7 pravidel zenových mnichů, která vám mohou proměnit život

Mnoho lidí se dnes snaží najít trochu klidu v chaotickém světě, v němž se všichni za něčím honí a někam neustále spěchají. Údiv a snad i určitou závist budí lidé schopní zachovat si v epoše totálního pracovního a informačního přetížení soustředěnost, cílevědomost a klid. Patří k nim i zenoví mniši.

Jak ale vůbec dokážou v tomto neurčitém, nejistém světě najít harmonii? Emocionální rovnováhy dosahují cestou soustředěné mysli, klidu a vědomí vlastního života. Základem takového přístupu je filosofické učení, které se formovalo po staletí.

V krátkosti vás seznámíme se sedmi pravidly, jimiž se může v libovolné míře řídit každý člověk, bez ohledu na náboženskou víru nebo společenské postavení.

1. Zbavte se toho, co vás zatěžuje.

Zen vznikl v 6. století jako jedna z odnoží buddhismu v Číně. Buddhismus nabádá ke zřeknutí se světských potěšení, k co nejprostšímu a nejjednoduššímu způsobu života. Buddha se narodil jako princ, jeho otec byl vládcem a také na jeho syna čekala stejná cesta. Před svojí třicítkou však Buddha opustil pohodlí, bohatství, domov i rodinu a vydal se hledat skutečné poznání a osvícení. Také dnes stačí mnoha jeho následovníkům k životu jen oděv a trocha jídla. To, co jim přináší pocit štěstí a životní naplněnosti, není materiální povahy. To samé ve skutečnosti platí o každém z nás.

2. Zbavte svůj vnitřní svět nežádoucích myšlenek a názorů.

Zenoví mniši jsou přesvědčeni, že každá věc má přinášet prospěch nejenom svému strůjci, ale také lidem okolo. Ani meditaci se nevěnují pouze za účelem dosažení vlastního osvícení, ale aby ho pomohli dosáhnout také ostatním. Oproštění vnitřního světa od přehnaných ambicí a jiných zatěžujících věcí a péče o lidi kolem jim přináší klid a smíření se světem.

3. Přemýšlejte a meditujte.

Velkou část dne tráví mniši meditacemi. Každý den na meditaci vynakládají 4 až 6 hodin, aby tak zklidnili mysl. Mnoho moderních lidí už poznalo přednost této praxe. Přičemž naprosto není nutné věnovat meditaci až tolik času.

4. Učte se moudrosti.

Buddhismus spojuje moudrost se zkušeností. Pokud se pozorně rozhlédneme kolem sebe, snadno zjistíme, že velmi mnoho lidí tímto duševním zdrojem vládne, jenomže si ho nechtějí uvědomit a využívat ho. Důvodem je jednoduchá skutečnost – moudrost se rodí převážně na základě nezdarů, které však člověk nechce přijmout. Právě ony jsou přitom neocenitelným zdrojem zkušenosti a poznání.

5. Naslouchejte a neodsuzujte.

Cílem dorozumění je zmírnění bolesti, kterou člověk nosí ve svém srdci a mysli. Dosáhnout ho můžeme pouze pozorným nasloucháním bez odsuzování. Cílem dorozumění je uslyšet někoho a nejenom čekat, až na nás přijde řada, abychom promluvili. Umět naslouchat idem je zcela nezbytné. A negativní myšlenky a soudy nám přitom tom nesmějí být na překážku.6. Přijměte změny.

Většina lidí má ze změn až panickou hrůzu. Lpění na věcech a na určitém způsobu života mění i pouhé pomyšlení na možnost změny v zážitek naplněný nechutí, odporem a strachem. Jedním z faktorů emočního klidu a stability je tak právě přijetí skutečnosti, že změny jsou v životě nevyhnutelné a dochází k nim pravidelně.

Je přitom třeba uvědomit si, že svět tvoří lidé. To oni ho mění, ať už k lepšímu nebo horšímu. Je důležité uvědomit si samu existenci změn. Toto uvědomění zbavuje člověka spousty komplexů a obav. Myslet na to, co se stane nebo by se stát mohlo, je pustá ztráta času.

7. Žijte teď.

Zříci se perspektivního plánování vlastního života je úkol složitý, zvláště pak v dnešním světě. Obava, že člověk ztratí vládu nad situací, je příliš silná. Avšak právě schopnost zbavit se tohoto způsobu myšlení umožňuje zbavit se také těžkých a stísňujících myšlenek, ulehčí a zjednoduší člověku život. To mu poskytne možnost skutečně a zplna se jím těšit.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Poučení pro ty, kdo nepochopili, kam se po narození dostali
Parapsycholog o největších mýtech osobnostního rozvoje