Proč nemusí být empatie pro vztah vždycky jen přínosem

Většinu lidí by vůbec nenapadlo, že také empatie může mít své nedostatky a omezení a ve vztahu není vždycky jen pozitivním nástrojem. Empatie je pouze jednou z přísad v receptu na vyrovnané partnerství, není jeho základním kamenem. A je naprosto schopna vést i k negativním následkům.

Co to vůbec ja, empatie? Především si ji nepleťme se soucitem. Jestliže s někým soucítíme, neznamená to, že rozumíme jeho pocitům. Emapite je schopnost vcítění, schopnost představit si sebe sama na místě někoho jiného, porozumět jeho pocitům jako by to byly naše pocity. Umění oprostit se od svých hodnot, předsudků a názorů a akceptovat hodnoty toho druhého, i kdyby snad byly v protikladu s těmi našimi. Pokud to dokážeme, dokážeme také pochopit jednání a chování druhého člověka. Porozumění pocitům jiných lidí může také pozitivně ovlivnit naše vlastní jednání. Kupříkladu v průběhu hádky jsme schopni se zastavit a snažit se pochopit a akceptovat nějaký názor z jiného úhlu pohledu, i když s ním třeba nesouhlasíme.

Nadbytek empatie člověka vyčerpává a zvyšuje napětí v lidech kolem něj. Vede to obvykle k nedobrým kompromisům. Schopnosti empatie rovněž zneužívají různí manipulátoři, pověstní „šmejdi“ a jiní prodejci nebo i sňatkoví podvodníci. Jestliže někdo rozumí cizím pocitům, může je zneužít proti dotyčné osobě. V mnoha případech emočního násilí je jako manipulační nástroj využíván hněv, protože manipulátor dobře ví, že pod tlakem možnosti hněvivého výbuchu partner udělá to, co si on přeje. Empatie může být rovněž nevhodná, jestliže neznáme kontext nějaké situace a doslova se vnucujeme spocity soucitu a pomocí.

Co je ve vztahu třeba kromě empatie? Zdravý vztah má mnoho složek, které všechny dohromady můžeme pokládat za ideální směs. Odděleně fungovat nebudou, musíme je do receptu namíchat všechny.

Vzájemná zodpovědnost. Přijměte odpovědnost za všechno, co děláte a nehrajte nikdy nějaké obviňovací hry. Společné hodnoty. To znamená respekt k přáním, ambicím, způsobu života a jakýmkoli jiným hodnotám, které jsou součástí životního plánu. Důvěra. Buďte spolehlivým člověkem, kterému se dá bezpodmínečně důvěřovat. Hranice. Vytyčujte hranice, avšak s ohledem na naprostý vzájemný respekt. Jasnost ve vztahu. Buďte otevření a otevřeně probírejte absolutně všechno. Emoční inteligence. Pracujte na své emoční inteligenci pro lepší vzájemné porozumění. Sem patří právě empatie. Společné zájmy. Ty prohlubují vztah mnohem více než pouhá povrchní náhodná shoda.

Místo odhadování, co asi zrovna pociťuje váš partner, se ho otevřeně zeptejte. Jistěže mnohé z prožívání toho druhého dokážeme poznat pozorováním jeho chování, řeči těla i tónu hlasu, ale přímá otázka je přímá otázka. Neznamená to, že vždycky dostanete úplnou odpověď. Musíte také klást správné otázky, abyste získali celkový obraz. Věnujte pozornost jednání svého partnera. Už klasik pravil, že řeč je stínem činu. Lidské jednání je vždycky výmluvnější nežli slova.

=========
Velká láska má velkou sílu
30 nejupřímnějších vět o lásce