Brzy budete ledasčeho litovat…

Každý den se člověk nějak rozhoduje. A některých činů budeme možná po mnoha letech litovat. Jenomže kdo na takovou možnost dnes pomyslí? Čeho obvykle litují lidé, kteří už dosáhli úctyhodného věku? Zapište si to za uši, dokud jste mladí.

Budete litovat, že jste …

 1. Příliš mnoho času strávili u televize.
 2. Příliš mnoho hodin proseděli na sociálních sítích.
 3. Nežili zdravě a nechali se ovládat svými zlozvyky
 4. Málo nahlíželi a těšili se z krásy světa; život jste zasvětili shonu a spěchu.
 5. Dost neusilovali o poznání.
 6. Jen vzácně vítali východ slunce a doprovázeli je pohledem, když zapadalo; byli jste příliš pohrouženi do práce a starostí.
 7. Byli příliš spoutáni, vystrašeni, chovali jste se příliš seriózně a příliš jste dbali na obvyklé společenské normy.
 8. Příliš rychle dospěli a zakazovali si být někdy znovu dítětem, třeba i ve čtyřicítce.
 9. Si dost nevážili přátel a strávili s nimi příliš málo času.
 10. Byli urážliví, mstiví, zlí a podezřívaví.
 11. Se málo věnovali rodině, dětem a příbuzným a příliš často se na ně hněvali. Jen vzácně jste jim říkali, že je máte rádi.
 12. Se jen málo bavili.
 13. Přehnaně reagovali na slova a činy jiných lidí.
 14. Nerozvíjeli svůj talent a zapomněli na dětské sny a touhy.
 15. Málo cestovali.
 16. Se báli, zbytečně pochybovali a podceňovali se.
 17. Nevykonali bláznivý čin, nehodili svou výzvu světu do tváře. Vzdali jste se bez boje.
 18. Nechali se spoutat materiálnem a vynaložili příliš mnoho sil a zdraví kvůli získávání věcí.
 19. Neřekli to hlavní.

Na závěr si připomeňme dva citáty Marka Twaina:

Tančete, jako by se nikdo nedíval. Zpívejte, jako by nikdo neposlouchal. Milujte, jako by vám nikdy nikdo neublížil a žijte, jako by na zemi bylo nebe.“

V životě mě trápila spousta věcí, znichž většina se nikdy nestala.“

=========
Bez sebelítosti se dostanete dál
Kdy ani ty nejlepší úmysly nepřinesou nic dobrého?