Kariéra jednoho partnera závisí na osobnosti druhého


Říká se, že za každým velkým mužem stojí velká žena. V době rovnoprávnosti pohlaví to může platit i naopak. Jaké vlastnosti by měli mít „velcí“ muž či žena? A jak to pomáhá jejich partnerovi? Psycholog Joshua J. Jackson, docent Washingtonské university v Saint Louis a aspirantka Brittany C. Solomonová analyzovali údaje získané od více než pěti tisíc manželských dvojic získaných v rámci jednoho rozsáhlého australského výzkumu dynamiky příjmů a zaměstnanosti. Zajímali je ti z účastníků, kteří absolvovali test takzvaného pětifaktorového osobnostního modelu, založeného na pěti rozměrech osobnosti (Big Five). Jsou jimi otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, extraverze, přívětivost a neuroticismus. Věk účastníků se pohyboval mezi 19 a 89 lety, přičemž v pětasedmdesáti procentech rodin byli oba manželé zaměstnáni.

Jackson a Solomonová chtěli zjistit, jak mohou být osobní rysy jednoho z partnerů spojeny s kariérními úspěchy druhého. Hodnotili proto takové faktory, jako spokojenost s prací, růstová dynamika mzdy a postup ve službě.

Partneři těch, kdo se nejúspěšněji pohybovali na kariérním žebříčku, byli podle pětifaktorového testu obvykle velmi svědomití. Četnost tohoto spojení byla markantní bez ohledu na to, zda pracovali oba nebo jen jeden z manželů, ať už žena nebo muž. Zajímavé je, že vlastnost „svědomitost“ se projevovala nezávisle na tom, jak moc se partneři navzájem podobali.

Vědci vytvořili několik hypotéz o tom, jakým způsobem osobní vlastnosti jednoho z manželů, zvláště pak svědomitost, mohou ovlivnit kariérní úspěch druhého. Když je prověřili, dospěli ke třem závěrům:

1. Pracující manžel se může na partnera spolehnout v každodenních záležitostech, jako jsou domácí povinnosti, placení účtů, nákup potravin a výchova dětí.

2. Pracující manželé dokážou přejímat užitečné návyky svých svědomitých partnerů – například pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost. To vše je důležité v každé činnosti.

3. Pocit spolehlivosti a stability v osobním životě pomáhá snížit stres a udržet optimální rovnováhu mezi zaměstnáním a rodinou.

Už předchozí výzkumy ukázaly, že většina lidí si hledá poddajné, spolupráci otevřené partnery, kterým je cizí narcismus. Tato práce však potvrdila, že pro ambiciózní osobnosti, pro které je kariéra prioritou, jsou vhodnější svědomití a zodpovědní partneři, kteří je dokážou podpořit.

«Náš výzkum ukázal, že úspěch v práci a kariéře nezávisí pouze na vašich osobních kvalitách, ale také na rysech osobnosti vašeho partnera. Tento vliv se neprojevuje jenom v nějakých jednotlivostech, kdy například jeden partner přemlouvá druhého, ať požádá o zvýšení platu. Projevuje se prostřednictvím mnoha a mnoha faktorů», uzavírá Joshua Jackson.

=========
Duhové děti – třetí pokolení zvláštních dětí
Příběh o tom, jak se dá život prožít nadarmo