Chyba je jenom okamžik


Často si dělám hlavu a nadávám sama sobě za chybné kroky, které jsem dříve udělala. Vyčítám si, že jsem něco udělala a něčeho se vzdala, nedokázala se ovládnout nebo nesebrala odvahu. Vzpomínky na chyby větší i menší nám spalují srdce a brání jít klidně dál. Přináším vám krátký inspirující příběh o tom, že zdaleka ne všechny chyby jsou určeny k tomu, abychom je napravovali.

«Před několika léty jsem se dostal do opravdu nevšední galérie. Chodil jsem po ní snad hodinu. Prodávali tam koberce Indiánů Navajo. Ty koberce byly víc než zvláštní. Majitel galérie a sběratel, podivínský, zvláštní člověk jménem James Ross, sbíral koberce Navajo s anglickými slovy, písmeny i celými větami vpletenými do vzoru.

Některé z těch vzorů mě opravdu zaujaly a požádal jsem ho, aby mi řekl, jak se k němu koberce dostaly. James patří k lidem, kteří vám na krátkou povrchní otázku poskytnou desetiminutovou, zvolna vyprávěnou a důkladnou odpověď. Nebyl jsem proti, nikam jsem nepospíchal.

Vyprávěl a vysvětlil mi opravdu hodně zajímavého. Ale doslova mě ohromila a vryla se mi do paměti odpověď na jednu z mých otázek. Všiml jsem si totiž, že na mnoha kobercích je vidět malé kazy vzoru a ptal jsem Jamese, proč je tam ti mistři nechali. Byla to do očí bijící porušení vzoru, náhodné čáry nebo jen nevelké kousky ornamentu, které nezapadaly do celkové kresby.

James mi odpověděl, že existuje více vysvětlení. Jedno z těch nejznámějších zní, že Navajové do vzorů na kobercích kazy vplétají záměrně, aby si připomínali nedokonalost lidské povahy. Něco podobného, jako japonské umění wabi sabi.

On sám prý dává přednost jinému vysvětlení. Vůbec nejde o záměr dělat při tkaní chyby. Záměrem je jejich přání nevracet se zpět a nenapravovat chyby, které už udělali.

James řekl, že Navajové chápou chyby jako pouhé okamžiky času. Nedokážeme-li změnit čas, proč se pokoušet napravit chybu, která už se stala? Už je vpletena do tkaniny času, je její součástí. Je užitečné si to připomenout, když se člověk ohlíží nazpět.

Svou myšlenku rozvinul příkladem s výstupem na horu. Když jdeme k vrcholu, dopouštíme se cestou řady nejistých a chybných kroků, musíme se vracet a obcházet překážky. Ale jdeme stále dál. Nezastavujeme se a nevracíme na úpatí hory, když někde zakopneme a sklouzneme nebo se dáme špatnou cestou. Chybný krok nejde smazat. Už se stal, patří k tomu výstupu… Když člověk vystoupí nahoru, nepokládá výstup i se všemi těmi chybami za nezdar. Stejně tak Navajové nepokládají koberec s různými drobnými vadami za zmetek. Je hotový, to znamená, že se povedl. A co je ještě důležitější, koberec s několika chybnými nitkami je pravdivý, opravdový koberec“.

Jason Fried

=========
Každý okamžik ve vašem životě může být krásný
Život nám není ničím zavázán. 10 citátů Mooji