5 psychologických triků, které zvýší vaši přitažlivost

Abyste k sobě lidi přitahovala, je nejenom důležité chovat se k nim s empatií, ale také být sama sebou. Být otevřená a přitom chránit svou vlastní jedinečnou osobnost, nenapodobovat někoho jiného, vystupovat sama za sebe, nepokoušet se vytvářet dojem, že jste někdo jiný — to vše má rozhodující význam.

Abyste se stala skutečně přitažlivou, nestačí jen zajímavý zevnějšek s pěknou tváří, očima a postavou. Opravdová přitažlivost, schopná okouzlit, vzbuzuje zájem, dokáže zaujmout také duši a mohutně překračuje vizuální rámec.

5 psychologických triků, které vás zvýrazní a zvýší vaši přitažlivost

V naší kultuře je role fyzické krásy neuvěřitelně přeceňována. Často proto automaticky pokládáme všechno, co je hezké, také za dobré a fyzicky přitažlivým lidem připisujeme všechny možné kladné vlastnosti.

S časem každá z nás postupně hromadí zkušenosti, které ji naučí, že zdaleka ne všechna její očekávání se naplní. A začínáme také chápat, že být pro lidi přitažlivá neznamená jen být hezká. Opravdovou přitažlivostí se vyznačuje vnitřní svět osobnosti, harmonie mezi jejími radostmi, hodnotami a cíli.

Rádi bychom se s vámi zamysleli nad tím, co se vlastně skrývá za skutečnou přitažlivostí. Aby jí člověk dosáhl, musí na sobě každý den pracovat. Existuje spousta zajímavých postupů, umožňujících rozvíjet v sobě ty důležité kvality, které nás v očích jiných lidí učiní skutečně přitažlivými.

Přečtěte si v našem článku něco o pěti psychologických tricích, které vám pomohou stát se více přitažlivou a výraznou osobností.

1. Základem skutečné přitažlivosti je vždycky sebejistota

Buďte jedinečná a neopakovatelná. Sebejistí lidé působí okouzlujícím dojmem a vyvolávají zájem ostatních. Důležité je samozřejmě znát míru a nepřipustit, aby se naše sebejistota a víra v sebe nezměnily v pýchu, ješitnost a pocit nadřazenosti.

  • Zdravá sebejistota neznamená pouze přijetí vlastních silných stránek a předností, ale také uvědomění si vlastních slabin a nedostatků. Zdravě sebejistý člověk je si velmi dobře vědom, v čem spočívají jeho nedostatky a neustále pracuje na vlastním sebezdokonalování.
  • Na druhé straně je však naše víra v sebe závislá také na dalších základních vlastnostech.
  • Patří k nim zdravé hodnocení vlastní osoby, sebepřijetí a skromnost, které umožňují zachování blízkého vztahu k jiným lidem.

Tajemství zdravé sebejistoty spočívá v harmonii všech těchto komponentů.

2. Buďte jedinečná a neopakovatelná- to je vaše přednost.

Ve světě navzájem si podobných osobností a vkusů silně vyčnívá člověk, který je schopen zachovat si svoji vlastní jedinečnou podstatu. Až příliš často propadáme mylné doměnce, že projevení individuality může vést k sociální izolovanosti, kritice a přímo snad i k vyobcování z většinové společnosti.

  • Hrbolek na nose, přebytečné kilogramy, nepravidelné rysy tváře, příliš vysoký nebo naopak příliš malý vzrůst… To vše se může negativně odrazitna našem sebevědomí, a stát se tak vážnou překážkou získání lidí okolo nás. V důsledku těchto skutečností jsme schopni uvěřit, že s takovými vnějšími parametry prostě nemůže vzbudit upřímný zájem jiných lidí a začínáme pochybovat o vlastních silách.
  • Aby k tomu nedocházelo, nesmíme za žádných okolností zrácet víru v sebe.
  • Je třeba naučit se ostatním svoji jedinečnost demonstrovat, předvést jim svůj neopakovatelný vnitřní svět. Ať mají možnost vidět, že dokážete být šťastná taková, jaká jste.

