20 příznaků vaší úspěšnosti v životě

20-uspesnost

Několik příznaků ukazujících, že jste v životě úspěšní, i když si to ani sami neuvědomujete

Čas od času potká každého z nás nezdar. To je běžná věc, přesto však musíte najít způsob, jak sebe a svůj život vidět pod jiným zorným úhlem. Někdy nevěnujeme dost pozornosti „maličkostem“. Ve skutečnosti však i když nejste milionář, nežijete v elegantní vile a nejezdíte v automobilovém supermodelu, neznamená to, že jste smolař. Všechno je právě naopak.

Uvádíme tu 20 příznaků vaší úspěšnosti v životě:

1. Vaše vztahy nejsou tak dramatické, jako bývaly

Dramatismus ve vztazích není projevem zralosti. S věkem zrajeme, stáváme se moudřejšími a uvážlivějšími. Pokud se vaše dřívější vztahy vyznačovaly dramatismem a dnes jsou již spíše poklidné, jste na cestě úspěchu.

2. Nebojíte se požádat o pomoc a podporu

Žádat o pomoc naprosto není projevem slabosti. Ve skutečnosti je to projev síly. Nikdo z lidí nedosáhl svého úspěchu izolován od ostatních. K dosažení cílů je důležitá sladěná kolektivní práce. Žádost o pomoc je jasným důkazem, že jste jako osobnost vyrostli.

3. Zvýšili jste vlastní standardy

Netolerujete špatné chování jiných ani svoje vlastní. Sebe i jiné máte k odpovědnosti za vlastní jednání. Dnes už neztrácíte čas s „energetickými upíry“, kteří se dříve ve vašem životě vyskytovali.

4. Zbavili jste se všeho, co vás neuspokojuje

Na první pohled to může vypadat jako narcisismus, ale není tomu tak. Láska k sobě samému je důležitou podmínkou úspěchu. Máte se rádi natolik, že dokážete říci NE všemu, co vám nepřinese štěstí, nepodpoří vás v dosažení cíle a naopak vás to táhne ke dnu.

5. Věci se mají tak, že jste hrdí na toho, koho vidíte v zrcadle

Ideálně si musíte sami sebe vážit v každém okamžiku. Ale i pokud tomu tak není, pokuste se být co nejčastěji pyšní na svůj odraz v zrcadle. Mějte rádi sami sebe, vždyť jste úžasní!

6. Chápete, že chyby a nezdary jsou součástí osobnostního růstu

Ne každému se daří být vždycky stoprocentně úspěšný. To je prostě nereálné. Život se skládá z vítězství a ztrát. Pohlížejte na své neúspěchy jako na schůdky k něčemu lepšímu. Ve skutečnosti takový pojem jako neúspěch vůbec neexistuje. Musíte se naučit brát takové chvíle jako součást podivuhodné cesty.

7. Máte svůj vlastní podpůrný systém – jsou to lidé ochotní vám kdykoli pomoci

Máte-li přátele, kteří jsou připraveni kdykoli vám pomoci,  ale i takové, kteří se jenom tváří jako kamarádi, znamená to, že jste úspěšní. Už jste se naučili poznat podraz a dokážete ze svého okolí vytěsnit všechny, kteří jsou schopni vás podrazit v nejmíň očekávanou chvíli.

8. Málokdy si stěžujete

Protože si uvědomujete, že ve skutečnosti žádné důvody ke stížnostem nejsou. Pokud jste prošli hroznou životní zkušeností, pokud jste museli přežít nejednu ztrátu, pak všední nezdary pro vás nemohou být tragédií. Úspěšní lidé to vědí. Právě proto přijímají všechno s vděčností.

9. Radujete se z cizích úspěchů

Pokud jiní dosáhli úspěchu dříve než vy, neznamená to, že vy jste smolař. Lidé, kteří dosahují vrcholů, úspěchům jiných tleskají. Čím více pozitivní energie předáte jiným, jejich vítězstvím, tím více máte šancí stát se vítězem na své vlastní cestě.

