Důležité roky vašeho života

Ať si to uvědomujeme nebo ne, život ubíhá podle určitého schématu. Každý rok, který prožíváme, má svůj zvláštní astrologický kód. Jeho vibrace určují program našeho jednání. Podívejme se na sdělení hvězd, umožňující správně si naplánovat každý rok svého života.

Vibrace roku se ukrývají v číslech. Abyste našli taková, která ovlivňují váš osud, postupujte v několika krocích.

1. Vypočítejte si osobní kód roku. Sečtěte měsíc a den svého narození s číslem probíhajícího roku. Sčítejte, dokud nedostanete jednomístné číslo. Dejme tomu, že jste se narodili 1. dubna a jde vám o rok 2014. Vibrace roku 2014 budete počítat takto: 1+0+4+2+0+1+4=12; 1 +2=3.

2. Určete kód svého věku. Pokud se nenarodili 1. ledna, má většina lidí v průběhu jednoho roku věky dva -ten dosažený loni a ten, kterého dosáhnou letos. Jejich součet představuje věkovou vibraci roku. Jestliže jste se tedy narodili například 1. dubna 1980, v roce 2014 jste dosáhli 34 let, avšak do 1.4. vám bylo 33 let. Sčítejte tyto údaje (34+33=67) až k dosažení jednomístného čísla: 6+7=13; 1+3=4. Vaším kódem věku bude po dobu dvanácti měsíců číslo 4.

Takže jsme určili, že pokud jste se narodili 1. dubna 1980, pak v roce 2014 na vás působily vibrace trojky. A zároveň jste byli pod vlivem věkového kódu – čtyřky. O čem to vypovídá? Podle tabulek se vliv osobního kódu roku – trojky – nejsilněji projevoval v oblasti tvorby. A kód věku – čtyřka – ukazuje, že úspěchu jste v této oblasti mohli dosáhnout, pakliže jste při ní vyvinuli maximální úsilí a píli.

Když nyní máte tento klíč v rukou, je hlavní nepropást příležitosti, které vám každý konkrétní rok přináší.

4 nejdůležitější roky

Čtyřem rokům z devítiletého životního cyklu doporučují hvězdy věnovat zvláštní pozornost. Jejich číselné kódy jsou 1, 5, 7 a 9. Znalost osobní vibrace každého z uvedených období vám pomůže prožít je maximálně plodně, zaměřit svou energii správným směrem, abyste do následujícího roku vstoupili jako vítěz.

Nepropaste rok jedničky. Právě toto období se ideálně hodí jako začátek něčeho nového, jako start do nové etapy rozvoje. Budete-li pozorní, dokážete vnímat energii jedničky a vystihnout moment, kdy vám osud velí ke startu. Vibrace roku 1 jsou příznivé lidem kurážným a rozhodným. Vyčkávat u moře klidu a pohody celých dvanáct měsíců roku 1 se rozhodně nedoporučuje.

Druhým kódem, jehož energie je neobyčejně důležitá, je pětka. V osobním roce 5 potřebuje člověk změnu, je jedno v jaké oblasti. Osud vás určitě zavede na rozcestí a právě v ten moment budete muset rozhodnout, jakou cestou se dát. Na úspěšnosti vašeho rozhodnutí záleží úspěšnost zbývajících čtyř let devítiletého cyklu.

Dalším důležitým rokem je sedmý. Významnou část tohoto období je třeba věnovat sebeanalýze, přehodnocení důležitých stránek svého života. Rok vyžaduje, abyste poněkud abstrahovalo od okolního světa a určitou dobu strávili sami se sebou. Nejlépe v přírodě, v horách, u nějaké vodní hladiny.

Energie roku devítky je tlumená, klidná. Není se co divit, je to období završení určité životní etapy. V devátém roce nemá smysl započínat něco nového, neboť tento start by připadl do období, kdy energetická vlna už opadla. Na druhou stranu však je to rok vhodný kupříkladu pro uzavření manželství nebo navázání nového vztahu, zvláště pokud jste na něco takového už dlouho čekali. V takovém případě je tento nový počátek vlastně završením dlouhého řetězce událostí.

=========
9 kroků k novému životu
Andělé našeho života