10 přikázání svobodné a silné osobnosti

10-osobnost

Zařaďte si do svého seznamu hodnot tento seznam, abyste se stali svobodnou a silnou osobností

Jak se stát svobodným a silným člověkem?  Je prostě třeba naučit se takovým způsobem žít. V zásadě tedy zříci se všech předsudků panujících v současné společnosti a začít žít jako dospělý člověk.

1. Jen já sám mám právo hodnotit svoje chování, svá slova, emoce a myšlenky a zodpovídám za jejich následky. Já sám zodpovídám za svůj život, nikoli jiní. Já nejlíp vím, co je pro mě dobré a co špatné.

2. Mám právo se neomlouvat a nevysvětlovat jiným lidem motivy svého jednání. Jestliže jsem nějak jednal, měl jsem k tomu své důvody.

3. Mám právo sám rozhodnout, nakolik jsem zodpovědný za to, co dělají a jak rozhodují jiní. Lidé kolem mě mohou dělat vše, co jen chtějí, bylo to však jejich rozhodnutí, ne moje. Proto také sami zodpovídají za následky svého chování.

4. Mám právo změnit kdykoli svůj názor. K tomu nepotřebuji ničí povolení nebo souhlas.

5. Mám právo dělat chyby a napravovat je. Nejsem ideál, mohu se dopustit nesprávného jednání. Dokážu ho však napravit.
6. Umím kdykoli říci: „Nevím“. Nemohu znát odpovědi na všechny otázky.

7. Mám právo být nezávislý na laskavosti a dobrém vztahu lidí ke mě. Pokud se lidé ke mně chovají špatně, je to jejich rozhodnutí a jejich problém, nikoli můj. Hlavní pro mě je, abych se já sám k sobě choval s láskou a vlídně.

8. Mám právo se rozhodovat jakkoli, i kdyby se má rozhodnutí zdála sebemíň logická. Jestli někdo není schopen pochopit motivy mého jednání, není to můj problém.

9. Klidně mohu říci: „Nerozumím ti“. Nejsem povinen se tvářit, že chápu všechno.

10. Mám právo říci: „To mě nezajímá“. A nevěnovat se všemu co jiné lidi baví.

Tato pravidla významně protiřečí obecně přijatým standardům. Všichni lidé se snaží držet se obvyklých morálních a estetických pravidel. Pouze jednotlivci jsou však svobodnými a silným i osobnostmi. Jestliže tedy obecně přijatý systém nefunguje, je třeba nastavit nějaký jiný, abychom dosáhli svobody a síly.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Tři rozhodnutí, která změní váš život
13 užitečných návyků k dosažení životního úspěchu
Japonská metoda proti lenosti. Pravidlo 1 minuty.