Jakými pravidly se v životě máme řídit

jakymi-pravidly-se-mame-ridit

Osud je příznivě nakloněn těm, kdo o druhých hovoří dobře, nebo neříkají nic.

To, jak mluvím o jiných lidech, formuje vztah mého okolí ke mně. Mluvím-li pěkně, vnímá mě okolí jako dobře naladěného, shovívavého a otevřeného člověka bez komplexů. Je příjemné a bezpečné se mnou komunikovat. Postupně se kolem mě vytváří jakési pozitivní ovzduší, přitahující stejně přívětivě naladěné lidi. To, co říkáme, tak fakticky utváří naše okolí.

Každý náš den může být posledním. Maximum ze života mají ti, kdo se denně radí se svou smrtí, plánují každý den a žijí „tady a teď“. Život je to, co se s námi děje teď. Takže každý den je v životě ten hlavní. Máme-li tedy nějaké přání, sny a „důležitosti“, je třeba naplnit je a těšit se z nich právě teď. Starat se o své blízké, cestovat, radovat se ze života. Buďte pozorní ke každému svému okamžiku.

V životě jsou šťastni lidé, kteří se snaží myslet pozitivně, snadno se zbavují negativity a nedovolí, aby jim kazila život. Děje se s námi, to, na co myslíme. Ať se to týká nás nebo ostatních. Jestliže z nějakých důvodů někomu přejeme něco zlého, programujeme na něco zlého především svůj budoucí život. Totéž však platí, smýšlíme-li o někom v dobrém.

Naše nevědomí jakýmsi způsobem ví, co potřebujeme. Jestliže jdeme, kam nemáme, dává nám znamení. Ta je třeba umět vidět a chápat. Třeba nepravděpodobné příhody, které se z neznámých důvodů odehrály právě ve chvíli, kdy se k něčemu rozhodujeme. Čím menší pravděpodobnost příhody, tím důležitější znamení. Často jsou to úrazy nebo nemoci.

Je velmi prospěšné zříci se soudů a hodnocení, stejně jako nikomu neradit. Když někomu radíme, často nabyde mylné představy, že známe správnou odpověď lépe, než on. I když to tak být ani nemůže. Umožňuje mu to přenést na nás odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Pokud nás někdo žádá o radu, nastíníme mu výčet možných řešení, jejich plusy a mínusy. Vybrat si musí sám. A nikdy neradíme, pokud nás o to někdo nepožádá.

Snažte se najít proud a dostat se do něj Ve světě existuje veliké množství energetických toků. Pokud do nich pronikneme, bude pro nás daleko snazší se rozvíjet a dosahovat úpěchů. Obvykle takový proud najdeme v blízkosti lidí se silnou energií, pozitivním pohledem na svět, spokojených se svým životem.

Sny se nám nevyplní, dokud na to nebudeme připraveni Pokud se nám stále nedostalo toho, o čem sníme, pak nás osud chrání, protože na to nejsme připraveni. Jak s tím naložit? Připravovat se a dělat, co je ve vašich silách. A postupně se dopracovat takového stavu věcí, kdy se to, po čem toužíte, zkrátka nemůže neuskutečnit.

Muže dělá žena Příroda to tak zařídila, že žena je pro muže zároveň startovní čarou i laťkou v sektoru skoku do výšky. Na jedné straně muži dodává nezbytnou energii, zajišťuje mu pohodlí a podmínky nabrání nových sil. A na druhé právě ona nastavuje laťku jeho rozvoje.

Je velmi užitečné vědět, že jsou věci, na které nikdy nemáme ani pomyslet. Existují myšlenky a události, na které je lepší nemyslet, ani o nich vůbec vědět. Například to, jak zemřeme. Nebo koho měl/měla před námi. Není třeba vědět, jak se žena upravuje, jaké SMS on/ona komu posílají. Ničemu to neprospěje, pouze to naruší vztahy.

Nechtějme znát, co znát nemusíme. Nesledujme špatné jednání jiných. Odpouštíme lidem, kteří se zmýlí. Nesnášíme však ty, kdo byli svědky našich chyb. Proto bychom se sami měli podobným situacím vyhýbat.

Jestliže své cíle neřídíme sami, řídí je někdo jiný. Všimněte si: ne nikdo, ale někdo jiný. Stojí to za zamyšlení. Často jsme placeni za to, že nejdeme za svými cíli, ale cíli někoho, kdo nás platí za to, že jsme se zřekli těch vlastních.

Hájíme svou svobodu Jsou tři svobody, které nesmíme nikomu dovolit omezovat: svoboda pohybu, svoboda komunikace a svoboda informace- Je-li před námi důležitý životní krok, musíme vzít do úvahy, zda jednu z nich neomezí.


Je třeba vážit si osobního prostoru svého i jiných Díky osobnímu prostoru – specifickému mikroklimatu rozvoje – se rozvíjíme rychleji než jiní. Lépe utváříme a uchováváme svou individualitu. Právě naše jedinečnost představuje pro druhé hodnotu. Pokud bychom neměli své mikroklima, svůj osobní prostor, budeme se rozvíjet stejně jako ostatní. Chraňme ho a nikoho do něj nevpouštějme.

Rozumná míra egoismu je nezbytná Pokud si nebudeme vážit sami sebe a bojovat za své štěstí, nikdo jiný to za nás neudělá. Rozumný egoismus je rovněž typem mikroklimatu, bez kterého nemůže růst žádná osobnost.

Budeme-li dělat věci dobře, začnou se nám líbit Je to velmi jednoduché. Věc, která se nám zamlouvá, má šanci být naším úspěchem. Jestliže chceme, aby se nám něco zalíbilo, zkusme to pro jednou udělat opravdu dobře. A když ani to nelze, udělejme to alespoň co nejrychleji. Například nepříjemný telefon absolvujme co nejdřív a nejrychleji, jak je to možné. Je to lepší, než hovor odkládat a předem v sobě kupit negativní emoce.

Naše nevědomí vždycky zvolí ze všech možných to nejlepší řešení.

Čím více variant řešení nějaké situace máme k dispozici, tím lepší variantu naše nevědomí vybere. Je proto naším úkolem co možná nejvíc rozšířit počet variant, které se nabízejí.

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
Jak na sebe bereme cizí starosti
Jak vám negativita může zkazit život