidské emoce a vysávajících energii jiných jako upíři sají krev. Jsou to skuteční citoví dravci.

1. Pasivně agresivní lidé

Jsou to přímo experti v maskování zloby. Svůj hněv vyjadřují s úsměvem na rtech nebo ho dávají najevo přehnanou starostí a zároveň odměřeností. Ano, přiznejme si, že každý se někdy k něčemu podobnému uchýlí, jenomže tito lidé podobné postupy používají stále a s potěšením vytvářejí nepříjemné situace. Mažou vám med kolem úst, před přímými odpověďmi šikovně uklouznou, každému závazku se vyhnou, na všechno mají výmluvu a vždycky shledají nějaký důvod k odkladu jakéhokoli jednání.

Nejlepší obrannou strategií je v tomto případě důsledné trvání na svém názoru a vytýčení mezí, které nikdo nemá právo přestupovat. Spoléhejte na svoji intuici a dejte se jí vést při hovoru s nimi. Buďte uvážliví, promyslete si, jak budete mluvit. Čím uhýbavější jsou, tím více konkrétní buďte. Nepřipusťte, aby uklouzli od jasného závěru či rozhodnutí. Snahu řeč rozmělnit a odvádět pozornost jinam přebijte svou věcností a pevným postojem.

Každý si zaslouží, aby se s ním jednalo upřímně s laskavě. Nikdo nemá právo uvádět nás do ponižujících nebo trapných situací a přiživovat se na našem zmatku, hněvu nebo zármutku.

2. Narcisové

Pokládají se za střed všehomíra. Tito upíři si připadají neobyčejně důležití a významní, jsou egocentričtí a ješitní a baží po pozornosti a nadšeném obdivu co největšího množství lidí. Mohou působit jako chytré a okouzlující osobnosti, avšak jen do chvíle, než se jim začne zdát, že něco nebo někdo podrývá jejich status génia, guru nebo alespoň příkladu hodného následování. Dokáží pracovat nadšeně a s plným nasazením – dokud se vaše cíle budou shodovat. Jestliže tomu tak nebude nebo jestliže projevíte jiný názor, začnou drsně ukazovat drápy.

Řídí se heslem «nejdřív já» a hněvu nebo smutku jiných lidí nevěnují pozornost. Často nejsou schopni soucitu nebo ho v sobě potlačují, protože projevit kladné city k někomu jinému než k sobě je pro ně příliš náročné. Vždycky musejí být první a pokud tomu tak není, vzniká konflikt.

V tomto případě je nejlepší obranou sice ocenit jejich schopnosti, avšak při očekávání čehokoli z jejich strany zůstat na půdě syrové reality. Protože mají bytostnou potřebu všechno řídit a rozhodovat o všem a o všech, nesmíte připustit, aby nad vámi získali vrch. Spolupráce s nimi je možná, pokud vidí, že je to i v jejich zájmu. Vy však si musíte v každém okamžiku udržet nezávislou pozici a odstup, nepodlehnout ani jejich panovačným způsobům, ani okouzlujícím úsměvům. Jednoduše řečeno – nevěřte jim ani «dobrý den».

3. Vzteklouni

Tento typ upírů se nabíjí energií, když útočí na jiné, když ponižuje a vynáší nemilosrdné kritické soudy. Proto milují a také rádi vyvolávají konflikty a hledají důvody k nim i tam, kde absolutně žádné nejsou. Zveličují a přehánějí, jen aby našli příčinu k výbuchu hněvivého vzteku, kterým zaplaví své okolí a vtahují do něj i další lidi. Bernstein tento typ označuje za upíří tyrany. Zuřivý vztek jsou schopni vystřídat přehnaným nadšením a opěvováním něčeho, co takové rekace není hodno stejně, jako před tím neměl skutečný důvod jejich hněv.

Nejvhodnější obranou je klidná, zdrženlivá a vyrovnaná reakce jak na jejich hněv, tak na pseudonadšení. Uchovat si klid vám může pomoci dechové cvičení. Jakmile upír začne řádit, zaměřte se na svůj dech. Zhluboka se nadechněte a pomalu vydechujte. Opakujte, jak dlouho je třeba. Teprve dokonale zklidnění můžete začít reagovat. Věcně a v klidu.

4. Trpitelé

Tito upíři volí velmi zákeřnou taktiku. Snaží se ve vás vyvolat pocity viny, nejistoty a výčitek svědomí. Z malé chybičky udělají osudový omyl a tlačí na bolavé místo tak dlouho, až usednete s hlavou v dlaních a jste ochotni se kát a prosit o odpuštění za něco, co ve skutečnosti žádným proviněním není.

Jak se bránit v tomto případě? Především si člověk sám musí umět připustit své chyby a zároveň si uvědomit, že nikdo a nic není v životě dokonalé. Chybování je lidské, to je stará známá pravda. Chyba je poučením a ne nějakým zločinem. Jestliže vás tedy podobný typ upíra obviňuje, musíte mu klidně a pevně v tomto duchu odpovědět a rozhodně trvat na tom, aby s obviňováním přestal. Dalším krokem je přerušení styků.

5. Drbny

Tito všeteční lidé za zády svých známých šíří drby a pomluvy a všemožně škodí jejich reputaci. Všichni kolem nich se cítí ponížení, pošpinění a podceňovaní.

Nejlepším způsobem, jak těmto špinavostem čelit, je přímé oslovení. «Vím, co o mě roznášíš. Jak by ses cítil/a, kdybych já dělal/a totéž? Žádám tě, abys toho okamžitě zanechal/a».

Nemyslete dál na to, co říkají nebo mohou o vás říkat. Neberte jejich pomluvy jako něco osobního. Ignorujte je a hleďte si svého.

Může se také stát, že takový člověk začne ve vaší přítomnosti pomlouvat někoho jiného. Snažte se změnit předmět hovoru. Pokud to není možné, odejděte. Nikdy s podobnými typy nesdílejte nějaké důvěrné informace a vlastně vůbec žádné své názory.

Vybírejte si lidi ve svém okolí. Obklopujte se těmi, s nimiž je vám dobře. Člověk nezodpovídá jenom za své vlastní názory, ale také za to, jaké jiné názory na sebe nechá působit. Nenechte se vtáhnout do cizích citových sítí, nebuďte nikomu ani vrbou, ani hromosvodem. Pokud někdo neodbytně a opakovaně přichází se svými nářky, vyslechne a schválí každou vaši radu, kterou se ovšem neřídí a znovu na vás naléhá, doporučte mu návštěvu odborníka. To není žádná necitelnost, ale pud sebezáchovy. Chráníte tak své psychické zdraví a pohodu.

=========
Kam se upírá mysl, tam odchází energie
Člověk, který si stále jen stěžuje, vám ubírá energii