10. Věnujete se zájmům, na kterých stále pracujete

Nestojíte na místě. Víte, že umíte něco krásného, co vám umožní přinést svůj vlastní vklad tomuto světu. Máte jedinečný dar a talent. Nejen že to víte, ale stále pracujete na jejich využití.

11. Máte cíle, k nimž směřujete

Pokud snad nemáte nějaký sen, za nímž krok za krokem kráčíte, pak prostě pomalu umíráte. Úspěšní lidé si vytvářejí cíle, jsou zaujati jejich sledováním, chtějí je přeměnit v realitu.

12. Máte sny, které se naplňují

Nehledě na „propady“, k nimž v životě dochází, musíte pokračovat třeba i ve velmi dlouhé cestě za naplněním svého snu. Musíte udělat všechno, aby se vaše přání stala skutečností. Až poznáte sladkou chuť vítězství, uvidíte, jak vás bude posilovat na cestě k dalším činům.

13. Soucítíte s ostatními

Člověk bez soucitu je vnitřně mrtvý. S empatií naplňujete svět energií a láskou. Úspěšní lidé to vědí. Mají druhé lidi rádi jako své bližní.

14. Jste milováni a milujete

Láska je nebezpečná, pro lidi je někdy i strašná. Je to to jediné, o co vždycky usilujeme, vždycky je však s tímto citem spojen i určitý strach, že budeme odmrštěni. Pokud jste své srdce dokázali otevřít natolik, že jste milováni a milujete, jste úspěšní.

15. Role oběti není nic pro vás

Víte, že úspěch se k vám neotočí vždycky tváří. Nicméně právě vy jste tvůrcem svého života. Úspěšní lidé vědí, že jedinou cestou k dosažení cíle je  pohyb vpřed    k vítězství, ať se děje cokoli.

16. Nevzrušuje vás, co si myslí okolí

Víte, že všem vyhovět nemůžete. Dobře víte, že jakékoli standardy, podle kterých by společnost posuzovala lidi, jsou nesmysl. Buďte věrni sobě a své polovici, ať si o vás lidé říkají cokoli.

17. Situaci hodnotíte vždycky kladně

Život může být plný zklamání, pokud ho chceme vidět právě takový. Pokud ne, díváme se na nezdary jako na nové příležitosti k učení. Ani jedna špatná zkušenost nemá zapadnout jen tak, protože v sobě nese nové poučení.

18. To, co nelze změnit, berete tak, jak to je

Pohlédněme pravdě do  očí: v životě je mnoho věcí, které změnit nemůžeme. Všechno, co můžeme dělat, je přezkoumat vlastní hledisko. Pokud se vám daří měnit svůj postoj k negativním situacím, jste úspěšní.

19. To, co můžete změnit, měníte

Pohlédněme pravdě do očí ještě jednou: existuje obrovské množství věcí, které změnit můžeme. Úspěšní lidé vždycky překračují negativní rámec a začínají jednat.

20. Jste šťastní

Pokud jde o mě, je právě tohle hlavní kritérium úspěšnosti. Není důležité, kolik peněz máte na účtu, jak velký máte dům či byt a kam jezdíte na dovolenou. Pokud se cítíte šťastni, jste v životě úspěšní.

I kdybyste snad v těch 20 bodech nenašli vůbec nic společného s vámi, nic si z toho nedělejte, nestojí to za to. Buďte šťastni, že se k vám hodí aspoň něco. Až to bude třeba, přihlásí se i to ostatní. Jen pokračujte dál a vzhůru.

Překlad článku 
CAROL MORGAN – 20 Signs You’re Succeeding In Life Even If You Don’t Feel You Are 

=========
Děti Matrixu. 8 příběhů moderního otroctví.
Životní pravidla nejšerednější ženy na světě
Dopis sobě samému ve věku 16 let