Znamení Osudu, která bychom neměli přehlížet

Někdy k tomu, abychom dostali odpověď na otázku, která nás zajímá a abychom do svého vnesli života příznivé změny, stačí lépe se dívat pod nohy.

Lidová moudrost i pozorování šamanů nám ukazují, jaká znamení Osudu nám skutečně slibují příjemná překvapení, sílu, zdraví a štěstí.

Znamení Osudu, kterých bychom si měli všímat.

1. Ptačí pera mají údajně silnou energii, schopnou ochránit domov před jakoukoli negativitou. Jestliže ptačí pero najdete, dejte ho doma do vázy nebo je zabodněte do rámu dveří.

2. Říční kamínky sbírají všechnu sílu vodního živlu, jsou proto silnými zdroji kladné energie. Několik kamínků naplní vás i váš domov silou.

3. Nabít se sluneční energií můžete za pomoci triku, který šamani znají od pradávných dob. Až se Slunce vůči vám bude nacházet pod úhlem 45 stupňů, vytvořte z palců a ukazováků trojúhelník. Zachyťte do něj sluneční paprsky a nechte je jím procházet na temeno hlavy. Posílíte tak svou energii.

4. Myslete na zákon bumerangu a vždycky hledejte způsob, jak pomoci těm, kdo to potřebují. Dobro se k vám dozajista vrátí.

5. Nežertujte se Smrtí. Smrt také umí žertovat, jenomže přitom nic neriskuje. Zatímco vy byste mohli přijít o to nejcennější – o život.

6. Nevšímejte si negativity. Jděte s hlavou vztyčenou a v ruce svírejte kovový předmět nebo kamínek.

7. Při jakémkoli nezdaru čerpejte inspiraci v přírodě a z nebe. Podívejte se vzhůru a uvědomte si, že i za těmi nejčernějšími mraky je horké Slunce, jasné hvězdy a nekonečný prostor.

8. Osud nás nevystavuje zkouškám, aby nás zlomil. Jeho lekce jsou tou nejvyšší milostí. Naučte se před těžkostmi neustupovat a učit se z chyb, abyste svou zkušenost mohli předat dalším generacím.

9. Voda je zdrojem síly a moudrosti. Osud poskytuje šanci zajistit si podporu vody – využijte ji. Lijte do vody mléko, házejte chléb a tam, kde nejsou živá stvoření, také mince. Do žádné vody neházejte smetí, přitahujete tak k sobě nemoci.

10. Nenazývejte svou minulost tím nejlepším obdobím svého života. Rozmarná Štěstěna se může urazit a přestane vám přinášet příjemná překvapení. Žijte šťastně dnes a zítra, ne v minulosti.

11. Své štěstí budujte spolu s nejbližšími. Jednejte v souladu a se vzájemnou pomocí. Takový přístup se vždycky setká s příznivou odezvou a podporou Vesmíru.

12. Osud nám ustavičně napovídá, kde a jak čerpat energii a sílu. Dny vrcholného léta jsou jedním z mocných zdrojů síly. Pobuďte nějaký čas u vody, naberte si jí trochu z nějakého přírodního zdroje. S její pomocí můžete provádět obřady, vyléčit se z různých nemocí, prodloužit trvání své krásy a mládí.

13. Na světě je vše v harmonii. Vytvářejte harmonii také uvnitř sebe sama, nemyslete v šablonách a neopakujte myšlenky jiných lidí. Žijte vzájemným porozuměním, modlete se v to, v co věříte a neurážejte jiné svými řečmi. Osud nás učí nevšímat si cizích chyb a napravovat ty svoje.

14. Pozorování předků říká, že divoce rostoucí stromy a keře omezují růst kulturních rostlin v sadu i na zahradě. Na malých pozemcích využívejte pouze domácí kultury. Děkujte přírodě za její dary a ona vám vaši vděčnost vrátí.

15. Využívejte déšť ve svůj prospěch. Proud nebeské vláhy umí připomenout něco dávno zapomenutého, probudit emoce, zklidnit a smýt veškerou nahromaděnou negativitu. Tento dar Osudu se vztahuje přímo k vašemu štěstí. Postavte se do teplého letního deště a smyjte zbytky hněvu i podrážděnosti.

16. Když je vám těžko na duši, povězte o svých problémech Vesmíru. Jako nikdo jiný vás umí vyslechnout a poradit východisko ze situace. Člověk občas potřebuje silného a mlčenlivého posluchače.

17. Nikdy neztrácejte spojení s vlastními kořeny. Síla rodu vás bude chránit tím výrazněji, čím více pozornosti věnujete jeho živým i zemřelým členům. Duchové předků chrání celý rod a Osud nám neustále ukazuje jejich péči. Důležité je cítit to a vidět srdcem.

18. Při nákupu potravin musejí ženy myslet na to, že v jejich rukou je zdraví a štěstí celé rodiny. Vaše péče ať jde ze srdce. Vlídný Osud sleduje vaši touhu postarat se dobře o rodinu a dodá vám sil i optimismu.

19. V těžkých chvílích se snažte najít příležitost k úniku do přírody. Položte jí otázky a určitě dostanete odpovědi. Osud je laskavý k lidem se zvídavou myslí a k těm, kdo nevěší hlavu při nezdarech.

20. Důvěřujte své intuici. Štěstěna s vámi rozmlouvá mnoha jazyky. Pozorujte změny, k nimž u vás dochází. Pokud vás doprovází úspěch, jste na správné cestě.

21. Sledujte překážky na své cestě. Jednorázové zakopnutí určitě neznamená, že postupujete špatně. Jsou-li však překážky stejného druhu a Osud jako by vás doslova odrazoval od další cesty, berte to vážně. Zamyslete se nad svými činy. Nejspíš jste něco zanedbali a dostáváte od Osudu příležitost chybu napravit.

Předměty, s nimiž se potkáte na své cestě, jsou symboly úspěchu nebo obtíží. Některé věci se vyplatí přijmout jako dar, druhé raději obejít velkým obloukem.

To nejdůležitější, v čem se shodují všechna moudrá učení, je: naslouchejte svému srdci. Nenahlížejte svět prizmatem veřejného mínění, ale očima vlastní duše.

=========
Důležité roky vašeho života
Jak nás Vesmír učí. Pravidlo tří signálů.