Zákon rovnováhy

Chcete-li zbohatnout, musíte někomu jinému pomoci také se stát bohatým. Abyste mohli být milováni, musíte sami milovat. Jestliže si přejete být zdraví, musíte svému tělu poskytnout všechny náležité složky zdraví – fyzickou aktivitu, zdravou výživou, dostatečný spánek, celkově správně nastavenou životosprávu. Kde probíhá výměna, tam je život.

To si dobře uvědomují mnozí movití lidé – vědí, že mají-li se v jejich životě objevovat nové a nové peníze, musejí část svého bohatství vkládat do dobročinnosti. Dávají něco svého Vesmíru a on jim ochotně a s potěšením odpovídá vzájemností.

Laskavá slova

Velmi důležitou roli v bohatství sehrávají dary a požehnání. Pokud se vám stane pravidlem obdarovávání jiných, dostane se vašemu jednání stejné odezvy.

Co se tím má na mysli? Určitě ne nějaké závratně drahé dary. Vždyť darem se může stát i vaše laskavé slovo nebo dobrá rada v těžké životní situaci. Úplně neznámému člověku můžete přece darovat svůj úsměv, stejně jako mu pomoci s nějakou jednoduchou záležitostí. Můžete poskytnout telefon či jiný kontakt na osoby, o nichž víte, že mohou někomu poskytnout tu pravou pomoc. Darovat můžete knihu, přinášející odpovědi na mnohé otázky, které znepokojují někoho z vašich známých.

Darem se tak může stát prakticky cokoli, co pro jiného člověka představuje pomoc. Cena takového daru není rozhodující, hlavní je to, s jakým úmyslem byl věnován.

Vztahy

Požehnání si lidé nejčastěji spojují s nějakými náboženskými obřady nebo zvyklostmi. V tomto konkrétním případě se jím však má na mysli vlídný, dobrosrdečný a přející vztah k okolnímu světu.

Bohatství, hojnost, to je lidská schopnost mít pozitivní vztah k lidem k světu jako celku. Jestliže se člověk cítí obklopen štěstím a vlídností, jestliže tak vnímá své okolí, bude Vesmír jeho víru posilovat. Když lidem, kteří jsou kolem vás, posíláte pozitivní energii, cítí se ve vaší společnosti dobře a příjemně.

A je to právě vaše vlastní pozitivita ve vztahu ke světu, co vám do života přitahuje stejně pozitivně naladěné lidi, příjemné situace a milé události.

Zákon výměny energie

Výměna energií je zákonem všeho Vesmíru. Jestliže se snažíte zbohatnout ustavičným šetřením, jestliže neutrácíte peníze, přestanou vám peníze do života proudit. Pouze když si to, co potřebujete, po čem toužíte, vyměňujete s okolním světem, otevíráte tomu cestu také do svého života.

=========
Když je ve vašem životě jen málo toho, co byste si přáli
Dovoluji žít v hojnosti: Jak se zbavit touhy ušetřit