10 rysů nejvzácnějšího osobnostního typu na světě

Katharine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggsová-Myersová vytvořily svůj osobnostní test založený na knize švýcarského psychoterapeuta Carla C. Junga «Psychologické typy» ve 40. letech minulého století. Ponechme teď stranou hodnocení platnosti a vědecké opodstatněnosti této metody moderní psychologií a podívejme se na metodu samotnou.

Jejich typologie dělí lidi do čtyř kategorií a hodnotí je podle následující stupnice: extraverze (E-extraversion) nebo introverze (I-introversion), smysly (S-sensing) nebo intuice (N-iNtuition), myšlení (T-thinking) nebo cítění (F-feeling), usuzování (J-judging) nebo vnímání P-perceiving).

Patříte-li například k osobnostnímu typu INFJ, budou vám vlastní rysy jako jsou introverze, intuice, cítění a usuzování. Jsou to typy hluboké, uvážlivé a komplikované. Jen málo lidí však v sobě spojuje právě tyto rysy, je to neobvyklá kombinace a tento typ osobnosti je proto velmi vzácný. Na celé Zemi má osobnostní typ INFJ asi 1 procento lidí. Pokud pro vás platí následujících deset charakteristik, pak možná i vy patříte k tomuto vzácnému osobnostnímu typu:

1. INFJ se často cítí být někým jiným

Právě ojedinělost a vzácnost výskytu typu osobnosti INFJ možná způsobují, že tito lidé se poměrně často cítí být osamělí a nepochopení. Najít někoho, kdo sdílí jejich názory, může pro ně být dost obtížné. Přesto však poměrně dobře vycházejí s typem ENTP (extrovert, intuitivní, logický, iracionální), ENFP (extrovert, intuitivní, etický, iracionální) a také s ENFJ (extrovert, intuitivní, etický, racionální). Styk s lidmi těchto typů může mít smysl, o který INFJ usilují a zároveň jim pomáhá opustit načas vlastní myšlení a zbavit se pocitů odloučenosti a samoty.

2. INFJ v životě často uplatňují zásadu „vše nebo nic“

INFJ se do všeho vkládají na sto procent, což budí seriózní dojem. Jsou naprosto oddáni všemu, co dělají. Typický INFJ nezná vůbec pojem přiměřenosti. Kladnou stránkou této vlastnosti je skutečnost, že INFJ dokážou být velmi věrní.

3. V přítomnosti INFJ se lidé cítí dobře

INFJ často umějí vyslechnout problémy jiných lidí. Nejsou nijak vzácné případy, kdy zcela cizí lidé při prvním setkání s INFJ jim svěřují svá nejhlubší tajemství a touhy. V INFJ je cosi, co lidi přiměje k důvěře, jako by je už dávno znali. Často se tak stávají důvěrníky a rádci i lidí jinak uzavřených a odmítavých. Ačkoli sami působí rezervovaně a někdy až arogantně, INFJ se o lidi velmi intenzivně zajímají.

4. INFJ jsou poměrně často pokládáni za extroverty

I když jsou INFJ introverty, jejich výjimečné emocionální schopnosti, empatie a intuice z nich dělají osoby velmi komunikativní a umožňují jim snadno se přizpůsobit různým sociálním situacím. Sociální nepřizpůsobivost jim rozhodně nejde vytýkat v žádném ohledu. Proto je také lidé, kteří je blíže či déle neznají, mohou pokládat za extroverty. Kdo je zná, velmi dobře ví, že komunikace a společenský styk INFJ stojí značné množství energie a potřebují mnoho času k jejímu obnovení. Mají-li k tomu příležitost, vždycky a všude dají přednost klidu a samotě.

5. INFJ se rozhodují na základě emocí

INFJ se v životě řídí intuicí. I když jsou schopni zcela racionálního přístupu ke každé otázce či problému, v podstatě se spoléhají na svůj vnitřní pocit. To je vysvětlitelné jejich vysokou vnímavostí a pronikavostí.