Jsou to právě vaše osobní zvláštnosti, které z vás dělají jedinečnou a neopakovatelnou osobnost.

3. Síla řeči těla

První dojem o nás vytváří často řeč těla. Je třeba naučit se navazovat s lidmi kolem oční kontakt a rozumět tomu, co sděluje to, jak se držíme, jak sedíme nebo stojíme, našemu okolí. Například pozice vsedě se zkříženýma nohama a založenýma rukama je značně závažnou překážkou vyvolání důvěry k vlastní osobě. Je to pozice obranná, která vytváří bariéru mezi vámi a okolím. Někdy se lidé dovolávají pohodlnosti té či oné pózy a tvrdí, že ji zaujímají právě pro její pohodlí. Pocit pohodlí však vzniká v důsledku souladu mezi zaujatou pozicí a vnitřním nastavením. Zkřížené paže a nohy tak vydávají svědectví o vnitřním naladění, o vnitřním postoji.

Abychom partnerovi v rozhovoru předvedli svůj vnitřní klid, využijeme také různá gesta. Gestikulace, pohyby hlavy, úsměv, to vše jsou komunikační prostředky, kterými se prezentujeme a které nesmíme podceňovat. Demonstrují váš zájem o spolubesedníka.Vaše tělo je tedy svou řečí schopno vyvolávat důvěru a posilovat blízkost.

4. Empatie v komunikaci

Člověk, který demontruje blízkost a umí naslouchat a komunikovats empatií, se v očích ostatních postupně stává přitažlivějším.

Lidé, kteří stále mluví jenom o sobě a pokoušejí se předvádět pouze z té nejlepší stránky, přičemž přehánějí své schopnosti, přednosti a dovednosti, vytvářejí svým chováním trapnou situaci a vyvolávají odstup.

Každý by se měl učit budit pocit blízkosti. Chcete-li být skutečně přitažlivá, musíte umět ukázat svůj upřímný zájem o toho druhého a nedávat mu najevo žádnou nadřazenost.

5. Najděte si své „něco“

Jak už jsme uvedli, ten, kdo touží dokonale vyhovovat obecnému vkusu, standardům a normám, se postupně rozplyne v nevýrazném oceánu průměrnosti. V důsledku toho přestane vynikat.

  • Pokud toužíte být přitažlivá a přejete si přitáhnout pohledy okolí, najděte si něco opravdu svého, detail, který vás vydělí z beztvarého davu. Jediná maličkost způsobí, že si vás lidé zapamatují a budou vaší osobnosti věnovat pozornost.
  • Někomu se líbí pin-up styl, jinému rafinovaný účes, dalším se zamlouvají klasické lodičky, motýlek místo šátku nebo jen neformální oblečení.

Má-li být originalita originalitou, musí být v souladu jak s vnějším, tak vnitřním utvářením vašeho já. Přetvářka k ničemu není, snažit se někomu podobat nebo něčemu přizpůsobit, to většinou končí trapasem. Musíte vycházetz vlastních pocitů, z vlastní přirozenosti. Jinak dosáhnete přesně opačného účinku, než po jakém toužíte.

Na tom všem je možné a přímo nezbytné stále pracovat.

Žena si obvykle všechny tyto složky vlastní přitažlivosti uvědomuje postupně,s hromadící se životní zkušeností a v neposlední řadě s poznáváním sebe sama. Jinak řečeno, teprve když dobře poznáme samy sebe, začínáme si uvědomovat, které své stránky musíme rozvíjet.

A na závěr jedna důležitá podrobnost: když se pro okolí staneme přitažlivými, musíme si tento dar také umět uchovat.

Pokud věříte v sebe sama, dokážete bez problémů navazovat a udržovat vzájemné harmonické vztahy s lidmi okolo, ať už jsou to vztahy mezi kolegy, vztahy přátelské nebo milostné. V každém případě za takových okolností budou pro vás přínosné a budou také dlouhodobé.

=========
Proč nemusí být empatie pro vztah vždycky jen přínosem
20 pastí, bránících ženě být sama sebou