Vysoce citliví lidé: 13 kroků k porozumění

vysoce-citlive-lide

Dokážou se rozplakat kvůli hlouposti nebo krajně nervózně reagovat na nevinný vtip. Vysoce citliví lidé nejsou ufňukánci. Jsou jenom trochu jiní, než ostatní a vyžadují zvláštní přístup.

Někteří z nás zkrátka daleko silněji prociťují všechno, co se jim děje – a nemusí to být nutně na škodu. Výsledky studie prováděné psychology Elaine a Arthurem Aronovými z univerzity Stony Brook na Long Islandu poskytují nové důkazy, že vysoká úroveň empatie a emocionálního vnímání jsou geneticky založeny. Funkční magnetická rezonance mozku poskytuje fyzický důkaz, že mozek vysoce citlivých jedinců reaguje silněji na emocionální představy a obrazy. Podle odhadu Aronových je v populaci asi 20 procent vysoce citlivých lidí. Znamená to, že jeden nebo i několik z vašich známých, přátel nebo blízkých mezi ně s největší pravděpodobností patří. Ve své knize tomuto tématu věnované („The Highly Sensitive Person“) Elaine Aronová píše o tom, na co bychom měli myslet při komunikaci s vysoce citlivými lidmi.

1. Často pláčou

Mohou plakat, jsou-li šťastní, mohou plakat, jsou-li smutní a mohou stejně tak dobře plakat, jsou-li podráždění. Neznamená to, že je jim zle. Pouze všechno, co se jim děje, prožívají velice intenzivně a slzy jim pomáhají zmírnit emocionální napětí.

2. Nemusejí nutně být introverty

Introverze může vysokou citlivost doprovázet, ale není to tak vždycky. Podle zjištění Elaine Aronové je ve skutečnosti 30 procent vysoce citlivých lidí extrovertních. Často právě oni potřebují ještě více pozornosti, neboť je pro ně velmi obtížné regulovat svůj emocionální stav, jsou více závislí na okolí a mohou pociťovat cosi jako opojení dojmy.

3. Potřeba rozhodnout se je znervózňuje

Umět se rychle a s jistotou rozhodovat – to opravdu není dáno lidem s vysokou senzitivitou. A to i když jde o takové banality, jako je výběr restaurace, kde mají poobědvat. Důvod tkví v tom, že mají velký strach ze špatného rozhodnutí: co kdyby jídlo bylo příliš drahé, hudba příliš hlasitá, obsluha by je ignorovala a jejich společníkovi by se tam nelíbilo!?

4. Reagují i na ty nejmenší změny

Pokud své zprávy obvykle končíte smajlíkem, ale tentokrát jste na konec dali jen tečku, buďte si jisti, že vysoce citlivý jedinec si toho všimne – a znervózní. Hypersenzitivní lidé zpravidla velice vnímavě reagují na to, co se děje v jejich okolí a rychlostí blesku zaznamenají, když něco neprobíhá jako jindy.

5. Vždycky jsou ochotni vás vyslechnout

Pokud potřebujete přátelské rameno, můžete se na ně směle obrátit. Vysoce citliví lidé se umějí zapojit do společenského rozhovoru, daleko lépe se jim však daří v roli vnímavého posluchače. Můžete si být jisti, že vás nebudou přerušovat, nedají se ničím rozptylovat a nebudou měnit téma.

6. Nesnášejí hluk a hlasité zvuky

Vlak ve vysoké rychlosti, troubení automobilů, příliš společenští kolegové… To všechno vysoce citlivé lidi nejen prostě dráždí – oni trpí, jako by jim každý z těch zvuků někdo vtloukal kladívkem do hlavy. Podle názoru Elaine Aronové tkví příčina ve sníženém prahu citlivosti. Kvůli němu vnímají jakýkoli stimul silněji.

7. Jejich pracovní návyky nejsou úplně běžné

Ideální variantou pro vysoce citlivé lidi je práce doma nebo na jakémkoli tichém místě. To jim umožní soustředit se a udržet nervy v pořádku. Podle Elaine Aronové dokážou díky své pozorovací schopnosti promýšlet nové nápady a podávat je tak, že je ostatní musejí brát vážně. Jejich analytické schopnosti a vnímavost k postřehům jiných z nich dělají skvělé členy týmu (až do okamžiku, kdy se pokusíte svěřit jim zodpovědnost za důležitá rozhodnutí).

8. Nemají rádi lechtání nervů

Horor ani thriller není dobrou volbou, chcete-li pozvat vysoce citlivého člověka do kina.Velmi výrazná tendence ke spoluprožívání ve spojení se zvýšenou vnímavostí emocionálně zabarvených obrazů by mu mohla způsobit skutečný otřes.

9. Špatně snášejí kritiku

Snaha vyhnout se všemu, co by jim mohlo způsobit příliš silné rozrušení, je pro hypersenzitivní jedince vysoce typická. V důsledku toho se také sami snaží za každou cenu jednat tak, aby se nedotkli někoho jiného, nebo aby nevyvolali něčí nespokojenost.

10. Všechno si velmi berou k srdci

Ve styku s vysoce citlivými lidmi se raději vyhněte posměchu. Jistěže mají rádi dobrý vtip a snaží se brát život s humorem, ale i pouhá narážka na to, že je s nimi snad něco v nepořádku, je znervózní.

11. Jsou velmi citliví na bolest

Bolest je rovněž jedním z druhů stimulace. Není se tedy co divit, že ji vysoce citliví lidé vnímají silněji. Výzkum Elaine Aronové potvrdil, že u hypersenzitivních jedinců je práh bolesti velmi nízký a už pouhé očekávání bolesti (například v čekárně u zubaře) u nich může bolest vyvolat, ačkoli se jich nikdo ještě ani nedotkl.

12. jejich snem je hluboký vztah

Navazovat nové známosti je pro takto citlivé lidi obtížné. Stres z nejistoty, obavy z možných trapných situací, mučivé odhadování myšlenek toho druhého, to všechno je vyčerpává. Snaží se najít spolehlivého a citlivého partnera, s nímž by se cítili volně, a kterému by mohli zcela důvěřovat.

13. Nedokážou se změnit

Zvýšená citlivost, hypersenzitivita, není nějaký rozmar, ani povahový nedostatek. Chování takto založených lidí je dáno biologicky. Pokud se ve vašem okolí někdo takový vyskytuje, snažte se k němu chovat s citem. Nejspíš si sám svou zvláštnost uvědomuje, a chová se proto opatrně a ostražitě. Ale samozřejmě čeká a velmi uvítá porozumění.

=========
Jakými pravidly se v životě máme řídit
Jak vám negativita může zkazit život