Jediná otázka nám pomůže okamžitě «přečíst» něčí osobnost


Pokud se moc nevyznáte v lidech, jedna otázka vám je pomůže poznat doslova v jediné chvíli. Stačí zeptat se, co si myslí o někom jiném. Odpověď vám řekne mnohé o něm samotném. Lidé mívají sklon vidět své vlastní rysy u jiných.

Laskavý člověk ze všeho nejdřív ve druhém uvidí laskavost a člověk egoistický bude za egoisty pokládat všechny kolem.

«Mnohé záporné lidské vlastnosti bezprostředně souvisejí s tím, že člověk negativně nahlíží jiné“, komentuje tento jev doktor Dustin Wood, autor psychologického výzkumu s tímto tématem. „Sklon vidět lidi v negativním světle je dokonce často spojen s velkou pravděpodobností depresí a jiných poruch osobnosti“.

Během výzkumu byli účastníci požádáni, aby ohodnotili tři lidi pozitivně nebo negativně. Čím pozitivněji hodnotili, tím šťastnější a citově stabilnější účastníci testu to byli. Ti, kteří druhé viděli především negativně, byli často narcistní osobnosti se sklonem k asociálnímu jednání.

Nicméně existují i výjimky:«Narcis může jiné lidi pokládat za nezajímavé nebo má za to, že za nic nestojí; v jeho případě to však určitě neodráží, jak vnímá sám sebe. Totéž platí u paranoiků, kteří zkrátka nedůvěřují lidem, ačkoli si to sami o sobě nemyslí.».

=========
Jak poznáme vysoce citlivé lidi
Všechno to, co říkáš, mluví o TOBĚ