Postřehnou i nejjemnější nuance každé situace, snad na úrovni řeči těla, slov či chování, která není jiným zřejmá. Dokážou je vnímat i zcela neuvědoměle, zkušenost je však naučila nikdy neignorovat své vnitřní čití.

Lépe než ostatní rovněž chápou nejhlubší příčiny jednání jiných lidí. Dokážou být velmi chápaví, milující a velkodušní, a to i v případě, že jiní se chovají špatně.

6. INFJ jsou obvykle perfekcionisté a dříči

Zásada «vše nebo nic», kterou se INFJ řídí, z nich dělá perfekcionisty. Plánují i realizují všechno do nejmenších podrobností a každé činnosti se oddávají na celých sto procent. Tato snaha o dokonalost je však může zavést až k přehnaně přísným nárokům na vlastní osobu a způsobit jim problémy spojené s nízkým sebevědomím a komplexy. INFJ velmi těžce přijímají kritiku a pokud se jim zdá, že nedokážou nějakou věc provést dokonale, jsou schopni vůbec se její realizace zříci.

7. INFJ rádi uvažují nad svými cíli

INFJ hodně přemýšlejí. Snaží se měnit svět k lepšímu a dosáhnout svého cíle. To probouzí tendence k neklidu a snahu znovu a znovu věci předělávat. INFJ potřebují soustředěně vynakládat svůj čas na věci, které je dělají šťastnými, stejně jako na řešení světových problémů.

8. INFJ konec konců vždycky hledají skutečnou pravdu a smysl věcí a jevů

INFJ se málo zajímají o materiální záležitosti, soutěžení o prestiž a tradiční měřítka úspěchu. Místo nich hledají skutečné vědění, smysl, ideu. Nemá smysl snažit se vést s člověkem tohoto osobnostního typu lehkou společenskou konverzaci nebo se pokoušet na něj udělat dojem popisem svého nového automobilu. Kdo chce s INFJ navázat skutečný kontakt, musí s ním posuzovat hluboká témata, která INFJ pokládá za důležitá.

9. INFJ jsou idealisté a vizionáři

INFJ si dokážou představit ideální svět a chtějí představy proměnit v realitu. Někteří lidé by je snad mohli označit za naivní a idealistické. INFJ však dají spíše přednost budování lepšího světa před spory s podobnými lidmi.

Pohled INFJ na svět je celistvý. Dokážou vidět vzájemnou spojitost věcí i tam, kde ji jiní nečekají. Umějí věci zasazovat do kontextu. To platí i o příčinách a faktorech světového dění. Odmítají se věnovat nevýznamným společenským aspektům a drobným sporům – soustřeďují se na možnost realizace své představy klidného světa naplněného láskou a porozuměním.

10. INFJ se přátelí se slovy

INFJ často mají velkou slovní zásobu a umějí si hrát se slovy. O svých myšlenkách raději píší než hovoří. Může to být pokládáno za součást jejich perfekcionismu. V dopise či článku má INFJ daleko lepší možnost vypsat veškeré podrobnosti. V rozhovoru někdy mohou mít problémy s vyjádřením veškerého obsahu svých myšlenek, protože jen těžko mohou osobně ovlivnit veškeré aspekty složitého tématu.

INFJ jsou sice nejvzácnějším osobnostním typem, světu však mohou nabídnout mnohé. Pokud máte to štěstí znát nějakého INFJ, jednejte s ním šetrně, s ohledem na jeho jedinečné vlastnosti. Jste-li snad INFJ vy sami, můžete být na své vlastnosti právem hrdí. Snažte se nebýt na sebe moc přísní. Nemusíte si ustavičně klást na ramena veškerou tíhu světa. Někdy můžete také odpočívat.

=========
Když změníte sebe, změníte život
Jediná otázka nám pomůže okamžitě «přečíst» něčí osobnost